Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Odliczenia od dochodu  »   Rozliczenie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (574) z dnia 20.11.2022

Podatnik mieszka w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest właścicielem. W budynku przeprowadzone zostały prace związane z modernizacją systemu grzewczego, w tym z wymianą pieca. Wykonawca (niekorzystający ze zwolnienia od VAT) wystawił fakturę, która określa wysokość wydatków na usługę ogólnobudowlaną. Czy na podstawie tej faktury podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli dysponuje umową z wyszczególnieniem wykonanych prac, zamontowanych urządzeń i użytych materiałów?

Podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Z tym że jeżeli wykonane prace ogólnobudowlane dotyczą również innych prac niż związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to ich wartość nie podlega odliczeniu.

Ogólne zasady korzystania z ulgi

Prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h updof, przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Polega ona na obniżeniu podstawy obliczenia podatku (według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) o wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją w takim budynku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). Warunkiem jest, aby przedsięwzięcie to zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Uwzględniając fakt, że kwota odliczenia może nie mieć pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym możliwe jest odliczenie tej kwoty w kolejnych latach. Rozliczanie kwoty nieznajdującej pokrycia w rocznym dochodzie może trwać nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zakres wydatków i ich dokumentowanie

W kontekście wątpliwości podniesionych w pytaniu należy podkreślić, że przepisy regulujące stosowanie ulgi termomodernizacyjnej określają również wymogi dotyczące:

 • dokumentowania wydatków na potrzeby odliczenia oraz
 • zakresu wydatków objętych prawem odliczenia.

Jak wynika z art. 26h ust. 4 updof, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego podlegają odliczeniu w wysokości faktycznie poniesionej, uwzględniającej podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą z tego tytułu. Z tym że wspomniany podatek uwzględnia się w kwocie odliczenia, o ile nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Obowiązuje również warunek, że wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (art. 26h ust. 3 updof). Należy jednak podkreślić, że dla potrzeb zastosowania ulgi termomodernizacyjnej istotna jest także treść faktury, w szczególności w zakresie danych dotyczących: daty poniesienia wydatku (daty wystawienia faktury), nabywcy czy nazwy towarów i usług będących przedmiotem dostawy.

Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, trzeba mieć na uwadze, że jej zakresem nie są objęte wszelkie koszty budowlano-remontowe dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego należącego do podatnika, lecz wyłącznie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, które można przypisać do określonych kategorii wydatków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489 ze zm.).

Wydatki termomodernizacyjne uprawniających do ulgi
materiały budowlane i urządzenia usługi
- materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
- węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
- kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
- kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
- zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
- kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315 ze zm.), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
- przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
- pompa ciepła wraz z osprzętem,
- kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
- ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
- stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
- materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu
- wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
- wykonanie analizy termograficznej budynku,
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
- docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
- wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
- wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
- montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
- montaż pompy ciepła,
- montaż kolektora słonecznego,
- montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
- regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
- demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Mając na uwadze powołane regulacje, uważamy, że faktura, w treści której wskazano, iż przedmiotem sprzedaży były usługi ogólnobudowlane, może być podstawą do ustalenia kwoty odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Skoro bowiem podatnik posiada zawartą na piśmie umowę wraz z wykazem prac, zainstalowanych urządzeń i użytych materiałów budowlanych, to możliwa jest ocena, w jakim zakresie poniesione wydatki są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przy czym, jeżeli zakres zafakturowanej usługi obejmuje również inne prace budowlane niż związane z termomodernizacją budynku, to aby prawidłowo ustalić kwotę odliczenia w ramach omawianej ulgi, podatnik powinien dysponować szczegółowym kosztorysem.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.