Bilans 2017
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2017

Inwentaryzacja

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Wycena aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Koszty i przychody na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

Pozostałe zagadnienia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Zgody formalne - Zaznaczenie poniższych zgód formalnych jest nieobowiązkowe !
Poleć znajomemu program BILANS Gofin 2017
Szanowni Państwo !
Zachęcamy do zaznaczenia poniższych zgód formalnych w celu prezentacji nowych promocji i produktów oferowanych przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, a także innych wyselekcjonowanych informacji handlowych. W tym celu, prosimy o podanie adresu e-mail oraz zaznaczenie poniższych zgód formalnych:
* Podaj adres e-mail:
* Powtórz adres e-mail:
e-mail wymagany
firmowy
prywatny
*
*
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owocowej 8. Dane osobowe zbierane są w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922.
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.
Bilans 2017 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
 
Darmowy program do sporządzenia sprawozdania finansowego - BILANS Gofin 2017 - pozwala wypełnić, wydrukować i zapisać na dysku główne elementy sprawozdania finansowego tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Dodatkowo program posiada funkcję importu danych porównawczych.
WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL
Bilans 2017 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2017 r.
IV kwartał 2017 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2017 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2018 r.
 
Nie później niż do końca marca 2018 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2017 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2017 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2017 r. a zakończyć do 15 stycznia 2018 r.
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
Badaniu za 2017 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (tj. organizacji pozarządowych, tzw. organizacji kościelnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego) korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. jednostek mikro
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. jednostki małej
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2017 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 251/A/NBP/2017 z 29 grudnia 2017 r.
Kursy średnie NBP do wyceny bilansowej
Bilans 2017 - druki


Witam. Usunęłam przypadkiem BO 2017r. Wszystko się mi zrujnowało...Jak mogę odzyskać ten BO?
Bilans 2017 - OPTIMA-USUNIETY BILANS OTWARCIA 2017R
W styczniu przejęłam prowadzenie kasy zapomogowo-pozyczkowej. Moja poprzedniczka nie zrobiła bilansu więc go uzupełniłam. I mam problem bo aktywa nie są równe pasywom. Pokusiłam się i sprawdziłam 2016r. Różnica jest ...
Bilans 2017 - Bilans PKZP

Program BILANS - archiwum

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60