Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Postać i forma sprawozdania finansowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Postać i forma sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Oznacza to, że wszystkie sprawozdania finansowe powinny zostać sporządzone w postaci pliku, który można zapisać i odczytać przy użyciu programu komputerowego (np. w postaci pliku tekstowego, graficznego, czy mieszanego). Możliwe jest stosowanie następujących typów e-sprawozdań, tj.:

 • w formie ustrukturyzowanej - w postaci pliku zapisanego w formacie XML, zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD,
 • w formie nieustrukturyzowanej - w postaci pliku zapisanego w dowolnym formacie,
 • w formacie zgodnym z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/815 - w postaci pliku zapisanego w formacie XHTML,
 • w innym formacie przeszukiwalnym - w postaci pliku zapisanego w formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu.

E-sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej

Sprawozdanie finansowe ustrukturyzowane, to sprawozdanie sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (format XML zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD). Takie sprawozdanie sporządzają:

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), za wyjątkiem jednostek stosujących MSR (por. art. 45 ust. 1g, 1ga i 1h ustawy o rachunkowości),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnicy PIT) prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (por. art. 45 ust. 5 updof),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (podatnicy CIT) obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku CIT oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS (por. art. 27 ust. 2 updop).

Obowiązek sporządzenia w formie ustrukturyzowanej dotyczy następujących elementów sprawozdania finansowego:

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • rachunku przepływów pieniężnych,
 • rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. noty podatkowej).

Z kolei dodatkowe informacje i objaśnienia, ze względu na ich specyfikę, nie zostały ustrukturyzowane. Jak już wskazano wcześniej, wyjątek stanowi tu jeden punkt tej informacji, dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. nota podatkowa), który należy sporządzić w formie ustrukturyzowanej. Pozostałe elementy dodatkowych informacji i objaśnień jednostka sporządza w postaci elektronicznej, przy czym nie musi to być format XML. Co istotne, sprawozdanie finansowe należy utworzyć jako jeden plik XML, który będzie zawierał wszystkie elementy tego sprawozdania zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane (tzn. część dodatkowych informacji i objaśnień bez noty podatkowej).

E-sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej

Sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej, to sprawozdanie sporządzone w formie dowolnego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, tzn. w postaci pliku tekstowego, graficznego lub mieszanego zapisanego w dowolnym formacie np. XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, .xml, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .jpg, .tif. Może to być także skan dokumentu papierowego (np. w formie pliku PDF) opatrzony podpisem elektronicznym.

E-sprawozdanie w formacie XHTML

Sprawozdanie finansowe w formacie XHTML, to sprawozdanie sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/815, czyli w formacie niewymagającym zastosowania określonych mechanizmów, tak aby mogło zostać przedstawione w formie czytelnej dla odbiorcy. Sprawozdanie w formacie XHTML sporządzają obowiązkowo emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (dalej zwani emitentami). W formacie tym mogą również przygotowywać swoje sprawozdania finansowe jednostki niebędące emitentami sporządzające sprawozdania zgodnie z MSR (por. art. 45 ust. 1ga i 1h ustawy o rachunkowości).

E-sprawozdanie w innym formacie przeszukiwalnym

Sprawozdanie finansowe sporządzone w innym formacie przeszukiwalnym oznacza sprawozdanie sporządzone w formacie danych, przy użyciu którego dokument elektroniczny jest zapisany w taki sposób, aby możliwe było posłużenie się ogólnie dostępnym oprogramowaniem, przeznaczonym do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w tym formacie, w celu skutecznego przeszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych zawartych w treści tego dokumentu. W takim formacie sprawozdanie przygotowują jednostki niebędące emitentami sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR (por. art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości).

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.