Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022

Niezbędna pomoc dla PIT 2022

Okres obowiązywania: od 1.01.2022 do 31.12.2022
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000   10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 
Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250 zł łącznie nie więcej niż 3.000 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych
stosunków
250 zł
łącznie nie więcej niż 4.500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł łącznie nie więcej niż 3.600 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków
300 zł
łącznie nie więcej niż 5.400 zł
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2022
 
Lp. Tytuł uzyskania przychodów Roczny limit
50% kosztów
uzyskania przychodów
1 zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 120.000 zł
2 opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
3 korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

a) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
b) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
c) produkcji audialnej i audiowizualnej;
d) działalności publicystycznej;
e) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
f) działalności konserwatorskiej;
g) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
h) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej


Ograniczenie 50% kosztów

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2022 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2022 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  f) leki
    w 2022 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki
Ulgi i odliczenia

 Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2022 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023

Wspólne opodatkowanie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023

Odliczenia od dochodu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023

Odliczenia od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023

Dochody zagraniczne

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 1.04.2023

Pozostałe zagadnienia

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Druki Gofin
pit 2022
Informujemy, że Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej oraz niekomercyjnej zawiera nową, bezpłatną funkcjonalność - PIT, która umożliwia roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2022 r. Wypełnij PIT w Programie DRUKI Gofin i złóż go w sposób tradycyjny lub przez internet !
wydawca partner
PIT 2022 - druki
Deklaracje i informacje
Zeznanie

Program PIT - archiwum

Rozliczałeś podatek dochodowy korzystając z programu PIT 2020 lub wcześniejszych wersji?
Jeżeli chcesz dokonać korekty zeznań za poprzednie lata możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT.
POMOCNICZE LINKI
Organizacje pożytku publicznego
Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.niw.gov.pl
Dzień dobry,
za listopad która wersja PIT-4 powinna być, bo mam wersję 18 i 19 i w sumie nie wiem ??
PIT 2017 - Pit-4 za listopad 2023r ,która wersja ?
Czy można rozliczyć się w PIT-37 jako samotny rodzić będąc równocześnie wspólnikiem w Spółce Cywilnej gdzie rozliczenie jest podatkiem liniowym?
PIT 2017 - PIT-36L, PIT-37 a samotny rodzic
Robię zaległą deklarację PIT-36L za 2018.
Mam prawo do odliczenia składki zdrowotnej zapłaconej w 2018 roku?
Bo wtedy wyszłoby, że nie ma podatku do zapłaty.
Zapłacone składki ...
PIT 2017 - PIT-36L za 2018 - odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej
Pracownik przy zatrudnieniu złożył PIT-2 z ulgą w kwocie 150 zł, bo pracował jeszcze gdzieś indziej na etacie.Teraz zrezygnował z tego etatu i chce mi złożyć jeszcze raz PIT-2 z ...
PIT 2017 - PIT-2 zmiana w trakcie roku
Czy pracownik ma obowiązek przedstawiania PIT-37 czy wystarczy że na oświadczeniu zaznaczy że ma najwyższy dochód
PIT 2017 - ZFŚS a PIT-37
30.09 rozwiązano stosunek pracy z pracownikiem. W czasie zatrudnienia złożył on wniosek PIT-2 i co miesiąc odliczano mu 300 zł z wynagrodzenia.
W przypadku ostatniej wypłaty nie naliczyła się ta ...
PIT 2017 - PIT-2 a zakończenie zatrudnienia
Pracownica powyżej 26 lat zaznaczyła na PIT-2 jednocześnie takie opcje:
C. ...wnoszę o potrącanie 1/12
E. ...oświadczam, że zamierzam opodatkować dochody w sposób przewidziany dla małżonków
J. wnoszę o niepobieranie ...
PIT 2017 - PIT-2 różne decyzje
Kochani mam taki problem, potrzebuję stare PIT-11 za lata 2013-2015, Czy US może je mieć?
PIT 2017 - Stare PIT-y
Witam,
chciałam podpytać czy faktycznie dużym naruszeniem jest przechowywanie w aktach osobowych PIT-2 oraz ZUA/ZWUA/ZCNA? Powinnam mieć na to osobny segregator?
I dzisiaj poczytałam artykuł w gofinie ze należy usunąć ...
PIT 2017 - PIT-2 i ZUA/ZWUA w aktach osobowych
Pracownik chce teraz złożyć PIT-2 z zaznaczeniem opcji "ulgi na powrót". Rozumiem, że jak złoży taki dokument to muszę mu uwzględniać tą ulgę? Bo nie mam jak sprawdzić czy faktycznie ...
PIT 2017 - Pit-2 proszę o pomoc
Dzień dobry,
Czy wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A i PIT-2 przechowuje się w aktach pracowniczych?
PIT 2017 - Z-15A, PIT-2
Za 2022 złożono PIT-28 za wynajem mieszkania , teraz okazało się, że nie doliczono 600,- do przychodu, złożyć korektę plus zapłacić podatek i ewentualne odsetki , czynnego żalu nie ...
PIT 2017 - Korekta PIt-28,,,
Podatnik księguje składki społeczne w koszty. Pełna księgowość. Czy składając PIT-36L +PIT-B wypełniacie część F poz 36? Ja się przyznam bez bicia że nigdy tego nie robiłem...uciekło jakoś..... i uwagę ...
PIT 2017 - Składki ZUS w PIT-B
Chcemy zawrzeć umowę o dzieło z projektantem (będą zastosowane 50% KUP prawa autorskie). Ta osoba nie jest pracownikiem naszej firmy. czy ta osoba może złożyć PIT-2 aby zastosować ulgę podatkową ...
PIT 2017 - Umowa o dzieło z obcą osobą a PIT-2
Pracownik złożył w PIT-2 ulgę dla rodzin 4+. Pracownik mieszka z konkubiną , która ma dziecko w wieku 13 lat, natomiast pracownik ma trójkę niepełnoletnich dzieci.
Czy faktycznie może ...
PIT 2017 - PIT-2 ulga dla rodzin 4+
Emerytura 2100 + zatrudnienie na najniższą krajową czy składać u pracodawcy PIT-2 czy moge zlozyc na potrącanie 1/36 i nie informowac o tym ZUs-u
PIT 2017 - Pracujący emeryt a PIT-2
Proszę o pomoc, gdzie w Optimie zaznaczyć PIT-2 część G ( pkt. 153 ustawy ( ulga dla rodzin 4+)
PIT 2017 - PIT-2 Optima
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.