Facebook

Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023

Niezbędna pomoc dla PIT 2023

Skala podatkowa w PIT 2023

Okres obowiązywania: od 1.01.2023 do 31.12.2023
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000   10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2023 - Koszty pracownicze


Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250 zł łącznie nie więcej niż 3.000 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych
stosunków
250 zł
łącznie nie więcej niż 4.500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł łącznie nie więcej niż 3.600 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków
300 zł
łącznie nie więcej niż 5.400 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2023 - Ograniczenie 50% kosztów

 
Tytuł uzyskania przychodów Roczny limit
50% kosztów
uzyskania przychodów
zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 120.000 zł
opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3) produkcji audialnej i audiowizualnej;
4) działalności publicystycznej;
5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
6) działalności konserwatorskiej;
7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej


Ulgi i odliczenia w PIT 2023 - Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2023 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  f) leki
    w 2023 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki

Ulgi i odliczenia w PIT 2023 - Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2023 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
 

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024

Wspólne opodatkowanie

Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024

Odliczenia od dochodu

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (606) z dnia 20.03.2024

Odliczenia od podatku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024

Dochody zagraniczne

Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024

Pozostałe zagadnienia

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Druki Gofin
pit 2023
Informujemy, że Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej oraz niekomercyjnej zawiera bezpłatną funkcjonalność - PIT GOFIN, która umożliwia roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. Wypełnij PIT w Programie DRUKI Gofin i złóż go w sposób tradycyjny lub przez internet !
wydawca partner
PIT 2023 - druki
Deklaracje i informacje
Deklaracje i informacje
Zeznania
Zeznania
Roczne obliczenie podatku
Roczne obliczenie podatku
Program PIT - archiwum
Rozliczałeś podatek dochodowy korzystając z programu PIT 2020 lub wcześniejszych wersji?
Jeżeli chcesz dokonać korekty zeznań za poprzednie lata możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT.
POMOCNICZE LINKI
Organizacje pożytku publicznego
Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.niw.gov.pl
Chcę zrobić korektę PIT-37 za rok 2022. W programie Gofin jest ten PIT ale nie aktywny. Co zrobić aby go aktywować?
PIT 2017 - Jak aktywować PIT-37 za rok 2022
Czy małżeństwo może złożyć PIT-37 za rok 2022 (wspólne rozliczenie).
Robiąc analizę ich PIT-11A za rok 2022 wychodzi im do zwrotu.
Z ich nie wiedzy nie dokonali wspólnego rozliczenia.
PIT 2017 - Pit-37 za rok 2022
Pierwszy raz rozliczam pit zagraniczny. Jak liczyć diety 30% z umowy o pracę w Niemczech do PIT-ZG, za cały rok czy z wyłączeniem weekendów, świat itp. Jak to się ...
PIT 2017 - Diety PIT-ZG
Pytanie jw. NIP czy PESEL?
Myślę że NIP, ale poproszę o wypowiedzenie się.
PIT 2017 - DG + Najem prywatny PIT-28, a identyfikator jaki?
Kochani chciałam zrobić zeznanie roczne i zorientowałam się, że w 2023 roku błędzie ujęłam pozostały przychód do września zamiast do sierpnia
Oczywiście zrobiłam przeksięgowanie do sierpnia ale co teraz zrobić?
PIT 2017 - Błędnie wyliczone zaliczki wychwycone przed sporządzeniem PIT-36
Czy jeśli pracuję w oddziale firmy w mieście X i mieszkam w mieście X, a centrala firmy znajduje się w mieście Y, to czy mogę korzystać z kosztów podwyższonych? Wiem, ...
PIT 2017 - PIT-37 koszty uzyskania praca w oddziale a centrala firmy
Podatnik otrzymał PIT-11 z PKO Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego uczestnikiem była zmarła gdzie w poz. F informacja o wysokości przychodów art. 20 ust. 1 wykazano zwrot kosztów pogrzebu.
czy od ...
PIT 2017 - PIT-11 zwrot kosztów pogrzebu
Proszę o pomoc w takiej sytuacji: dg na ryczałcie + uop + wniosek o wypłatę pieniędzy z IKZE w wys. ok. 50 tyś. zł. Jak rozliczyć ten przychód i w ...
PIT 2017 - PIT-28 + PIT-37 + zwrot z IKZE
Proszę o podpowiedź w rozliczeniu pit-37 emerytów czy warto tu rozliczać razem czy nie?
pit-40A małżonek
przychód 52230,84 zaliczka 2668, zdrowotne 4700,79, zaliczka na podatek od emerytur/podatek należny 2668
PIT 2017 - Rozliczenie pit-37 wspólne czy osobno ?
Czy w PITB wykazuje się składki społeczne w poz. 36
PIT 2017 - PIT-B skladki
Cześć,
Dopatrzyłam się, że nie uzupełniłam pola związanego z dodatkowym zwrotem z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko w deklaracji za 2022 rok - czy mogę teraz w 2023 roku skorygować ...
PIT 2017 - Korekta PIT-37 za 2022
Witam, pracownik pracował w 2023 u dwóch pracodawców, jeden po drugim. 2020-31.08.2023 i 12.09.202-09.12.2023 kosztów ma z pierwszego zatrudnienia 1750,00 (miejscowy) i drugiego 900,00 (zamiejscowy). U pierwszego pracodawcy cały styczeń ...
PIT 2017 - PIT-37 a niepełne kup?
Czy w PIT-36 L jest pozycja aby wpisać zapłaconą składkę zdrowotną, którą ujęto w kosztach podatkowych?
Rok temu otrzymałam z US informację, że należy ją wpisać w PIT/B Część B. ...
PIT 2017 - Skł. zdrowotna zaliczana w KUP gdzie wpisać w PIT-36L
Pracownik 2 kwietnia złożył Pit 2 aby nie stosować ulgi podatkowej 300 zł w jego wynagrodzeniu, Wynagrodzenie za marzec wypłacimy 10 kwietnia, Czy w wynagrodzeniu za marzec mam mu już ...
PIT 2017 - Ulga podatkowa a złożony Pit-2
Witam,
W 2023 miałem dochód wyłącznie z giełdy, w związku z czym na moim koncie epit jest przygotowany do wysłania tylko e-PIT-38 na podstawie PIT-8C z biura maklerskiego.

Czy ...
PIT 2017 - Dochód WYŁĄCZNIE Z GIEŁDY a PIT-37
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.