Facebook

Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023

Niezbędna pomoc dla PIT 2023

Skala podatkowa w PIT 2023

Okres obowiązywania: od 1.01.2023 do 31.12.2023
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000   10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2023 - Koszty pracownicze


Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250 zł łącznie nie więcej niż 3.000 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych
stosunków
250 zł
łącznie nie więcej niż 4.500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł łącznie nie więcej niż 3.600 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków
300 zł
łącznie nie więcej niż 5.400 zł

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2023 - Ograniczenie 50% kosztów

 
Tytuł uzyskania przychodów Roczny limit
50% kosztów
uzyskania przychodów
zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 120.000 zł
opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3) produkcji audialnej i audiowizualnej;
4) działalności publicystycznej;
5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
6) działalności konserwatorskiej;
7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej


Ulgi i odliczenia w PIT 2023 - Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2023 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2023 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  f) leki
    w 2023 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki

Ulgi i odliczenia w PIT 2023 - Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2023 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
 

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 2.04.2024

Wspólne opodatkowanie

Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024

Odliczenia od dochodu

Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024

Odliczenia od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (606) z dnia 20.03.2024

Dochody zagraniczne

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (607) z dnia 1.04.2024

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Druki Gofin
pit 2023
Informujemy, że Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej oraz niekomercyjnej zawiera bezpłatną funkcjonalność - PIT GOFIN, która umożliwia roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. Wypełnij PIT w Programie DRUKI Gofin i złóż go w sposób tradycyjny lub przez internet !
wydawca partner
PIT 2023 - druki
Deklaracje i informacje
Deklaracje i informacje
Zeznania
Zeznania
Roczne obliczenie podatku
Roczne obliczenie podatku
Program PIT - archiwum
Rozliczałeś podatek dochodowy korzystając z programu PIT 2020 lub wcześniejszych wersji?
Jeżeli chcesz dokonać korekty zeznań za poprzednie lata możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT.
POMOCNICZE LINKI
Organizacje pożytku publicznego
Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.niw.gov.pl
Mam przejęcie części firmy z pracownikami z Art. 23 1 , przy liczeniu wynagrodzeń za miesiąc poprzedni (wynagrodzenie do 10-tego następnego miesiąca nie liczy mi ulgi podatkowej jak przy ...
PIT 2017 - Przejęcie z art.23 1 a PIT-2
Dzień dobry. Co w przypadku gdy taka osoba składa nam PIT-2 i zaznacza 1/12 kwoty zmniejszającej podatek?
Czy w bloku H też powinna coś zaznaczyć?
PIT 2017 - PIT-2 osoba do 26 r.ż.
Czy pracownik, który nie skończył 26 lat musi składać PIT-2, jeśli tak to zaznacza ze korzysta z ulgi podatkowej w pełnej wysokości (300zł) i ulgi podatkowej (300zł)?????
PIT 2017 - Składanie PIT-2 osób do 26 roku zycia
Witam, Pracodawca wypłaca żonie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną. Czy jeśli ta odprawa jest zwolniona z ZUS i PIT to i tak powinna być wykazana w PIT-11 pod poz. F 99 ...
PIT 2017 - Odprawa w PIT-11 czy?
Witam,
Czy wypełniam części Q w Pit-28 od najmu prywatnego bez DG?
PIT 2017 - Pit-28 najem prywatny
Zeznanie za 2023, pit-36L wysłane w terminie. Mam zwrot 9 tys zł. Czy mogę teraz napisać pismo do US z prośba o przeksięgowanie nadpłaty z pit-36 na poczet podatku vat ...
PIT 2017 - Przeksięgowanie z pit-36 na VAT i Pit-5?
Zakup mieszkania za 200 tys zł, zakup przez męża kiedy jeszcze nie było żony, sprzedaż w 2023 za 300 tys zł. Czyli rozumię w pit-39 płace podatek 19% od kwoty ...
PIT 2017 - Sprzedaż mieszkania małżonków w pit-39
Wspólnik spółki komandytowej (spółka płaci CIT) nie uzyskał żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym. Czy muszę złożyć PIT-36L zerowy?
PIT 2017 - Wspólnik spółki komandytowej a PIT-36L
Gdzie umieścić kwoty z PIT-11 w PIT-37 ???
poz. 66,67,68,69
i społeczne:
poz. 96??

osoba pobiera emeryturę
PIT 2017 - PIT-11 poz 66, 96 + emerytura
Jeśli zapłącone składki ZUS (US) wpisuję do KPIR jako koszt, to czy tu gdzieś jeszcze trzeba wypełniać?
PIT 2017 - PIT-36 poz. F - nieodliczone od dochodu skłądki na ZUS społ, zaliczone do KUP czyli jakie?
W związku z brakiem oświadczenia, że przychody bedzie rozliczać tylko żona, teraz trzeba złożyć 2 PIT po polowie przychodów w obu, w jednym będzie połowa zwrotu z wpłąconego ryczaltu, a ...
PIT 2017 - PIT-28 ryczałt wpłacała tylko żona, teraz PIT muszą złożyć oboje - czy pisać pismo?
Witaam rozliczam się na podaku liniowym i przekazywałam co jakiś czas kasiorkę na rzecz fundacji sie pomaga , czy mogę skorzycat z odliczenia jej od podatku w pit-0, jesli tak ...
PIT 2017 - Darowizda a PIT-36
Dzień dobry,
chcę rozliczyć PIT-38 za 2023, a mianowicie zadeklarować koszt nabycia kryptowalut (sam koszt, gdyż ich nie sprzedałem).
Krypto kupowałem też w 2020, 2021 i 2022. Koszt nabycia z ...
PIT 2017 - Niepotrącone koszty z lat ubiegłych, a brak deklaracji PIT-38 z 2020
Jest tylko umowa o pracę i otrzymany PIT-11 , czy robić rozliczenie PIT-37 - wychodzi 1zł. do dopłaty ? czy US rozliczy na dzień 30.04 i upomni się o tę ...
PIT 2017 - PIT-37 tylko UOP
Kraj wyłączenie z progresją, proszę o sprawdzenie czy dobrze będzie:
wartość wynagrodzenia w walucie minus 30% diet *ilość dni pozostawania na morzu, tę kwotę w walucie przeliczam po kursie ...
PIT 2017 - PIT-ZG marynarza
Czy stratę na działalności z roku 2022 można odliczyć w całości w 100% na pit 36L w momencie gdy jest pokrycie w dochodzie za 2023 rok .
Czy można ...
PIT 2017 - PIT-36L strata
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.