Facebook
PIT 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Odliczenia od dochodu  »   Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek z umowy o pracę i zlecenia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023

Przepisy ustawy zdrowotnej nakazują obniżać składkę zdrowotną pracownika do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., jeśli ww. składka jest wyższa od tej zaliczki. Jak ustalić podstawę opodatkowania w celu takiego obniżenia, jeśli pracownikowi, oprócz wynagrodzenia za pracę, zostanie wypłacone wynagrodzenie z umowy zlecenia? Czy należy zsumować te dochody, czy obliczać osobno? Czy maksymalna podstawa opodatkowania, od której należy liczyć zaliczkę na podatek z 2021 r. według 17%, to 85.528 zł?

Obniżając składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek (obliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.), należy odrębnie ustalić zaliczkę od wynagrodzenia z umowy o pracę i od wynagrodzenia z umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 83 ustawy zdrowotnej, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika (m.in. pracodawcę czy zleceniodawcę) jest wyższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty (zaliczki).

Podobnie należy postąpić w przypadku obniżania składki zdrowotnej obliczanej od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy o PDOF (tj. zwolnionego z PIT w ramach ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ czy pracujących seniorów). W takiej sytuacji, jeśli składka zdrowotna jest wyższa od kwoty "hipotetycznej" zaliczki na podatek, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód (np. pracownika) nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., dokonuje się obniżenia składki zdrowotnej do wysokości kwoty tej "hipotetycznej" zaliczki (art. 83 ust. 2a i 2b ustawy zdrowotnej).

Na gruncie przepisów ustawy o PDOF wynagrodzenie z umowy o pracę oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia kwalifikuje się do odrębnych źródeł przychodów (wynagrodzenie za pracę stanowi przychód ze stosunku pracy, a z umowy zlecenia - przychód z działalności wykonywanej osobiście) oraz stosuje się do nich inne zasady opodatkowania. Zatem w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ww. art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej (tj. obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek obliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.), należy odrębnie ustalić zaliczkę na podatek od wynagrodzenia z umowy o pracę i od wynagrodzenia z umowy zlecenia. Dochodów tych nie sumuje się więc.

Odnosząc się do kolejnego pytania należy wskazać, iż ustalając zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., przyjmuje się takie zasady i parametry podatkowe (m.in. skalę podatkową), jakie obowiązywały w tym dniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.), zaliczki na podatek za miesiące, w których dochód podatnika (pracownika) uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali (tj. 85.528 zł) - wynosiły 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Dla drugiego progu podatkowego stosowało się 32% stawkę podatku (wyższą stawkę stosowało się również na wniosek podatnika).

Z uwagi jednak na to, że w praktyce ww. regulacje dotyczące obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek mają zastosowanie do niskich wynagrodzeń, z reguły stosuje się stawkę w wysokości 17%. Stawka ta ma zastosowanie również przy obliczaniu zaliczki na podatek (według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.) od wynagrodzenia z umowy zlecenia (wyższą stawkę również stosowało się na wniosek podatnika).

Należy pamiętać, że - zgodnie z regulacjami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r. - zaliczkę na podatek, zarówno od wynagrodzenia z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia, zmniejszało się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru), pobranej ze środków podatnika przez płatnika.

Przykład

Pan Adam (30 lat) jest zatrudniony w firmie X na umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu oraz w niektórych miesiącach wykonuje dla tej firmy czynności na umowę zlecenia. W styczniu 2023 r. pan Adam z umowy o pracę otrzymał wynagrodzenie w wysokości 872,50 zł (brutto) oraz z umowy zlecenia 1.000 zł (brutto).

Przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia z umowy o pracę pracodawca stosuje podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł). Z kolei przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, natomiast zleceniodawca nie stosuje już kwoty zmniejszającej podatek. Zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia za styczeń 2023 r.:

Wiersz Wyszczególnienie Umowa o pracę Umowa zlecenia
1 Przychód (wynagrodzenie): 872,50 zł 1.000 zł
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1): 872,50 zł 1.000 zł
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1 x 9,76% + wiersz 1 x 1,5% + wiersz 1 x 2,45%): 119,63 zł 137,10 zł
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3): 752,87 zł 862,90 zł
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 4 x 9%): 67,76 zł 77,66 zł
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana (obniżona do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.): 41,75 zł 73,27 zł
7 Koszty uzyskania przychodów: 250 zł 50%
8 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych zł: 503 zł 431 zł
9 Zaliczka na podatek (12%): 0 zł 51,72 zł
10 Zaliczka na podatek do US: 0 zł 52 zł
11 Kwota do wypłaty: 711,12 zł 737,63 zł

UWAGA! Na gruncie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Oznacza to, że dla celów składek ZUS w podstawie wymiaru składek takiej osoby wykazuje się łączny przychód z umowy o pracę i zlecenia.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.