Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Pozostałe zagadnienia  »   Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Jednostka może zastosować przewidziane w ustawie o rachunkowości uproszczenia w sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli spełnia warunki uznania za jednostkę mikro lub małą. W poniższej tabeli prezentujemy jakie jednostki można w świetle przepisów ustawy o rachunkowości zaliczyć do jednostek mikro.

Jednostki mikro
Przepis ustawy Katalog jednostek zaliczanych
do mikro
Kryteria (warunki) zakwalifikowania
do jednostki mikro
art. 3 ust. 1a pkt 1 Spółki handlowe osobowe (w tym spółki jawne osób prawnych, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (w tym również w organizacji), spółki cywilne (których wspólnikami są osoby prawne), inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych.
Z wyłączeniem jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości, w tym m.in. jednostek sektora finansów publicznych, jednostek działających na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, krajowych instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego.
Jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
art. 3 ust. 1a pkt 2 Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie prowadzą działalności gospodarczej.
art. 3 ust. 1a pkt 2a Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku. Przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2.000.000 euro i nie więcej niż 3.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.
art. 3 ust. 1a pkt 4 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku. Jednostki, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj. które dobrowolnie wybrały prowadzenie ewidencji w formie ksiąg rachunkowych.
art. 3 ust. 1a pkt 5 Przedsiębiorstwo w spadku, w którym na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe. Na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku jednostka była jednostką mikro.

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości są również jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 tej ustawy, które za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostki mikro oraz w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy wielkości (por. art. 3 ust. 1b ustawy o rachunkowości).

Przykład

Spółka z o.o. powstała na początku 2021 r. W związku z tym, że nie przekroczyła w 2021 r. kryteriów dotyczących wielkości sumy aktywów bilansu, przychodów netto sprzedaży oraz poziomu średniorocznego zatrudnienia, przyjęła uproszczenia dla jednostek mikro i roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządziła według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. W 2022 r. przekroczyła dwa kryteria, tj. dotyczące poziomu sprzedaży oraz sumy bilansowej. Ze względu jednak na uregulowania zawarte w art. 3 ust. 1b ustawy o rachunkowości, spółka z o.o. może jeszcze za 2022 r. sporządzić sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro. Jeśli jednak w 2023 r. spółka z o.o. przekroczy co najmniej dwa z trzech kryteriów wymienionych w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy, to straci status jednostki mikro oraz prawo do sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro.

Z kolei do jednostek małych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości można zaliczyć jednostki wskazane w poniższej tabeli.

Jednostki małe
Przepis ustawy Katalog jednostek zaliczanych
do małych
Kryteria (warunki) zakwalifikowania
do jednostki małej
art. 3 ust. 1c pkt 1
Spółki handlowe osobowe (w tym spółki jawne osób prawnych, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (w tym również w organizacji), spółki cywilne, których wspólnikami są osoby prawne.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli przekroczyły progi wielkościowe zobowiązujące je do prowadzenia ksiąg rachunkowych (por. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
Oddziały przedsiębiorców zagranicznych.
Inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1e ustawy o rachunkowości, w tym m.in. jednostek sektora finansów publicznych, jednostek działających na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, krajowych instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego.
Jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
art. 3 ust. 1c pkt 2 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku. Jednostki, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj. które dobrowolnie wybrały prowadzenie ewidencji w formie ksiąg rachunkowych.
art. 3 ust. 1c pkt 3 Przedsiębiorstwa w spadku, w których na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe. Jednostka na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku była jednostką małą.

Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości są również jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1c pkt 1 tej ustawy, które za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych oraz w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy wielkości (por. art. 3 ust. 1d ustawy o rachunkowości).

Przykład

Spółka jawna osób fizycznych od 2020 r. sporządza roczne sprawozdania finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych. W 2021 r. spółka przekroczyła dwa wskaźniki określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. dotyczące poziomu sprzedaży oraz sumy bilansowej. Korzystając jednak z art. 3 ust. 1 pkt 1d ustawy o rachunkowości spółka jawna sporządziła sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych. W 2022 r. spółka ponownie przekroczyła określone w ustawie o rachunkowości kryteria, dotyczące sumy bilansowej i przychodów ze sprzedaży, dlatego utraciła status jednostki małej i możliwość sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. z zastosowaniem uproszczeń dla tych jednostek.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.