Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Pozostałe zagadnienia  »   Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023

Biegły rewident, z którym zawarliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego, nie może w planowanym terminie, ze względów zdrowotnych, przeprowadzić badania, a ustawowy termin na zbadanie sprawozdania dobiega końca. Jaka jest procedura zmiany biegłego rewidenta mającego wydać opinię o sprawozdaniu finansowym w przypadku wystąpienia przesłanek zdrowotnych po stronie biegłego? Czy naruszenie postanowień umowy o badanie, np. żądanie znaczącej podwyżki ceny za badanie, uzasadnia rozwiązanie tej umowy?

Problemy zdrowotne biegłego rewidenta w pewnych sytuacjach mogą być podstawą do rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Nie możemy natomiast udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy naruszenie postanowień umowy (np. żądanie znaczącej podwyżki ceny za badanie) może uzasadniać rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem. Nie znamy bowiem zapisów tej umowy.

Przede wszystkim należy zauważyć, że umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera się nie z biegłym rewidentem, tylko z firmą audytorską, która wyznacza biegłego rewidenta (lub kilku) do zbadania sprawozdania finansowego. Oczywiście są także firmy audytorskie, gdzie biegły jest jednoosobowym przedsiębiorcą wykonującym zawód jako jedyny w takim podmiocie audytorskim. W wyszukiwarce dostępnej na stronach Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) można sprawdzić, z którymi biegłymi rewidentami współpracuje dana firma audytorska.

Jeżeli biegły rewident nie jest w stanie zakończyć badania sprawozdania finansowego, to w pierwszej kolejności firma audytorska powinna delegować do wykonania zlecenia innego biegłego rewidenta. Jeśli jednak umowa o audyt została zawarta z małą firmą, może w istocie powstać problem przedstawiony w pytaniu.

Umowy z firmami audytorskimi o obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych zawierane lub przedłużane są na okresy co najmniej dwuletnie (por. art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Zawarcie takiej umowy wymaga uprzedniej uchwały organu zatwierdzającego sprawozdania finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Ustawa o rachunkowości w art. 66 ust. 7 odnosi się do problemu rozwiązania umowy z firmą audytorską. Z przepisu tego wynika, iż rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:

1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;

2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;

3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Nie jest to zamknięty katalog przesłanek uzasadniających rozwiązanie umowy o badanie. Trzeba jednak podkreślić, że zgodnie z art. 66 ust. 8 ustawy o rachunkowości, różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Czy zatem problemy zdrowotne biegłego dają podstawę do rozwiązania umowy? W pewnych sytuacjach, naszym zdaniem, tak. Jeżeli mamy zawartą umowę o audyt z małą (jednoosobową) firmą, biegły rewident poważnie zachorował i nie jest w stanie zorganizować zastępstwa ani sam procedować, to taka sytuacja uzasadnia rozwiązanie umowy.

W świetle art. 66 ust. 9 ustawy o rachunkowości, o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach - także Komisję Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że nadzór audytowy musi zostać poinformowany o rozwiązaniu umowy. Ten element procedury ma duże znaczenie. Jeśli bowiem okaże się, że biegły rewident (i audytowana firma) zgłoszą do PANA rozwiązanie umowy z powodu poważnych dolegliwości zdrowotnych biegłego, a w istocie tak nie jest (na co dowodem mogą być np. opinie wystawiane w tym czasie przez biegłego dla innych podmiotów - każda wydana opinia jest bowiem raportowana do PANA), to pojawi się problem prawdziwości powołanej przesłanki rozwiązania umowy i konstatacja, że prawdziwą przyczynę usiłowano ukryć pod pozorem niedyspozycji zdrowotnej.

Jeśli natomiast chodzi o drugą część pytania, to nie znając zapisów umowy o badanie nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy naruszenie postanowień umowy, np. poprzez żądanie znaczącej podwyżki ceny za badanie, uzasadnia jej rozwiązanie. Nie mniej jednak żądanie podwyższenia honorarium powinno wynikać z jakichś zapisów umownych, np. z konieczności większej liczby wizyt niż planowano, z konieczności zaangażowania eksperta zewnętrznego i innych. Biegły rewident przystępując do badania powinien oszacować jego pracochłonność i możliwość jego wykonania. Co istotne odpłatność za badanie w żadnym wypadku nie może być uzależniona od rodzaju wydanej opinii.

Na koniec dodajmy, że w sytuacji gdy faktycznie zachodzi uzasadniona konieczność rozwiązania umowy o audyt, należy w tej kwestii podpisać stosowne oświadczenia woli, powiadomić PANA (obowiązek powiadomienia dotyczy też podmiotu badanego), zwołać zgromadzenie organu właścicielskiego do wyboru nowej firmy audytorskiej i procedować audyt od początku.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.