Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Pozostałe zagadnienia  »   Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Warunkiem skorzystania z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przez jednostkę mikro lub małą jest podjęcie w tym zakresie formalnej decyzji przez jej organ zatwierdzający. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Organy zatwierdzające w zależności od formy prawnej jednostki

- spółka akcyjna: zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy,
- prosta spółka akcyjna: walne zgromadzenie akcjonariuszy (uchwały mogą być także podejmowane poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej),
- spółka komandytowo-akcyjna: walne zgromadzenie,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: wspólnicy,
- spółka jawna, partnerska, komandytowa, cywilna: wspólnicy,
- przedsiębiorstwo państwowe: rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski,
- spółdzielnia: walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli,
- firma osoby fizycznej: właściciel,
- SP ZOZ: organ założycielski.

Uwaga Jeśli jednostka nie podejmie stosownej decyzji (uchwały) w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń, to mimo iż spełnia kryteria dla jednostek mikro lub małych, nie będzie mogła ich zastosować w swoim sprawozdaniu finansowym.

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje jaką formę i treść powinna zawierać decyzja (uchwała) organu zatwierdzającego w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują także terminu, w jakim organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 lub 5 do ustawy o rachunkowości. Ze względu jednak na fakt, że uproszczenia dotyczą sprawozdania finansowego, ostateczny termin na podjęcie decyzji wyznaczać powinien dzień sporządzenia tego sprawozdania. W dacie faktycznego sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka powinna już dysponować decyzją (uchwałą) dopuszczającą możliwość przyjęcia statusu jednostki mikro lub małej i stosowanych uproszczeń. Co istotne, jeśli w uchwale jednostka wskaże informacje o roku obrotowym, za który będzie sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe, to decyzję (uchwałę) będzie musiała podejmować co roku. Można również podjąć decyzję (uchwałę), która pozwoli sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe do czasu, gdy spełnione są przez jednostkę kryteria określone w ustawie. Treść takiej decyzji (uchwały) nie powinna wskazywać roku, za który sporządza się uproszczone sprawozdanie i będzie wiążąca dla jednostki na kolejne lata.

Przykład

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej "PHU JAWA, Jan Kowalski" prowadzi księgi rachunkowe od kilku lat i nie podlega obowiązkowi badania rocznego sprawozdania finansowego. Dotychczas sporządzało sprawozdania finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Za 2022 r. oraz za rok poprzedni (2021 r.) przedsiębiorstwo spełnia kryteria wielkościowe określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości. Właściciel przedsiębiorstwa 27 grudnia 2022 r. podjął więc decyzję o sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa będą sporządzane według załącznika nr 5, aż do czasu utraty tego prawa. Treść podjętej na piśmie decyzji przedstawiała się następująco:

"Roczne sprawozdanie finansowe "PHU JAWA, Jan Kowalski" będzie sporządzane z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d tej ustawy".

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.