Facebook
PIT 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Pozostałe zagadnienia  »   Rozliczenie roczne przedsiębiorcy korzystającego z ulgi dla seniorów
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie roczne przedsiębiorcy korzystającego z ulgi dla seniorów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023

W 2022 r. po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 154 updof podatnicy mogli nabyć prawo do zwolnienia od podatku nazywanego ulgą dla pracujących seniorów. Jeżeli uprawnieni podatnicy nie korzystali z ulgi w trakcie roku podatkowego lub skorzystali tylko częściowo, to w zeznaniu składanym do urzędu skarbowego złożonym w terminie do 2 maja 2023 r., będą mogli zrealizować ulgę w przysługującym im zakresie.

W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu i zaprezentowaniu sposobu ujęcia ulgi w zeznaniu składanym przez seniorów, którzy w 2022 r. osiągali przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie o PIT (tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym).

1. Ogólne przesłanki nabycia prawa do odliczenia

Omawiana preferencja podatkowa polega na zwolnieniu od podatku dochodowego, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, przychodów osiąganych z następujących tytułów:

 • z pracy na etacie (tj. w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy),
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof,
 • z zasiłku macierzyńskiego, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 27 updof (według skali podatkowej), art. 30c updof (podatkiem liniowym) albo art. 30ca updof (IP Box) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uprawnionymi do tego zwolnienia są osoby pozostające aktywne zawodowo, które:

 • ukończyły 60 rok życia w przypadku kobiet i 65 rok życia w przypadku mężczyzn, oraz
 • nie otrzymują, pomimo nabycia uprawnienia, świadczeń takich jak np. emerytury lub renty z KRUS, ZUS czy mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • podlegają nadal ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu przychodów objętych ulgą.

2. Rozliczenie w zeznaniu

Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie na zasadach określonych w ustawie o PIT, czyli przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatkiem liniowym, rocznego rozliczenia podatku dochodowego dokonują odpowiednio w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L. W obu wskazanych zeznaniach w części D wykazują przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof, podając rodzaj zwolnienia, z którego korzystają oraz kwotę przychodów objętych zwolnieniem.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi dla seniorów, składając zeznanie:

 • PIT-36(30) - powinni zaznaczyć kwadrat w poz. 77 oraz w poz. 87 wpisać kwotę zwolnienia, nie wyższą niż 85.528 zł,
 • PIT-36L(19) - powinni zaznaczyć kwadrat w poz. 26 oraz w poz. 27 wpisać kwotę przychodu objętego zwolnieniem, nie wyższą niż 85.528 zł.
PIT GOFIN 2022 do sporządzania zeznań podatkowych w Programie DRUKI Gofin

Natomiast kwoty (sumy) przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodów oraz dochód/stratę przedsiębiorcy wykazują w załączniku PIT/B, skąd wartości te są przenoszone (odpowiednio) do części E "Dochody/straty ze źródeł przychodów" zeznania PIT-36 lub PIT-36L. Dochody wykazane w tej części zeznania są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy opodatkowania. Zatem gdy przedsiębiorca korzysta z ulgi dla seniorów, to wypełniając PIT/B, powinien jako przychód wpisać kwotę różnicy między kwotą przychodów ogółem uzyskanych z działalności w 2022 r. a kwotą przychodów objętych ulgą, którą wykazał w części D zeznania.

Przykład

Podatnik pomimo nabycia uprawnienia nie pobiera emerytury z ZUS. Przez cały 2022 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, z tytułu której podlegał ubezpieczeniom społecznym. Na etapie obliczania zaliczek na podatek nie stosował ulgi dla seniorów. Ogółem jego przychody uzyskane z tej działalności wyniosły 250.000 zł, a koszty uzyskania przychodów - 106.000 zł.

Sporządzając zeznanie PIT-36(30), podatnik zastosował ulgę dla seniorów w pełnej wysokości. W zeznaniu zaznaczył kwadrat w poz. 77 oraz w poz. 87 wpisał kwotę przychodu wolnego od podatku w kwocie 85.528 zł. Tym samym jego przychód do opodatkowania wyniósł 164.472 zł (250.000 zł - 85.528 zł).

W części B załącznika PIT/B(20) podatnik wykazał:

- przychód (poz. 7) 164.472 zł,
- koszty uzyskania przychodu (poz. 8) 106.000 zł,
- dochód (poz. 9) 58.472 zł.

Dane z załącznika PIT/B(20) wpisał w wierszu 3 w części E.1 zeznania PIT-36(30) w poz. 99 (przychód), 100 (koszty uzyskania przychodów) i 101 (dochód).


Przykład

Przedsiębiorca prowadził w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, z tytułu której podlegał ubezpieczeniom społecznym. W tym okresie pomimo nabycia uprawnienia nie pobierał emerytury. Choć spełniał warunki do korzystania z ulgi dla seniorów w trakcie roku, nie realizował tego prawa. Na emeryturę przeszedł po likwidacji działalności, tj. od sierpnia 2022 r.

Przychody i koszty ich uzyskania ustalone za okres 7 miesięcy prowadzenia działalności w 2022 r. wyniosły odpowiednio: 105.245 zł oraz 30.240 zł.

Sporządzając zeznanie PIT-36L(19) podatnik zastosował ulgę dla seniorów w pełnej wysokości. W zeznaniu zaznaczył kwadrat w poz. 26 oraz w poz. 27 wpisał kwotę przychodu wolnego od podatku w kwocie 85.528 zł. Tym samym jego przychód podlegający opodatkowaniu wyniósł 19.717 zł (105.245 zł - 85.528 zł).

W części B załącznika PIT/B(20) podatnik wykazał:

- przychód (poz. 7) 19.717 zł,
- koszty uzyskania przychodu (poz. 8) 30.240 zł,
- stratę (poz. 10) 10.523 zł.

Dane z załącznika PIT/B(20) wpisał w wierszu 1 w części E zeznania PIT-36L(19) w poz. 28 (przychód), 29 (koszty uzyskania przychodów) i 31 (strata).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.