Facebook
PIT 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2022  »  Pozostałe zagadnienia  »   Obowiązki informacyjne związane z korzystaniem z ulgi dla rodzin wielodzietnych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Obowiązki informacyjne związane z korzystaniem z ulgi dla rodzin wielodzietnych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (580) z dnia 20.02.2023

W 2022 r. weszły w życie przepisy określające tzw. ulgę dla rodzin wielodzietnych (rodzin 4+), czyli zwolnienie od podatku uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 153 updof. Zasady i warunki stosowania tej ulgi opisaliśmy m.in. w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 4 z 2022 r., w artykule pt. "Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady stosowania preferencji dla rodzin wielodzietnych".

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów uzyskanych:

 • z pracy na etacie (w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy),
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof,
 • z działalności gospodarczej, opodatkowanych: według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Łączna kwota przychodów objętych tym zwolnieniem nie może przekraczać kwoty 85.528 zł w roku podatkowym. W przypadku gdy uprawnieni podatnicy pozostają w związku małżeńskim, wspomniany limit zwolnienia dotyczy odrębnie przychodów osiąganych przez każdego z nich.

Zwróć uwagę!

Do opodatkowania za 2022 r. należy wykazać przychody przekraczające kwotę 85.528 zł, czyli ponad limit zwolnienia w ramach ulgi dla rodzin 4+.

Do nabycia prawa do ulgi wystarczy, aby choć przez jeden dzień w roku podatkowym, w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c updof, podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej - w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci.

Z ulgi dla rodzin wielodzietnych uprawnieni podatnicy mogą korzystać już w trakcie roku podatkowego. Przykładowo, uzyskującym dochody ze stosunku pracy zwolnienie jest stosowane, jeżeli złożą płatnikowi oświadczenie, że są uprawnieni do ulgi dla rodzin 4+ (do końca 2022 r. - art. 32 ust. 1g updof; od 1 stycznia 2023 r. - art. 31a ust. 8 updof). Ostateczne "rozliczenie" omawianej ulgi ma miejsce po zakończeniu roku podatkowego - na etapie rocznego rozliczenia podatku w zeznaniu PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Na podatnikach korzystających z tej ulgi ciąży obowiązek podania do wiadomości organu podatkowego informacji o liczbie dzieci (uprawniających do ulgi) i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów - o imionach, nazwiskach i datach urodzenia dzieci. Przy czym sposób wykonania tego obowiązku informacyjnego jest zróżnicowany.

Jeżeli podatnik korzystający z ulgi dla rodzin wielodzietnych składa zeznanie podatkowe (PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28), wówczas dane dotyczące co najmniej czworga dzieci wykazuje w części E załącznika PIT/O składanego wraz zeznaniem. Stosowne w tym zakresie informacje zawarte są w treści druków poszczególnych zeznań (tj. w części C - PIT-37PIT-28 oraz części D - PIT-36PIT-36L).

Przykład

Podatnik w 2022 r. osiągał dochody ze stosunku pracy w kwocie przekraczającej 85.528 zł. W trakcie roku podatkowego w związku z urodzeniem się czwartego dziecka, nabył prawo do ulgi dla rodzin wielodzietnych. Nie złożył w 2022 r. płatnikowi oświadczenia o zastosowanie zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 153 updof. W celu skorzystania z tej preferencji oraz rozliczenia dochodów z pracy na etacie, uzyskanych ponad kwotę zwolnienia, podatnik w terminie do 2 maja 2023 r. złoży do urzędu skarbowego PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O, w którym poda liczbę i numery PESEL dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.


Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W trakcie 2022 r. urodziło mu się czwarte dziecko. Wszystkie dzieci są małoletnie, a podatnik wychowuje je wspólnie z żoną. Łączne przychody podatnika za 2022 r. wyniosły 250.000 zł. W zeznaniu PIT-36L, podlegającym złożeniu do 2 maja 2023 r., wykaże do opodatkowania przychody w wysokości 164.472 zł. Z kolei przychody w kwocie 85.528 zł wykaże jako zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 updof. Do zeznania musi dołączyć PIT/O, w którym poda liczbę i numery PESEL dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

]
Wzór informacji PIT-DZ dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin

Podatnicy, którzy korzystają z omawianego zwolnienia w zakresie przychodów innych niż z działalności gospodarczej, nie składają zeznania podatkowego. Dotyczy to przypadków, gdy uzyskali wyłącznie przychody wolne od podatku. Wówczas na tych podatnikach ciąży określony w art. 21 ust. 46 pkt 1 updof obowiązek złożenia do urzędu skarbowego PIT-DZ, tj. informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+. Należy go złożyć w terminie określonym na złożenie zeznania podatkowego (za 2022 r. do 2 maja 2023 r., tj. do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia 2023 r., który przypada w niedzielę).

Przykład

Podatniczka wychowuje czworo małoletnich dzieci. W 2022 r. osiągała dochody z pracy na pół etatu. Jej przychody nie przekroczyły kwoty 85.528 zł. Płatnik nie pobierał jej zaliczek na podatek, gdyż złożyła mu oświadczenie, że spełnia warunki do korzystania z ulgi dla rodzin 4+,

Przypadek I - podatniczka nie ma obowiązku złożenia zeznania PIT-37 za 2022 r. Musi jednak złożyć informację PIT-DZ o liczbie dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Przypadek II - podatniczka ma prawo do ulgi prorodzinnej (art. 27f updof), a z pracy na etacie podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. W celu uzyskania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej złoży PIT-37 za 2022 r. Nie będzie więc musiała składać PIT-DZ, by poinformować urząd skarbowy o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+. Dzieci te wskaże w załączniku PIT/O.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.