Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023  »  Pozostałe zagadnienia  »   Terminy i sposoby otrzymania nadpłaty PIT za 2023 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Terminy i sposoby otrzymania nadpłaty PIT za 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Małgorzata Żujewska

Termin zwrotu nadpłaty podatku dochodowego zależy od formy złożenia zeznania podatkowego. W przypadku rozliczenia przekazanego przez internet wynosi on 45 dni. Na kwotę wynikającą z zeznania podatkowego sporządzonego w formie papierowej można czekać do 3 miesięcy. Nadpłata podatku zwracana jest przelewem, przekazem pocztowym lub wypłacana w kasie urzędu skarbowego.

Dwa terminy

Forma złożenia zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 za 2023 r. decyduje o terminie zwrotu wykazanej w nim nadpłaty podatku dochodowego. Wskazuje tak art. 77 § 1 pkt 5 i pkt 5a Ordynacji podatkowej.

PIT GOFIN 2023 do sporządzania zeznań podatkowych w Programie DRUKI Gofin

Nadpłata podatku wykazana w rozliczeniu PIT przesłanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia (przykład 1). Taki termin obowiązuje niezależnie od tego, czy podatnik we własnym zakresie złożył zeznanie podatkowe przez internet (przez bramkę e-Deklaracje) czy skorzystał z usługi Twój e-PIT. Jeżeli rozliczenie zostanie przekazane do urzędu skarbowego w formie papierowej, na zwrot nadpłaty podatku są 3 miesiące (przykład 2).

Zasady obliczania terminów zostały określone w art. 12 Ordynacji podatkowej. Termin wskazany w dniach (45 dni) liczy się od dnia następnego po dniu złożenia zeznania podatkowego. Upływa o północy ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni. Termin określony w miesiącach (3 miesiące) kończy się natomiast z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu (45-dniowego lub 3-miesięcznego) wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Należy ponadto pamiętać, że PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 za 2023 r. składa się od 15 lutego 2024 r. Zeznanie podatkowe przekazane przed tym dniem uznaje się za złożone 15 lutego 2024 r. Dzień ten wyznacza więc początek biegu terminu zwrotu nadpłaty podatku wykazanej w rozliczeniu złożonym przed 15 lutego 2024 r. (przykład 3). Kolejna kwestia to zwrot nadpłaty podatku z zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za 2023 r. automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Jeżeli do 30 kwietnia 2024 r. podatnik nie skorzysta z udostępnionego rozliczenia ani nie przekaże samodzielnie sporządzonego zeznania podatkowego, PIT-37 lub PIT-38 za 2023 r. przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT zostanie uznany za złożony w dniu 30 kwietnia 2024 r. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, wynoszący 45 dni, będzie liczony począwszy od 1 maja 2024 r.

Forma zwrotu

Nadpłata podatku wykazana w zeznaniu podatkowym może być przelana na konto podatnika, zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie.

Preferowane są zwroty na rachunek (bankowy lub w SKOK). W ten sposób można otrzymać każdą, nawet kilkuzłotową nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty podatku przelewem jest obligatoryjny dla osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce. Wynika to z art. 77b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Istnieją dwie możliwości zgłoszenia konta przeznaczonego do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Pierwsza to wskazanie go w składanym zeznaniu podatkowym. Drugim sposobem jest złożenie odrębnego formularza zgłoszeniowego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, ale posługujące się NIP jako identyfikatorem podatkowym składają NIP-7. Dla osób, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, przeznaczony jest ZAP-3. Konta nie trzeba wpisywać w zeznaniu podatkowym za 2023 r. lub zgłaszać poprzez złożenie CEIDG-1/NIP-7/ZAP-3, jeżeli zostało ono podane w latach poprzednich i pozostaje aktualne.

Osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która nie jest zobligowana do posiadania rachunku i go nie wskaże, nadpłata podatku jest zwracana w gotówce. Standardowo otrzymuje się ją w takim przypadku przekazem pocztowym. Koszty przekazu pocztowego pomniejszają jednak kwotę nadpłaty podatku. Jeżeli podatnik nie chce otrzymać pieniędzy w ten sposób, pozostaje ich wypłata w kasie urzędu skarbowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową, ale dokonuje się tego na żądanie. Odpowiedni wniosek można złożyć odrębnie lub zamieścić w zeznaniu podatkowym w części przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających (takiej rubryki nie ma w PIT-37). Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 32 zł (dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym). Zwrot takiej kwoty nie może być dokonany przekazem pocztowym. Jeżeli podatnik nie wskaże konta, na jakie ma być ona zwrócona, wypłata nastąpi w kasie.

Nienależna kwota

Podatnik, który w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego wykaże nienależną lub zawyży nadpłatę, powinien złożyć korektę zeznania podatkowego, a jeżeli otrzymał już nadpłatę - także zwrócić niesłusznie uzyskaną kwotę.

Nadpłata podatku dochodowego wykazana nienależnie lub w zawyżonej wysokości, którą urząd skarbowy zwrócił podatnikowi, traktowana jest jako zaległość podatkowa. Kwotę niesłusznie otrzymaną - całą nadpłatę podatku albo różnicę między nadpłatą wynikającą z pierwotnego zeznania podatkowego a przysługującą po korekcie rozliczenia - należy oddać wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je za okres: od dnia zwrotu nadpłaty wykazanej w zeznaniu podatkowym do dnia wpłaty równowartości nienależnie otrzymanej kwoty (włącznie).

Dzień traktowany jako data zwrotu nadpłaty podatku nie zawsze pokrywa się z dniem faktycznego otrzymania pieniędzy. Zależy to od formy przekazania jej podatnikowi. Dniem zwrotu nadpłaty przelewem jest dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu skarbowego. W przypadku otrzymania nadpłaty przekazem pocztowym jest to dzień jego nadania, a w razie odebrania gotówki w kasie - dzień wypłacenia kwoty nadpłaty lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie.

Przykład 1

Pani Anna złożyła PIT-37 za 2023 r. przez internet 20 lutego 2024 r. (zgodnie z otrzymanym UPO). W zeznaniu podatkowym wykazała nadpłatę podatku dochodowego. Termin zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni. Biegnie on od 21 lutego 2024 r. i upłynie 5 kwietnia 2024 r.


Przykład 2

Pan Kamil sporządził PIT-36 za 2023 r. w formie papierowej i złożył go w urzędzie skarbowym 23 lutego 2024 r. Termin zwrotu wykazanej w zeznaniu podatkowym nadpłaty podatku dochodowego wynosi 3 miesiące i upłynie 23 maja 2024 r.


Przykład 3

Pani Hanna złożyła PIT-36 za 2023 r. przez internet 5 lutego 2024 r. Termin zwrotu wykazanej w zeznaniu podatkowym nadpłaty podatku dochodowego wynosi 45 dni liczonych od 16 lutego 2024 r. Termin upływa 31 marca 2024 r. Dzień ten jest niedzielą i jednocześnie świętem ustawowo wolnym od pracy, tj. pierwszym dniem Wielkiej Nocy, po nim przypada kolejny dzień ustawowo wolny od pracy - drugi dzień Wielkiej Nocy. Ostatni dzień terminu zwrotu nadpłaty podatku przesuwa się więc na wtorek 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.