Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023  »  Pozostałe zagadnienia  »   Realizowanie ulgi dla seniora w zeznaniu podatkowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Realizowanie ulgi dla seniora w zeznaniu podatkowym

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024

Osoba fizyczna pozostawała w stosunku pracy do końca lutego 2023 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę przeszła na emeryturę, co miało miejsce w marcu 2023 r. Czy w zeznaniu PIT-37 składanym za ten rok podatkowy, osoba ta może wykazać jako wolne od podatku w ramach ulgi dla seniora wynagrodzenia za pracę za styczeń i luty 2023 r., odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Przychody, o których mowa będzie można wykazać jako wolne od podatku dochodowego pod warunkiem, że spełnione są wszystkie warunki nabycia prawa do tzw. ulgi dla seniorów.

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 154 updof, który określa warunki objęcia zwolnieniem od podatku niektórych przychodów osiąganych przez seniorów. Chodzi tu o osoby fizyczne, które pozostają aktywne zawodowo, pomimo nabycia m.in. uprawnień emerytalnych. Zwolnienie to może być stosowane w trakcie roku podatkowego przez płatnika będącego pracodawcą. Przy czym uwzględnia on to zwolnienie, jeżeli podatnik (pracownik) złoży mu oświadczenie, że spełnia warunki do jego stosowania (art. 31a ust. 8 updof). Możliwe jest również skorzystanie z tej preferencji dopiero na etapie rocznego rozliczenia podatku.

1. Ogólne warunki korzystania ze zwolnienia

Ulga dla seniorów to preferencja przewidziana dla podatnika, który ukończył 60 rok życia w przypadku kobiety i 65 rok życia w przypadku mężczyzny. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, przychodów otrzymanych po ukończeniu wskazanego wieku i osiąganych z następujących tytułów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof,
 • z zasiłku macierzyńskiego wypłacanego na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 27 updof (według skali podatkowej), art. 30c updof (podatkiem liniowym) albo art. 30ca updof (IP Box) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

pod warunkiem, że z tytułu uzyskiwania tych przychodów podatnicy (seniorzy) podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby aktywni zawodowo seniorzy, mimo nabycia uprawnień, nie otrzymywali:

a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w:

 • ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w:

 • art. 30 ust. 1 pkt 4a updof (tj. świadczenia otrzymywanego po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw),
 • ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

c) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Praktyczne wskazówki

Okoliczności stanu faktycznego przedstawione w pytaniu nie pozwalają stwierdzić, czy w przypadku danej osoby fizycznej zostały spełnione wszystkie określone ustawowo przesłanki, od których uzależnione jest skorzystanie z ulgi dla seniorów. Niemniej jednak udzielimy pewnych wskazówek.

W szczególności warto zaznaczyć, że dla celów podatku dochodowego wszystkie należności, o których mowa w pytaniu są kwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy. Potencjalnie zatem możliwe jest ich objęcie zwolnieniem od podatku w ramach omawianej preferencji. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń za pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, które to należności stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również odprawy emerytalnej, która jest świadczeniem niepodlegającym oskładkowaniu.

Trzeba bowiem podkreślić, że przyjmuje się, że zastrzeżony w art. 21 ust. 1 pkt 154 updof wymóg podlegania przez podatnika-seniora ubezpieczeniom społecznym odnosi się do wskazanej w tym przepisie ogólnej kategorii przychodów, czyli w analizowanym przypadku - do przychodów ze stosunku pracy, a nie osobno do każdego otrzymanego świadczenia zaliczanego do tej kategorii przychodów. Dodajmy, że stanowisko, zgodnie z którym zastosowanie tego zwolnienia nie jest uzależnione od tego, czy konkretne wypłacone świadczenie podlega ubezpieczeniu społecznemu, lecz od tego czy podatnik-senior osiąga przychody ze stosunku pracy podlegające oskładkowaniu wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.195.2022.1.RS.

Warto również zwrócić uwagę na warunek "nieotrzymywania emerytury" jako warunek do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 154 updof. Powinien on być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Okoliczność późniejszego przyznania i wypłacenia świadczenia emerytalnego nie ma wpływu na prawo do zwolnienia. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2023 r., nr 0111-KDSB2-2.4011.142.2023.1.AD.

W analizowanym przypadku osoba fizyczna przeszła na emeryturę w marcu 2023 r., ale nie wiadomo, kiedy doszło do wypłaty pierwszej emerytury. Jeżeli zatem wypłata wynagrodzenia, odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nastąpiła przed dniem otrzymania przez podatnika-seniora pierwszej emerytury, to warunek "nieotrzymywania emerytury" jest spełniony. Przy czym, aby osoba ta mogła zastosować omawianą preferencję w zeznaniu za 2023 r., musi:

 • omawiane przychody ze stosunku pracy otrzymać po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny oraz
 • na moment otrzymania przychodów nie pobierać innych świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 lit. a-g updof, jeżeli nabyła do nich uprawnienia.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.