Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023  »  Pozostałe zagadnienia  »   W którym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie PIT za 2023 r.?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

W którym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie PIT za 2023 r.?

Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 8.02.2024
Małgorzata Żujewska

Zeznanie PIT za 2023 r. należy, co do zasady, przekazać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania rozliczenia. Dotyczy to przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Spadkobiercy podatnika, który zmarł przed złożeniem zeznania podatkowego, nie wypełniają za niego tego obowiązku.

Właściwy urząd

Podstawowym kryterium, w oparciu o które określa się właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, jest miejsce zamieszkania podatnika.

Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsca zamieszkania nie należy utożsamiać z adresem zameldowania. Meldunek służy wyłącznie potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. O tym, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce (jest rezydentem podatkowym), można mówić wtedy, gdy przebywa na jej terytorium dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiada tutaj ośrodek interesów życiowych. Wystarczy spełniać jedną z tych przesłanek.

Osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu kierują swoje roczne rozliczenie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Obsługą takich podatników zajmuje się na terenie danego województwa wybrany urząd skarbowy (patrz ramka). Właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się w przypadku nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą zasadniczo ze względu na miejsce (województwo) wykonywania tej działalności. Wyznacznikiem dla nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika - w przypadku gdy pobór podatku następuje przez płatnika, albo miejsce pobytu podatnika - gdy pobór podatku odbywa się bez pośrednictwa płatnika. Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie wymienionych kryteriów, pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy). W przypadku gdy podatnik-nierezydent prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje inne dochody (przychody), np. z umowy o pracę, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z działalności gospodarczej i z innych tytułów na terenie więcej niż jednego województwa, rozlicza się w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Nowy adres

Ustalenie urzędu skarbowego właściwego w zakresie złożenia zeznania podatkowego może stwarzać problemy w przypadku przeprowadzki - zmiany miejsca zamieszkania - podatnika.

Zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego. Taka zasada została sformułowana w art. 45 ust. 1b ustawy o pdof. Podatnicy, których zamieszkanie w kraju ustało przed złożeniem wymienionych zeznań podatkowych, kierują je do urzędu skarbowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

W odniesieniu do PIT-28 jest mowa o urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika (bez określenia, czy chodzi o dzień złożenia zeznania podatkowego czy inny). Zgodnie jednak z ogólnymi zasadami urzędem skarbowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania, wskutek czego właściwy stał się urząd skarbowy inny niż dotychczasowy - jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Wskazuje tak § 11 pkt 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. Jeżeli natomiast zmiana miejsca zamieszkania podatnika skutkująca przejściem do innego urzędu skarbowego ma miejsce po zakończeniu roku podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych jest organ właściwy po zmianie miejsca zamieszkania. Wynika to z art. 18a § 1 Ordynacji podatkowej.

Małżonkowie korzystający z łącznego opodatkowania dochodów przekazują PIT-36 lub PIT-37 za 2023 r. do urzędu skarbowego ustalonego ze względu na ich wspólne miejsce zamieszkania w dniu składania rozliczenia. Jeżeli nie mają wspólnego miejsca zamieszkania i podlegają pod różne urzędy skarbowe, swoje rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich. Ten urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu podatkowym. Mówi o tym § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.

Po śmierci podatnika

Spadkobiercy zmarłego podatnika nie mogą za niego złożyć zeznania podatkowego (na jego imię i nazwisko).

Urząd skarbowy orzeka o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców w decyzji po przeprowadzeniu postępowania podatkowego. Taki tryb reguluje art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej. Rozstrzygnięcie zapada na podstawie wydanych wobec spadkodawcy ostatecznych decyzji oraz złożonych przez niego prawidłowych deklaracji i zeznań podatkowych. Jeżeli deklaracja lub zeznanie podatkowe nie zostały złożone albo zawierają błędy, urząd skarbowy, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, jednocześnie ustala lub określa wysokość zobowiązania podatkowego, straty, nadpłaty, zwrotu podatku czy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

Termin płatności zobowiązań z decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobierców wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia. Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także ich oprocentowanie są natomiast zwracane spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziału spadkowego określonego w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia złożonym w urzędzie skarbowym.

Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych
Województwo Urząd skarbowy
dolnośląskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole
kujawsko-pomorskie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
lubelskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie
lubuskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
łódzkie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście
małopolskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście
mazowieckie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
opolskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
podkarpackie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
podlaskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
pomorskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
śląskie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach
świętokrzyskie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach
warmińsko-mazurskie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie
wielkopolskie Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto
zachodniopomorskie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.