Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Od wakacji brak opłat roamingowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Od wakacji brak opłat roamingowych

Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Jolanta Białkowska

Od 15 czerwca 2017 r. konsumenci będą mogli korzystać z urządzeń mobilnych podczas podróży w krajach Unii, za takie same ceny jak w domu. Każde połączenie głosowe, SMS i transmisja danych dokonane podczas pobytu za granicą w UE zostanie odjęte od miesięcznego pakietu minut, SMS i transmisji danych w kraju bez żadnych dodatkowych opłat.

Malejące opłaty

Komisja Europejska od dziesięciu lat pracuje nad zmniejszeniem opłat roamingowych, czyli takich, które ponoszą klienci w czasie korzystania z urządzeń mobilnych za granicą. Po raz pierwszy opłaty te zostały uregulowane w unijnym prawie w 2007 r. Wówczas za połączenia z zagranicy do kraju macierzystego lub innego państwa Unii maksymalne stawki wynosiły 0,49 euro za minutę, natomiast za rozmowy przychodzące 0,24 euro za minutę. Była to bardzo duża obniżka, która prowadziła nawet do czterokrotnie tańszych rozmów w roamingu. W kolejnych latach ceny nadal malały, czego efektem jest spadek cen roamingu o ponad 90%. Od 2007 r. ceny rozmów telefonicznych spadły o 92%, o tyle samo spadły ceny SMS-ów, ale licząc już od 2009 r. Przesyłanie danych w roamingu jest teraz o 96% tańsze w porównaniu do 2012 r.

W 2015 r. zaproponowano likwidację opłat roamingowych dla osób podróżujących okresowo po krajach Unii. Chodzi o to, by obywatele państw członkowskich ponosili na terenie UE takie same opłaty za usługi telekomunikacyjne co u siebie w kraju. By to osiągnąć, konieczne było uzgodnienie przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej sposobu regulacji pułapów opłat za hurtowe usługi roamingu, tj. cen naliczanych przez operatorów sieci, jeśli ich klienci korzystają z telefonów komórkowych na terenie UE.

Ustalono, że od 15 czerwca 2017 r. minuta rozmowy wychodzącej - w hurcie kosztować będzie operatora 0,032 euro, a wiadomość tekstowa (SMS) 0,01 euro. Z kolei ceny za transfer danych będą stopniowo redukowane w ciągu najbliższych pięciu lat. Spadną do:

 • 7,7 euro za GB od 15 czerwca 2017 r.,
   
 • 6 euro za GB od 1 stycznia 2018 r.,
   
 • 4,5 euro za GB od 1 stycznia 2019 r.,
   
 • 3,5 euro za GB od 1 stycznia 2020 r.,
   
 • 3 euro za GB od 1 stycznia 2021 r.,
   
 • 2,5 euro za GB od 1 stycznia 2022 r.


Operatorzy telefonii komórkowej będą mogli naliczać opłaty za korzystanie z karty SIM na stałe w innym kraju.

Ochrona przed wysokimi rachunkami

Choć koszty korzystania z internetu (pobierania danych) w roamingu nie ulegną aż tak dużej obniżce cenowej, jak to jest w przypadku rozmów telefonicznych i SMS-ów, to klienci są już chronieni przepisami prawa przed wysokimi rachunkami za transmisję danych w roamingu. Mowa tu o rozwiązaniach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 531/2012/UE w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Wprowadza ono pewne ograniczenia w zakresie opłat za transmisje danych w roamingu. Mianowicie po przekroczeniu progu 50 euro (bądź równowartości tej kwoty w innej walucie) usługa transmisji danych w roamingu zostaje wyłączona przez operatora, pod warunkiem, że w umowie nie ustalono innego limitu. Dodatkowo każdy z dostawców usług roamingu ma obowiązek przesłania odpowiedniego powiadomienia na urządzenie mobilne, np. za pomocą SMS, jeśli usługi transmisji danych w roamingu osiągną 80% ustalonego pułapu wyrażonego w kwotach opłat lub pułapu wyrażonego w objętości danych możliwych do pobrania. Jeśli pułapy zostaną przekroczone, powiadomienie powinno określać procedurę, którą klient ma zastosować, jeśli chce, aby usługi te były kontynuowane oraz koszt związany z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką.

Maksymalne stawki za rozmowy, SMS-y i połączenie z internetem
  Tak jest Tak będzie od 15 czerwca 2017 r.
Połączenia głosowe wykonywane za granicą stawki krajowe + maksymalnie 0,05 euro będą obowiązywały stawki krajowe bez dodatkowych opłat roamingowych, czyli koszty roamingu detalicznego przestaną obowiązywać
Połączenia głosowe odebrane za granicą 0,0114 euro
Wiadomość tekstowa wychodząca (SMS) stawki krajowe + maksymalnie 0,02 euro
Internet (pobieranie danych) stawki krajowe + maksymalnie 0,05 euro (limit obowiązuje w przeliczeniu na MB, ale płaci się za wykorzystanie KB)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60