Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Będą nowe rozwiązania dla działalności lombardowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Będą nowe rozwiązania dla działalności lombardowej

Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022
Kinga Romas

W ostatnich latach lombardy zdobywają coraz większe zainteresowanie. Początkowo miało to związek z sytuacją pandemiczną, a teraz z rosnącą inflacją i pogarszającą się sytuacją finansową Polaków. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie omijają obowiązek stosowania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Taka sytuacja doprowadziła do powstania swoistej szarej strefy. Mając to na uwadze, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy regulującej działalność lombardową. Ma on na celu uregulowanie działalności tej branży i wzmocnienie ochrony jej klientów.

Definicja działalności lombardowej

Projekt ustawy o działalności lombardowej zawiera definicję działalności lombardowej. Jako taka traktowana ma być działalność gospodarcza polegająca na:

 • zawieraniu umów pożyczki lombardowej oraz
 • sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego.

Umowa pożyczki lombardowej definiowana ma być jako umowa, w której przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową zobowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do udzielenia zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu lombardowego.

Zastaw lombardowy ma być definiowany jako zabezpieczenie wykonania umowy pożyczki lombardowej przez:

 • przeniesienie własności przedmiotu zastawu lombardowego - z chwilą zawarcia umowy pożyczki lombardowej do czasu zwrotu zabezpieczonej wierzytelności,
 • przeniesienie własności przedmiotu zastawu lombardowego - w przypadku braku zwrotu zabezpieczonej wierzytelności w terminie,
 • zobowiązanie do przeniesienia własności przedmiotu zastawu lombardowego - w przypadku braku zwrotu zabezpieczonej wierzytelności w terminie,
 • upoważnienie do zbycia przedmiotu zastawu lombardowego - w przypadku braku zwrotu zabezpieczonej wierzytelności w terminie.

Zgodnie z projektem przedmiotem zastawu lombardowego będzie mogła być rzecz ruchoma będąca zabezpieczeniem wykonania umowy pożyczki lombardowej.

Warunki prowadzenia lombardu

Działalność lombardową będzie można podjąć wyłącznie w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy tych spółek będzie musiał być utrzymany na poziomie minimum 50.000 zł.

Istotną nowością w stosunku do obecnej sytuacji będzie obowiązek dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową, który prowadzony będzie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sama procedura rejestracji ma być maksymalnie uproszczona i można będzie dokonać jej przez internet. Opłata za wpis ma wynieść 50 zł. Ma to na celu zwiększenie pewności konsumentów co do prawdziwości danych oraz wiarygodności samego podmiotu, z którym zawierają umowę pożyczki lombardowej. Jest to również istotne z uwagi na projektowane rozwiązania w zakresie obowiązku zwrotu konsumentowi nadwyżki uzyskanej z tytułu sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego, gdyż w związku z tym obowiązkiem, pomimo iż umowa pomiędzy lombardem a konsumentem nie będzie już wykonywana, to pomiędzy stronami tej umowy pozostaną zobowiązania do uregulowania.

Wszyscy przedsiębiorcy aktualnie prowadzący lombardy będą mieli rok na spełnienie wymogów dla dalszej działalności. Jeśli nie dokonają wpisu, będą podlegać karze grzywny do 500.000 zł.

Zawieranie umów lombardowych

Każda umowa pożyczki lombardowej będzie musiała być zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na czas oznaczony, nie krótszy niż 7 dni.

Jeżeli dokonana zostanie wcześniejsza spłata pełnej kwoty pożyczki, wówczas całkowity jej koszt będzie ulegał obniżeniu o kwotę równą kosztom za okres, o który skrócono czas jej obowiązywania, chociażby konsument poniósł je przed zapłatą.

Projekt zawiera też wzór do wyliczenia wysokości maksymalnych kosztów pożyczki lombardowej. Poza tym znalazły się w nim regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), w szczególności określające obowiązki informacyjne przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową oraz formę zawarcia umowy i zasady odstąpienia od niej, a także regulacje dotyczące wzajemnych rozliczeń z tytułu odstąpienia od umowy. Projektowane w tym zakresie rozwiązania są wzorowane na ustawie o prawach konsumenta oraz na zapisach ustawy o kredycie konsumenckim, jednocześnie uwzględniają specyfikę działalności lombardowej i rozwój tego sektora usług w środowisku cyfrowym.

Elementy umowy lombardowej:

- imię, nazwisko i adres konsumenta,
- firma, siedziba i adres przedsiębiorcy prowadzącego działalność lombardową oraz numer zawarty w rejestrze prowadzonym przez KNF,
- data zawarcia umowy pożyczki lombardowej,
- kwota pożyczki lombardowej,
- termin i sposób wypłaty kwoty pożyczki lombardowej,
- informacja o całkowitym koszcie pożyczki lombardowej (jego składnikach),
- całkowita kwota do spłaty,
- zasady i terminy spłaty całkowitej kwoty do spłaty,
- skutki braku spłaty całkowitej kwoty do spłaty,
- sposób ustanowienia zastawu lombardowego,
- określenie szacunkowej wartości przedmiotu zastawu lombardowego i sposobu jej określenia,
- informacja o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi,
- opis przedmiotu zastawu lombardowego.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.