Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Podatek od nieruchomości, rolny i od środków transportowych w 2022 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości, rolny i od środków transportowych w 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Nowy rok, to kolejne zobowiązania podatkowe, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy, również te, które płatne są na rzecz gminy. Należą do nich m.in. podatek od nieruchomości, rolny czy od środków transportowych.

Opodatkowanie firmowych nieruchomości

Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od położenia nieruchomości. Osoby fizyczne, które rozliczają podatek od nieruchomości, składają do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1. Mają na to 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Formularz DN-1 jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będących:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz DN-1 składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych razem z:

 • osobami prawnymi,
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 • spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Podatnicy ci do 31 stycznia każdego roku składają do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1) na dany rok podatkowy. Wraz z deklaracją DN-1 składany jest załącznik ZDN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu lub ZDN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Podatek rolny przedsiębiorcy

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przy czym samo posiadanie gruntu przez przedsiębiorcę nie powoduje automatycznie uznania, iż grunt jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla uznania, że grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, konieczne jest wykonywanie na nim czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli grunty rolne nie są przez przedsiębiorcę zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas powinny być opodatkowane nie podatkiem od nieruchomości, ale podatkiem rolnym.

Grunty na potrzeby opodatkowania należy klasyfikować w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków.

Podatnicy będący osobami fizycznymi składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, informację o gruntach sporządzone na formularzach IR-1 w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego, na formularzu DR-1. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, podmioty te składają deklarację w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg.

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


Jeżeli podatek od nieruchomości lub rolny nie przekracza 100 zł, płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od środków transportowych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego),
 • autobusy.

Natomiast podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeśli mają zarejestrowany środek transportowy oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski, lub został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego) bądź został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na druku DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A. Jeden załącznik DT-1/A zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W przypadku większej liczby pojazdów należy złożyć odpowiednio więcej załączników. Podatnicy podatku od środków transportowych składają deklarację na ten podatek do 15 lutego każdego roku podatkowego. Jeżeli nabywają pojazd po tym terminie, to mają obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia zakupu. Ujmuje się w niej tylko nowo nabyte pojazdy.

W 2022 r. podatek rolny wyniesie:
153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).
Podatek rolny na 2022 r. oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022. Wartość ta wyniosła 61,48 zł za 1 dt, tj. q - kwintal (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 951).
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.