Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Marta Bezulska-Powaga

Normy prawne regulujące zobowiązania cywilne umożliwiają odstąpienie od umowy w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do świadczenia z przyczyn od siebie zależnych nie dotrzymał ustalonego terminu wykonania zobowiązania. Uprawnienie to będzie przysługiwało stronom w przypadku większości kontraktów wzajemnych. Jeszcze silniejszą pozycję przepisy gwarantują inwestorowi wobec wykonawcy. W przypadku umowy o roboty budowlane inwestor może bowiem odstąpić od umowy już w chwili, gdy zaistnieje samo prawdopodobieństwo nieukończenia prac w terminie.

Zasady ogólne

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Wierzyciel może skorzystać z przywołanego uprawnienia w sytuacji, gdy dłużnik wzajemny uchybił terminowi spełnienia świadczenia w wyniku okoliczności, za które ten ostatni odpowiada. W przypadku wystąpienia zwłoki, wierzyciel najpierw powinien wyznaczyć dłużnikowi dodatkowy odpowiedni termin do wykonania zobowiązania. Jednocześnie powinien wskazać, że w razie bezskutecznego upływu zakreślonego terminu wierzyciel będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Oba wskazane elementy powinny znaleźć się w oświadczeniu wierzyciela. Dopiero dochowanie wskazanych wymogów formalnych oraz brak świadczenia w dodatkowym terminie upoważnia wierzyciela wzajemnego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, które unicestwi zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

Zdecydowanie mniej restrykcji Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) przewiduje na wypadek, gdy strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni. W takiej sytuacji druga strona umowy może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Jest do tego uprawniona nawet jeszcze przed nadejściem oznaczonego w umowie terminu spełnienia świadczenia.

Umowne ułatwienia

Strony umowy wzajemnej już na etapie sporządzania kontraktu mogą przewidzieć uprawnienie do odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania w ściśle określonym terminie. Umożliwi to stronie uprawnionej odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia zwłoki drugiej strony, bez konieczności wyznaczenia jej dodatkowego terminu.

Jednak również w tym przypadku uprawnienie do odstąpienia przysługuje wierzycielowi dopiero po przekroczeniu przez dłużnika wyznaczonego umownie terminu. Odstąpienie nie będzie skuteczne wcześniej, nawet jeżeli z okoliczności wynika, że dochowanie terminu nie jest możliwe.

Niewykonanie umowy

Skutki odstąpienia od umowy na podstawie ustawy zostały uregulowane w art. 494 § 1 K.c. Zgodnie z jego brzmieniem strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Inwestor ma łatwiej

Zdecydowanie szersze uprawnienia przysługują inwestorowi na wypadek wystąpienia opóźnień przy realizacji robót budowlanych. Art. 656 § 1 K.c. odnoszący się do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu, jak również do uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu, odsyła do stosowania odpowiednio przepisów o umowie o dzieło.

Na mocy przywołanej regulacji do umów o roboty budowlane znajdzie zastosowanie art. 635 K.c., w myśl którego, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

W przypadku umowy o roboty budowlane, aby inwestor mógł od umowy odstąpić, nie musi dojść do faktycznego przekroczenia terminu przez wykonawcę. Nie ma też obowiązku wyznaczania mu dodatkowego terminu.

Przesłanki

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przez inwestora jest możliwe, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót. Ponadto musi powstać stan wysokiego prawdopodobieństwa, że roboty nie zostaną ukończone w uzgodnionym terminie.

Należy zwrócić uwagę, że nie mamy tu do czynienia z opóźnieniem w typowym znaczeniu. Zatem prawo odstąpienia nie powstanie, jeżeli brak możliwości wykonania zobowiązania w terminie będzie wynikiem przede wszystkim działań lub zaniechań inwestora. W piśmiennictwie można odnaleźć także stanowisko, zgodnie z którym odstąpienie nie jest uzasadnione, jeżeli do opóźnienia przyczyniły się okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Decydująca jest również waga opóźnienia. Musi być istotna na tyle, że jest nieprawdopodobne, aby roboty zostały ukończone w umówionym czasie. Zatem samo opóźnienie czy nawet zwłoka w rozpoczęciu wykonywania robót nie będą wystarczające do uznania, że inwestor może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Przykład

Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić prace remontowe w celu przygotowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gastronomicznej. Prace miały zostać zrealizowane w dwa miesiące od daty zawarcia umowy. Wykonawca nie rozpoczął prac przez pierwsze trzy tygodnie. Przez kolejne dwa tygodnie w lokalu prace realizowała tylko jedna osoba. W szóstym tygodniu wykonawca poinformował inwestora, że nie jest w stanie oddać gotowego lokalu w ustalonym terminie i wniósł o jego przesunięcie o miesiąc. W zaistniałych okolicznościach inwestor jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.