Jak szukać?»

2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Uchwała NSA ważna dla prowadzących ZFRON
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uchwała NSA ważna dla prowadzących ZFRON

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Monika Bugajewska-Tykarska

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z grudnia 2016 r. rozstrzygnął kwestię dotyczącą początku biegu terminu na przekazanie kwoty części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Ma ona duże znaczenie dla pracodawców, którzy w okresie do 30 czerwca 2016 r. przekazywali środki na zakładowy fundusz rehabilitacji.

Nieterminowe wpłaty na ZFRON

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców, którzy dysponują środkami ZFRON, jest przekazywanie w odpowiednim terminie środków pochodzących ze zwolnień podatkowych na ten fundusz. Środki te powinny być przekazane na rachunek bankowy ZFRON w terminie 7 dni od dnia ich uzyskania. Jednakże w praktyce od wielu lat istniał spór, co oznacza termin "uzyskanie" i jak liczyć 7-dniowy termin na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to istotne, gdyż naruszenie tego terminu skutkuje dla przedsiębiorcy koniecznością zapłaty tzw. kary 30% do PFRON.

Zgodnie z treścią przepisu art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji, w przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji pracodawca jest obowiązany do dokonania:

1) zwrotu 100% kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz 

2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany m.in. do przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek bankowy ZFRON w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano.

Sprzeczne interpretacje

Przepis we wskazanym brzmieniu obowiązuje od dnia 30 lipca 2007 r. Od momentu wejścia w życie nowego prawa podatnicy zaczęli mieć wątpliwości w zakresie tego, od jakiego momentu liczyć termin uzyskania środków. Tym bardziej, że data ich uzyskania może być odmienna w przypadku różnych zwolnień podatkowych. W szczególności problem ten dotyczył terminu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W pierwotnych interpretacjach wskazywano, iż za datę uzyskania środków z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - zgodnie z odrębnymi przepisami, a więc z art. 38 ust. 2 lub 2a ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) uznaje się dzień, w którym pracodawca (dysponent ZFRON) miałby obowiązek zapłacenia podatku, gdyby nie korzystał z uprawnienia określonego we wspomnianych przepisach, czyli 20. dnia następnego miesiąca.

Jednakże, mimo braku zmiany przepisu art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, od pewnego momentu organy administracji publicznej - PFRON i MRPiPS - stosowały inną interpretację przepisu, gdzie wskazano, iż dniem uzyskania środków z zaliczek jest dzień wypłaty wynagrodzenia dla pracownika.

Dopiero ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886 ze zm.) od 1 lipca 2016 r. w zakresie definicji "uzyskania" środków nastąpiło ujednolicenie przepisów prawa poprzez wskazanie, że dniem uzyskania środków pochodzących z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest dzień wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja nie rozwiązała jednak sporu na gruncie wykładni przepisu do dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 4/16, wydaną w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął kwestię dotyczącą początku biegu terminu na przekazanie kwoty części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na ZFRON. Przedmiotowy wyrok wskazuje sposób interpretacji przepisu art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (w stanie prawnym do dnia 30 czerwca 2016 r.) stanowiącego, że pracodawca powinien przekazywać środki na fundusz rehabilitacji w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano.

Naczelny Sąd Administracyjny podjął jednomyślnie uchwałę o następującej treści: "W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2016 r. za dzień uzyskania środków, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika, należy rozumieć ostatni dzień terminu przekazania zaliczek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o PIT".

Z podjętej uchwały wynika, że w sprawach dotyczących określenia wpłat na PFRON w związku z nieterminowym przekazaniem środków funduszu w postaci zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek bankowy ZFRON - za okresy do czerwca 2016 r. - za dzień uzyskania środków z zaliczek będzie uznawany 20. dzień następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń, a ostatecznym terminem przekazania środków będzie 27. dzień następnego miesiąca po wypłacie.

Uchwała ta, na mocy art. 187 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), jest wiążąca w danej sprawie oraz posiada tzw. ogólną moc wiążącą, wynikającą z art. 269 § 1 tej ustawy. Przepis ten nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć innej sprawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu NSA.

Sprawy indywidualne, które znajdują się na różnych etapach postępowania (np. przed MRPiPS lub WSA), będą sukcesywnie rozpatrywane, z uwzględnieniem treści uchwały. W niektórych sytuacjach pracodawcy będą mogli rozważać wystąpienie z wnioskiem do PFRON o zwrot dokonanej wpłaty np. w przypadku zapłaty kary do PFRON i uzyskania korzystnego wyroku WSA lub NSA w swojej sprawie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.