Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Gdy klient nie oddaje zużytego akumulatora, płaci opłatę ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Gdy klient nie oddaje zużytego akumulatora, płaci opłatę depozytową

Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Prowadzę sklep z częściami samochodowymi. Od przyszłego miesiąca będę również sprzedawać akumulatory samochodowe. Wiem, że mam obowiązek przyjmować od kupujących stare, zużyte akumulatory. Jak powinienem postąpić, gdy klient nie chce zostawić u mnie zużytego akumulatora?

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych jest zobowiązany do przyjęcia takiego zużytego sprzętu od tzw. użytkownika końcowego. Generalnie zużytego akumulatora nie można tak po prostu wyrzucić na śmietnik. Można natomiast oddać go sprzedawcy detalicznemu, u którego dokonuje się zakupu nowego akumulatora. Zużyty akumulator można też przekazać:

 • podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych,
   
 • zbierającemu zużyte baterie samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe,
   
 • prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów samochodowych,
   
 • wprowadzającemu baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe.

W związku z tym, że sprzedawcy detaliczni mają obowiązek przyjmowania takiego zużytego sprzętu, to w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu muszą umieszczać informację o:

 • warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,
   
 • punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez wprowadzającego te produkty.

Jeżeli klient (niebędący przedsiębiorcą - ich obowiązują inne zasady) nie przekazuje sprzedawcy zużytego akumulatora, to sprzedawca ma obowiązek pobrać od niego opłatę depozytową. Jeśli kupujący w ciągu 30 dni dostarczy mu zużyty akumulator, to w takim przypadku sprzedawca ma obowiązek zwrócić mu opłatę depozytową. Musi również potwierdzić jej zwrot. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej powinno nastąpić zgodnie z wzorami tych dokumentów określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w tej sprawie (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 878). Sprzedawca detaliczny musi przechowywać te dokumenty przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.

Nieodebrane opłaty depozytowe sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty. W tym też terminie sporządza i przedkłada marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości pobranych opłat.


Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60