Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Kontrola regulowania opłat za firmowe odbiorniki RTV

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kontrola regulowania opłat za firmowe odbiorniki RTV

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Kinga Romas

Przedsiębiorcy zobowiązani są zarejestrować każdy posiadany odbiornik radiowy i telewizyjny oraz opłacać za niego abonament. W tym przypadku obowiązuje zasada, zgodnie z którą domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Za niezarejestrowanie odbiorników i nieregulowanie opłat grożą surowe kary.

Kto kontroluje?

Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu Prawa pocztowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Obecnie kontrolę przeprowadza Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

Co istotne, kontrolerzy mogą przeprowadzić czynności sprawdzające bez uprzedniego zawiadomienia o planowanej kontroli. Jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 933/15, kontrola wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie stanowi kontroli działalności gospodarczej, o jakiej mowa w art. 77 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). NSA wskazał, iż kontrola w tym zakresie dotyczy: "(...) przestrzegania obowiązku rejestracji odbiorników RTV, który jest nałożony na każdego, kto użytkuje taki odbiornik, niezależnie od tego, czy jest on wykorzystywany w działalności gospodarczej, czy też służy do użytku osobistego. Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych został w ustawie o opłatach abonamentowych powiązany z obowiązkiem rejestracji odbiorników i ta konstrukcja umożliwia określenie kręgu podmiotów zobowiązanych. Ustawa o opłatach abonamentowych jest adresowana do wszystkich podmiotów, które posiadają i używają odbiorniki telewizyjne lub radiofoniczne, a obowiązek rejestracji odbiorników, który ma umożliwić zidentyfikowanie zobowiązanych do wnoszenia opłaty abonamentowej, tak samo jak sama opłata, ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich podmiotów".

Sankcje

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Wynosi ona trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Co istotne, uiszczenie tej opłaty nie zwalnia od obowiązku uregulowania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Zatem przykładowo, jeżeli podczas kontroli wykrytych zostanie u przedsiębiorcy 5 niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych, wówczas nałożona zostanie na przedsiębiorcę kara w wysokości 3.405 zł, tj. 22,70 zł (wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej) × 5 × 30, a dodatkowo będzie musiał uregulować bieżące opłaty.

Abonament RTV stanowi opłatę, o której mowa w art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Oznacza to, że ma do niej zastosowanie art. 70 § 1 tej ustawy, stanowiący, że zobowiązanie (tu: opłata) przedawnia się po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jego płatności (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 210/12).

Gdy pracownik ma własne radio

Jeżeli pracownik używa w miejscu pracy prywatnego odbiornika, to zobowiązany jest on samodzielnie dokonać jego rejestracji i regulować za niego opłaty abonamentowe. Dowód zarejestrowania należy przechowywać w miejscu pracy.

Z tym że odpowiedzialność za dopełnienie tych obowiązków spoczywa na pracodawcy.

Nie wszystkie odbiorniki podlegają opłacie

Ustawodawca przewidział jednak kilka przypadków, w których rejestracja odbiornika nie jest konieczna. Dotyczy to odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:

1) wykorzystywanych wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów,

2) wykorzystywanych wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania,

3) przeznaczonych przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1786/12, uznał, że nie podlega opłacie abonamentowej odbiornik niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych. Charakteru odbiorników nie mają też odtwarzacze audio i wideo, pozwalające na odtwarzanie wcześniej nagranej audycji lub filmu.


W przypadku używania prywatnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracownika w miejscu pracy odpowiedzialność za brak rejestracji ponosi pracodawca.

Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej

 • za użytkowanie odbiorników radiofonicznych,
   
 • za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.