Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym a stosowanie zasady ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym a stosowanie zasady ostrożności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Zdarzenia, które należy uwzględnić w wyniku finansowym za dany rok obrotowy, w tym m.in. zmniejszenia wartości aktywów czy utworzenie rezerwy, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Co to oznacza w praktyce?

Według punktu 6.1. KSR nr 7 do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe, zdarzenia te można podzielić na:

1) dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy – wymagają korekty stanu na dzień bilansowy – skutki tych zdarzeń odpowiednio uwzględnia się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym, a jeżeli informacje wpłynęły po sporządzeniu sprawozdania, ale przed jego zatwierdzeniem, to skutki te odpowiednio uwzględnia się w księgach rachunkowych i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy,

2) wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym – nie wymagają korekty stanu na dzień bilansowy, przy czym w sytuacji gdy mogą być one istotne dla użytkowników sprawozdania finansowego należy zamieścić odpowiednie informacje w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Przykłady zdarzeń występujących po dniu bilansowym przedstawiono w tabeli.

Zdarzenia po dniu bilansowym

dostarczające dowodów na istnienie
określonego stanu na dzień bilansowy

wskazujące na stan zaistniały
po dniu bilansowym

korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży,
rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy,
uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki,
ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów,
przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych,
wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.

 

spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę,
zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapitałowych jednostki,
połączenie jednostki z inną jednostką,
znaczące zakupy aktywów przez jednostkę,
przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę,
zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki,
ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki,
znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mających związek z działalnością jednostki,
zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę,
udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń,
wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.


Przykład

Spadek wartości rynkowej akcji posiadanych przez jednostkę wskazujący na stan zaistniały po dniu bilansowym

Spółka z o.o. kontynuująca działalność, w której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, dokonała na dzień bilansowy 31 grudnia wyceny aktywów i pasywów. Wartość bilansowa inwestycji długoterminowych w akcje w jednostce wynosiła na 31 grudnia: 124.000 zł. Sprawozdanie finansowe jednostka sporządziła 9 lutego następnego roku obrotowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania wartość tych akcji, według kursu giełdowego, spadła o 20% do wartości: 99.200 zł. Kwota spadku stanowi 6% sumy bilansowej, co kierownik jednostki ocenił jako kwotę istotną.

Mamy w tym przypadku do czynienia ze spadkiem wartości akcji na dzień 9 lutego. Jest to zdarzenie wpływające na stan zaistniały po dniu bilansowym i nie wymaga korekty wartości akcji na dzień bilansowy. Spółka powinna jednak stosowną informację o spadku wartości akcji zamieścić w informacji dodatkowej stanowiącej element sprawozdania finansowego.

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.