Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Towary zamówione, ale nieopłacone do dnia bilansowego, dostarczone ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Towary zamówione, ale nieopłacone do dnia bilansowego, dostarczone nabywcy w roku następnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023

W grudniu 2022 r. zamówiliśmy towary, które otrzymaliśmy dopiero w styczniu 2023 r. wraz z fakturą zakupu. W treści faktury jako datę jej wystawienia i datę sprzedaży wskazano grudzień 2022 r. Zapłaty za fakturę dokonaliśmy w 2023 r. W księgach którego roku powinniśmy ująć tę fakturę?

W sytuacji opisanej w pytaniu fakturę zakupu towarów należy ująć w księgach rachunkowych tego okresu sprawozdawczego, którego to zdarzenie gospodarcze dotyczy, czyli w księgach 2022 r., niezależnie od terminu zapłaty za tę fakturę.

Jeżeli na przełomie dwóch lat obrotowych dojdzie do sytuacji, w której towary zamówione, ale nieopłacone do dnia bilansowego zostaną dostarczane do jednostki w roku następnym (np. w styczniu) razem z fakturą zakupu (na której jako datę wystawienia i sprzedaży wskazano rok poprzedni), to jednostka traktuje je jako dostawy w drodze (saldo Wn konta 30 "Rozliczenie zakupu") i prezentuje je w bilansie jako zapasy. Przypominamy, iż w związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi tego zagadnienia, zwróciliśmy się w ubiegłym roku do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii:

 • czy ww. fakturę zakupu zaksięgować według daty jej wystawienia, czyli w grudniu i w bilansie sporządzonym na 31 grudnia zaprezentować wartość dostawy towarów w pozycji dotyczącej zapasów (jako dostawy w drodze), a zobowiązanie wobec dostawcy wykazać po stronie pasywów?
 • czy może przyjąć, że w grudniu nie miało miejsce żadne zdarzenie gospodarcze, które należy ująć w księgach rachunkowych i zarówno fakturę zakupu, jak i dostawę oraz zapłatę ująć w księgach rachunkowych stycznia następnego roku obrotowego?

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi udzielonej na ww. pytania przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 3 lutego 2022 r.:

MF"(...) jednostki prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, w tym m.in. z zasadą rzetelnego i jasnego obrazu (wynikającą z niej również - zasadą dokumentacji), zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów.

`
Wyjaśnienia MF dostępne w zakładce WYJAŚNIENIA RESORTOWE w serwisie www.sgk.gofin.pl

Zgodnie z powyższymi zasadami, fakturę zakupu towarów należy ująć w księgach rachunkowych tego okresu sprawozdawczego, którego to zdarzenie gospodarcze dotyczy, niezależnie od terminu zapłaty za fakturę. Jeżeli na podstawie postanowień umowy oraz oceny stanu faktycznego wynika, że jednostka ma kontrolę nad tymi składnikami aktywów to w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku (jeżeli rok obrotowy równy jest kalendarzowemu) w aktywach zostaną zaprezentowane towary (w księgach rachunkowych grudnia 2021 roku ujęte jako towary w drodze), a w pasywach zobowiązanie z tytułu dostaw i usług. Dodatkowo wskazujemy, że zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą. Zatem to kierownik jednostki podejmuje decyzję w określonym stanie prawnym i faktycznym odnośnie do obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości".

Wyjaśnienia resortu finansów, dotyczyły co prawda sprawozdania finansowego za 2021 r., jednak ich treść jest nadal aktualna.

Przykład

W grudniu 2022 r. jednostka zamówiła towary. Otrzymała je jednak dopiero w styczniu 2023 r. wraz z fakturą zakupu, z której wynikało, że data wystawienia to 31 grudnia 2022 r., a data sprzedaży to 30 grudnia 2022 r. Faktura opiewała na kwotę netto: 20.000 zł (plus VAT: 4.600 zł). Zapłaty za fakturę jednostka dokonała w styczniu 2023 r. Ewidencję towarów jednostka prowadzi w cenach zakupu na koncie 33 "Towary", a dostawy towarów rozlicza na koncie 30 "Rozliczenie zakupu". Bilans sporządzany jest w jednostce według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostka ujęła fakturę zakupu w księgach grudnia 2022 r. następującymi zapisami:

a) wartość towarów w cenach zakupu (20.000 zł):

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (4.600 zł):

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT do odliczenia w następnym okresie),

c) zobowiązanie wobec dostawcy (24.600 zł):

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Jednostka zaprezentowała saldo Wn konta 30, w wysokości: 20.000 zł, w aktywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2022 r., w pozycji B.I.4. "Towary".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.