Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczenie zakupu towarów w sytuacji, gdy fakturę otrzymano w 2022 r., ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie zakupu towarów w sytuacji, gdy fakturę otrzymano w 2022 r., a dostawa nastąpi w 2023 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023

Otrzymaliśmy fakturę zakupu wystawioną 28 grudnia 2022 r., za towar który otrzymamy dopiero 2 stycznia 2023 r. Czy taką fakturę powinniśmy ująć w księgach 2023 r.? Termin płatności tej faktury przypada na 2023 r.

Jeżeli do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. jednostka będzie w posiadaniu zarówno faktury zakupu wystawionej w 2022 r., jak i towaru, którego zakup ta faktura dokumentuje, to wskazane jest wprowadzić tę fakturę do ksiąg rachunkowych 2022 r. i zdarzenie to wykazać w aktywach bilansu jako towary w drodze. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy jednostka dokonała płatności zobowiązania wobec dostawcy z tytułu wykazanych w tej fakturze towarów w 2022 r., czy w 2023 r.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zaś zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, np. faktury. Często jednak dochodzi do sytuacji (tak jak to przedstawiono w pytaniu), gdy faktura zostaje wystawiona i wpływa do jednostki przed dostawą towarów. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce na przełomie roku, pojawiają się wątpliwości, czy fakturę zakupu ująć pod datą jej wystawienia i w sporządzanym sprawozdaniu finansowym ujawnić dostawy w drodze, czy można ją ująć w miesiącu otrzymania towarów, tj. w księgach następnego roku obrotowego?

W literaturze przedmiotu można znaleźć stanowisko, że nieopłaconych faktur zakupu nie ujmuje się w księgach rachunkowych oraz nie wykazuje w bilansie, jeżeli do dnia bilansowego nie nastąpiła objęta fakturą dostawa towarów lub materiałów bądź wyświadczenie usług. Uważa się, że w takim przypadku nie nastąpiło realne zdarzenie gospodarcze.

MFW związku z licznymi pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w tej kwestii. W piśmie z 3 lutego 2022 r., będącym odpowiedzią na pytania naszego Wydawnictwa, resort finansów wyjaśnił:

"(...) jednostki prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, w tym m.in. z zasadą rzetelnego i jasnego obrazu (wynikającą z niej również - zasadą dokumentacji), zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów.

Zgodnie z powyższymi zasadami, fakturę zakupu towarów należy ująć w księgach rachunkowych tego okresu sprawozdawczego, którego to zdarzenie gospodarcze dotyczy, niezależnie od terminu zapłaty za fakturę.

Jeżeli na podstawie postanowień umowy oraz oceny stanu faktycznego wynika, że jednostka ma kontrolę nad tymi składnikami aktywów to w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku (jeżeli rok obrotowy równy jest kalendarzowemu) w aktywach zostaną zaprezentowane towary (w księgach rachunkowych grudnia 2021 roku ujęte jako towary w drodze), a w pasywach zobowiązanie z tytułu dostaw i usług. Dodatkowo wskazujemy, że zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą. Zatem to kierownik jednostki podejmuje decyzję w określonym stanie prawnym i faktycznym odnośnie do obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości".

Zatem faktury zakupu towarów wskazane jest ujmować w księgach rachunkowych miesiąca, którego to zdarzenie gospodarcze dotyczy. Jedynie w ciągu roku obrotowego, w ramach uproszczeń, można postanowić, że faktura wpływająca do jednostki po zamknięciu miesiąca, którego dotyczy, będzie ujmowana w księgach bieżącego miesiąca.

Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem towarów na przełomie roku

1. FZ - ujęcie faktury zakupu w księgach rachunkowych roku, w którym ją wystawiono, (tu: w księgach 2022 r. - pomijamy kwestię VAT):

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

2. PZ - przyjęcie towarów do magazynu - zapis pod datą przyjęcia towarów (tu: w 2023 r.):

- Wn konto 33 "Towary",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.