Facebook
Bilans 2023

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Koszt zakupu energii dotyczący danego roku obrotowego, ujęty ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Koszt zakupu energii dotyczący danego roku obrotowego, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Faktury za dostawę energii elektrycznej wpływają do naszej jednostki z opóźnieniem. W jaki sposób ujmować takie faktury na przełomie lat obrotowych?

Koszty dotyczące danego roku obrotowego, wynikające z faktur wystawionych w pierwszych miesiącach następnego roku obrotowego, które wpłyną do jednostki do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten rok obrotowy, należy ująć w księgach tego roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, w których rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2022 r., sprawozdanie finansowe za 2022 r. powinno być zatem sporządzone do końca marca 2023 r. Do końca marca 2023 r. powinny również zostać zamknięte księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe zamyka się bowiem na dzień kończący rok obrotowy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W pierwszych trzech miesiącach nowego roku obrotowego można zatem ujmować w księgach poprzedniego roku koszty, które tego roku dotyczą, nawet wówczas gdy faktury je dokumentujące wpłyną do jednostki na początku kolejnego roku obrotowego. Ewidencja kosztów dotyczących mediów (tu: energii elektrycznej) może odbywać się na podstawie dokumentu "PK - Polecenie księgowania" lub na podstawie faktury otrzymanej na początku przyszłego roku. Decyzja o sposobie ujęcia kosztów należy do jednostki.

Przykład

I. Założenia:

 1. W styczniu 2023 r. jednostka otrzymała fakturę za energię elektryczną o wartości brutto: 2.460 zł (w tym VAT: 460 zł). Koszty te dotyczą grudnia 2022 r., zatem jednostka ujęła je, na podstawie faktury, w grudniu 2022 r.
   
 2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów zarówno na kontach zespołu 4, jak i 5 oraz sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.
1. FZ - faktura dokumentująca zakup energii elektrycznej w grudniu:      
   a) wartość brutto 2.460 zł 30 21
   b) VAT podlegający odliczeniu w następnym okresie 460 zł 22-1 30
   c) wartość netto 2.000 zł 40-1 30
   oraz równolegle 2.000 zł 55 49
B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.
1. PK - przeksięgowanie VAT naliczonego 460 zł 22-1 22-1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2022 r.

Koszt zakupu energii dotyczący grudnia, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym

W bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2022 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo widniejące po stronie Ma konta 21 "Rozrachunki z dostawcami" jednostka wykaże w pasywach w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. a) albo B.III.3 lit. d), jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Z kolei kwota VAT ujęta po stronie Wn konta 22-1 stanowi przyszłą, niewymagalną należność, gdyż na dzień bilansowy nie podlega ona potrąceniu od podatku należnego. Kwotę tego podatku jednostka wykaże w bilansie w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" lub w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych" - o ile kwota tego podatku nie jest znacząca i nie zniekształci obrazu jednostki.

B. Zapisy w księgach stycznia 2023 r.

Koszt zakupu energii dotyczący grudnia, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.