Urlopy wypoczynkowe
Prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Urlopy wypoczynkowe  »  Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop  »   Zasady dopełniania ekwiwalentu za urlop
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady dopełniania ekwiwalentu za urlop

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Ewa Madejek

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zmienia się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent ten ustala się według zasad wskazanych w przepisach z zakresu prawa pracy. W określonych okolicznościach ekwiwalent urlopowy wymaga dopełnienia.

Ustalanie ekwiwalentu

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop określono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.), zwanym rozporządzeniem urlopowym. Przewiduje ono, że ekwiwalent ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego.

W myśl § 15 rozporządzenia urlopowego składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niego prawa.

Z kolei zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się przy ustalaniu ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z tego okresu.

Jeśli jednak przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu poprzedzający miesiąc nabycia do niego prawa lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne - przy ustalaniu tej podstawy uwzględnia się najbliższe miesiące, za które ono przysługiwało.

Natomiast składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy jego ustalaniu w średniej wysokości z tego okresu.

Dopełnienie podstawy ekwiwalentu

Ustawodawca określił też przypadki, w których należy dopełnić podstawę ekwiwalentu urlopowego. Jak stanowi § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego obliczana jest podstawa ekwiwalentu, wynagrodzenie, jakie faktycznie otrzymał w tym czasie, dzieli się przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W praktyce dopełnienie podstawy ekwiwalentu urlopowego stosuje się, gdy w trakcie okresu przyjmowanego do podstawy ekwiwalentu pracownik jest nieobecny w pracy np. z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego czy okolicznościowego.

Przy dopełnieniu podstawy w dzielniku uwzględnia się liczbę dni pracy, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie, łącznie z pracą pozarozkładową.

Należy dodać, że dopełnienie podstawy stosuje się zarówno przy składnikach zmiennych miesięcznych, jak i przysługujących za okresy dłuższe niż miesięczne (§ 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Dopełnienie podstawy ekwiwalentu stosuje się do całego okresu uwzględnianego w tej podstawie, a nie dla poszczególnych miesięcy.

Dla zastosowania dopełnienia podstawy ekwiwalentu nie ma znaczenia, czy pracownik otrzymuje składniki zmienne stale, czy sporadycznie. W każdym takim przypadku należy je dopełnić. Tak też wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r., stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa. Ministerstwo uznało w nim, że: "(...) W przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu trzech (dwunastu) miesięcy to przy ustalaniu ekwiwalentu ma zastosowanie § 16 ust. 2 rozporządzenia. (...) W opinii Departamentu przy stosowaniu tych przepisów, także w przypadku pracownika wynagradzanego stawką miesięczną w stałej wysokości, nie ma znaczenia częstotliwość wypłacania wynagrodzenia z dodatkiem za pracę nadliczbową w okresie trzech (dwunastu) miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, jak i wysokość tego wynagrodzenia. (...)".

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych. Otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości 3.700 zł, premię miesięczną w wysokości 20% wynagrodzenia i sporadycznie dodatki nocne. Z dniem 30 kwietnia br. rozwiąże się jego umowa o pracę, a pozostało mu 80 godzin niewykorzystanego urlopu.

Pracownik przepracował: w styczniu 2019 r. 19 dni z 22 dni (z powodu urlopu wypoczynkowego), w lutym br. - 20 dni z 20 dni, w marcu 6 dni z 21 dni z powodu choroby od 11 do 31 marca br., a ponadto 8 godzin w nocy, za które otrzymał dodatki w wysokości 21,44 zł.

Premia miesięczna wynosiła:

- w styczniu br.: 3.700 zł × 20% = 740 zł,
- w lutym br.: 3.700 zł × 20% = 740 zł,
- w marcu br. : 3.700 zł : 30 = 123,33 zł; 123,33 zł × 21 (liczba dni choroby) = 2.589,93 zł; 3.700 zł - 2.589,93 zł = 1.110,07 zł; 1.110,07 zł × 20% = 222,01 zł.

W celu obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenie za 3 miesiące poprzedzające pełny miesiąc niezdolności do pracy, tj. za okres od stycznia do marca 2019 r., należy dopełnić. Pracownik w wymienionych miesiącach powinien przepracować 63 dni (22 dni + 20 dni + 21 dni).

Dopełnienie podstawy:

- [(740 zł + 740 zł + 222,01 zł + 21,44 zł) : 45 dni] × 63 dni = 2.412,83 zł,
- 2.412,83 zł : 3 = 804,28 zł.

Obliczenie ekwiwalentu:

- (3.700 zł + 804,28 zł) : 20,92 = 215,31 zł,
- 215,31 zł : 8 = 26,91 zł,
- 26,91 zł × 80 godz. = 2.152,80 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.