Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Status przedsiębiorcy na potrzeby pomocy publicznej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Status przedsiębiorcy na potrzeby pomocy publicznej

Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Jolanta Białkowska

Przy ubieganiu się o pomoc publiczną należy określić status przedsiębiorcy biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników i wyniki finansowe. Od kategorii firmy będzie uzależniona możliwość skorzystania z danego programu pomocowego i wysokość dofinansowania.

Kryteria oceny wielkości firmy

Dla celów pomocy publicznej mikro-, małym i średnim przedsiębiorcą jest taki, który spełnia wymogi przewidziane w przepisach unijnych, a ściślej rzecz ujmując - załącznika I do rozporządzenia Komisji 651/2014/UE uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W świetle tych przepisów za przedsiębiorstwo uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę prawną. Na potrzeby pomocy publicznej przedsiębiorcą może być nawet fundacja czy stowarzyszenie, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Do kategorii mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zalicza się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. Za małe przedsiębiorstwo uznaje się takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Z kolei mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. To, do jakiej kategorii zalicza się przedsiębiorca, ma wpływ na to, czy może skorzystać z danego programu pomocowego. Przekłada się też na intensywność wsparcia (poziom dofinansowania) do wydatków kwalifikowalnych projektu (operacji). Mikro- i małe przedsiębiorstwa są w tej kwestii uprzywilejowane i mogą liczyć na wyższe dofinansowanie.

Unijne przepisy określają kryteria, które bierze się pod uwagę przy określaniu statusu (wielkości) przedsiębiorstwa. Pierwszeństwo ma badanie wskaźnika zatrudnienia (tj. liczby pracowników). W razie stwierdzenia, że przedsiębiorstwo przekracza górne limity zatrudnienia warunkujące przynależność do sektora MŚP, nie ma już konieczności analizowania wyników finansowych (tj. obrotu lub rocznego bilansu). Kolejne kryterium dotyczy stopnia niezależności kapitałowej przedsiębiorstwa. Przy przedsiębiorstwach partnerskich i powiązanych wskaźniki dotyczące zatrudnienia i finansowe trzeba odpowiednio zsumować dla określenia statusu (wielkości) przedsiębiorstwa. Takiego problemu nie ma w przypadku przedsiębiorstw niezależnych, ponieważ działają one samodzielnie lub inni przedsiębiorcy mają w nich mniejszościowe udziały.


Przedsiębiorca może wybrać, czy zalicza się do sektora MŚP, jeśli przekroczył jeden z dwóch pułapów finansowych, przy jednoczesnym spełnieniu limitów w zakresie zatrudnienia.

Liczba zatrudnionych

Jednym z kryteriów przy określaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP, jest więc liczba osób zatrudnionych. Dotyczy ona zarówno osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia oraz sezonowo. Liczba osób zatrudnionych obejmuje personel. W jego skład, w świetle art. 5 załącznika I do rozporządzenia 651/2014/UE, wchodzą:

 • pracownicy,
   
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
   
 • właściciele-kierownicy,
   
 • partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Są też i takie osoby, których nie uwzględnia się w stanie zatrudnienia. Chodzi tu o osoby korzystające z urlopów wychowawczych, w okresie przebywania na tym urlopie. Do zatrudnionych nie wlicza się również osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub na urlopie bezpłatnym (w okresie przebywania na tym urlopie).

Liczba zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Do RJR trzeba zaliczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bez względu na wymiar etatu i długość okresu zatrudnienia. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz sezonowych należy przeliczyć, jaką część ułamkową RJR stanowił ich czas zatrudnienia w firmie. Przykładowo dla osoby zatrudnionej przez trzy miesiące na pełny etat w ciągu roku wartość RJR wyniesie 1/4.

W razie gdy dane przedsiębiorstwo znajduje się w górnym pułapie liczby zatrudnionych w odniesieniu do poszczególnych kategorii MŚP, trzeba zastosować dokładniejszą metodę obliczania RJR. W takim przypadku należy dokonać obliczeń według następującego wzoru: liczba dni zatrudnienia począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy do dnia zakończenia pracy w danym roku/liczba dni w roku × wymiar etatu.

Roczny obrót i całkowity bilans roczny

Przepisy unijne przy określaniu statusu przedsiębiorstwa na potrzeby pomocy publicznej pozostawiają swobodę wyboru pomiędzy kryteriami obrotu a całkowitym bilansem rocznym. Wystarczy, gdy tylko jeden ze wskaźników ekonomicznych zmieści się w granicach określonych dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.

W celu obliczenia rocznego obrotu należy wziąć pod uwagę przychód, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu danego roku. Nie uwzględnia się przy tym VAT oraz innych podatków pośrednich. Z kolei przy obliczaniu całkowitego bilansu rocznego uwzględnia się wartość aktywów przedsiębiorstwa (tj. sumę aktywów bilansu). Dla określenia tych kwot trzeba przyjąć dane odnoszące się do ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego oraz obliczone w skali rocznej. Dla przeliczenia złotych na euro w celu określenia statusu przedsiębiorstwa należy przyjąć średni kurs NBP ustalony na dzień zamknięcia tego okresu.

Przykład

Przedsiębiorca w 2014 r. zatrudniał 45 pracowników (RJR). Jego roczne obroty wyniosły 6 mln euro, a całkowity bilans roczny 5 mln euro.

Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia i pułapy finansowe, podmiot ma status małego przedsiębiorcy.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.