Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Refundacja kosztów inwestycji i wprowadzenie innowacji
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Refundacja kosztów inwestycji i wprowadzenie innowacji

Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Jolanta Białkowska

Podmioty prowadzące działalność rolniczą mogą pozyskać wsparcie na inwestycje w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Koszty inwestycji związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, jak również związane z budową, przebudową remontem połączonym z modernizacją budynków mogą być zrefundowane do 60%.

Racjonalizacja, innowacja, zmiana

Środki na modernizację gospodarstw rolnych w zakresie poddziałania 4.1.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są przyznawane w różnych obszarach tematycznych. Jeden z nich związany jest z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Realizacja operacji inwestycyjnej w tym obszarze tematycznym ma przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Uznaje się, że operacja przyczynia się do takiej poprawy, jeśli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Wynika to z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" ... (Dz. U. z 2020 r. poz. 719 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem krajowym.

O pomoc na realizację operacji inwestycyjnej w zakresie poddziałania 4.1.3 PROW może ubiegać się rolnik, tj. osoba fizyczna (w tym osoby wspólnie wnioskujące), wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego - prowadzący działalność rolniczą.

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Pomoc na realizację operacji inwestycyjnej w zakresie poddziałania 4.1.3 PROW jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca może do nich zaliczyć koszty:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • zakupu lub związane z umową leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
 • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Wnioskodawca w kosztach kwalifikowalnych operacji może jeszcze przewidzieć tzw. koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1305/2013/UE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do kosztów ogólnych zalicza się te związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.: przygotowania dokumentacji technicznej operacji (np. wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych), sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłat za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Charakterystyczną cechą kosztów ogólnych jest to, że kwalifikują się do wsparcia w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty ponoszone od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy oraz jeśli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w odniesieniu do danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu. Inaczej jest w przypadku kosztów ogólnych, które mogą być poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r.


Operacja inwestycyjna ma dotyczyć kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

VAT i nabycie maszyn

Przy operacji inwestycyjnej realizowanej w zakresie poddziałania 4.1.3 PROW VAT nie może być uznany za kwalifikowalny. Inaczej mówiąc, beneficjentowi refundowane są kwoty netto poniesionych wydatków w ramach operacji. Pomoc nie obejmuje też kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w ramach PROW 2007-2013 w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w przypadku, gdy o pomoc ubiega się beneficjent PROW 2007-2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa (przykłady 1 i 2). Mowa o tym w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia krajowego.

Intensywność pomocy i limity kwotowe

Podstawowa intensywność wsparcia do kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 50%. Wyjątkiem są operacje realizowane przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika (m.in. w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat). Dla nich poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna kwota wsparcia na operację inwestycyjną w obszarze tematycznym związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji (...) nie może przekroczyć 500 tys. zł. Jednakże do inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, albo modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Podane limity kwotowe dotyczą okresu realizacji PROW 2014-2020, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycję związaną z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu uprawniony podmiot może złożyć w terminie do 19 sierpnia 2021 r. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR. Innym sposobem jest złożenie wniosku przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej bądź elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Przykład 1

Beneficjent otrzymał wsparcie na zakup specjalistycznej przyczepy do przewozu ziarna z PROW 2007-2013. Zakup przyczepy tożsamej pod względem rodzaju i przeznaczenia w zakresie PROW 2014-2020 jest niekwalifikowalny. Dla kwalifikowalności jej zakupu trzeba wykazać we wniosku o przyznanie pomocy, że ma inne parametry techniczne od poprzedniej współfinansowanej z PROW 2007-2013 i jest przystosowana do przewozu produktów, które ze względów technicznych nie mogą być transportowane za pomocą posiadanej już przyczepy.


Przykład 2

Rolnik zakupił ciągnik rolniczy o mocy 80 KM z premii dla młodego rolnika pochodzącej z PROW 2014-2020. Teraz w ramach operacji inwestycyjnej w zakresie poddziałania 4.1.3 PROW chce sfinansować zakup ciągnika wyższej mocy (120 KM). Jeśli w gospodarstwie potrzebny jest ciągnik o większej mocy, nie ma przeszkód, by ubiegać się o jego dofinansowanie.

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.