Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na nowe technologie w zakresie energii
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dotacje na nowe technologie w zakresie energii

Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Jolanta Białkowska

W pierwszym konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na realizację projektów B+R dotyczących nowych technologii w zakresie energii przeznaczono ponad 377 mln zł. Dofinansowaniu ze środków krajowych podlegają m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty sprzętu, badań prowadzonych na podstawie umowy.

Obszary tematyczne i beneficjenci

W 2022 r. nie planuje się naborów wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Za to pierwszy nabór wniosków został ogłoszony w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych finansowanego ze środków krajowych. Nabór dotyczy nowych technologii w zakresie energii, co oznacza, że projekt ma być wpisany w jeden z trzech obszarów tematycznych:

 • T2 Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu (np. inteligentna farma wiatrowa),
 • T3 Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru (m.in. konwersja instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodoronośne - wodór, metanol itd.),
 • T4 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne (np. budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE).

Projekt badawczo-rozwojowy powinien obejmować wykonanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznego (element projektu o charakterze przygotowawczym w odniesieniu do prac B+R), badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe. Powinno się w nim przewidzieć prace przedwdrożeniowe, z tym że w przypadku tych prac istnieje możliwość nieponoszenia kosztów finansowych w ramach projektu. Tylko badania podstawowe nie są obligatoryjnym elementem projektu B+R.

O dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie programu mogą ubiegać się grupy podmiotów zrzeszone w celu wspólnej realizacji projektu, czyli konsorcja. Na gruncie art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861) w skład takiego konsorcjum ma wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa (np. uczelnia), prowadzące działalność na terytorium Polski. Liderem takiego konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Projekt podzielony na części

Projekt B+R dotyczący nowych technologii w zakresie energii musi być podzielony na trzy części (fazy). Wymóg ten jest powiązany z możliwością finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dalszych faz projektu, tj. odpowiednio drugiej i trzeciej fazy. W pierwszej fazie projektu wnioskodawca jest zobowiązany zaplanować jedno zadanie, obejmujące studium wykonalności techniczno-ekonomicznej, wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Druga faza projektu może obejmować od jednego do czterech zadań, o charakterze badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych. Ta faza ma koncentrować się wokół osiągnięcia 6. poziomu gotowości technologicznej. Z kolei trzecia faza projektu może dotyczyć tylko zadań (maksymalnie cztery), o charakterze eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych i ma być nastawiona na osiągnięcie co najmniej 8. poziomu gotowości technologicznej.

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację pierwszej fazy projektu wynosi 100 tys. zł, drugiej 15 mln zł, trzeciej 80 mln zł.

Koszty kwalifikowalne

Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu B+R, czyli tych, które podlegają dofinansowaniu, jest określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1456). Wnioskodawca może do nich zaliczyć np. koszty:

 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu, w części, w jakiej są one bezpośrednio związane z jego realizacją,
 • aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,
 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu.

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu jest uzależniony od statusu przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie oraz od rodzaju prac przewidzianych w projekcie, a także rozpowszechnienia ich wyników (patrz tabela).

Konsorcjum zainteresowane dofinansowaniem na realizację projektu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na nowe technologie w zakresie energii wniosek o dofinansowanie projektu może złożyć do 12 stycznia 2022 r. (do godz. 16) za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego - LSI udostępnionego na stronie internetowej NCBR.

Intensywność pomocy w projekcie badawczo-rozwojowym
Przedsię-
biorca
Studium wykona-
lności
Badania podsta-
wowe
Badania przemy-
słowe
Badania przemysłowe (z premią*) Prace rozwojowe Prace rozwojowe (z premią*) Prace przedwdrożeniowe
Pomoc de minimis Pomoc publiczna
mikro-, mały 70% 100% 70% 80% 45% 60% 90% 50%
średni 60% 100% 60% 75% 35% 50% 90% 50%
duży 50% 100% 50% 65% 25% 40% 90% n/d
* za realizację projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy lub szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.