Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje lub pożyczki w celu wspierania gospodarki w związku z agresją ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dotacje lub pożyczki w celu wspierania gospodarki w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Jolanta Białkowska

Nowy program pomocowy daje przedsiębiorcom możliwość pozyskania pomocy publicznej na cele obrotowe, jak i inwestycyjne nakierowane na łagodzenie skutków gospodarczych agresji Rosji na Ukrainę. Pomoc ma formę dotacji lub pożyczki w wysokości nieprzekraczającej 500 tys. euro na jednego przedsiębiorcę. Może być udzielana tylko do końca 2022 r.

Dotacje i pożyczki

Pomoc publiczna nakierowana na łagodzenie skutków gospodarczych kryzysu wywołanego agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy może być udzielona przedsiębiorcom zarówno na cele obrotowe, jak i inwestycyjne. Mowa o tym w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1941). Powołany program pomocowy wprowadza do krajowego porządku prawnego sekcję 2.1 Ograniczone kwoty pomocy Komunikatu Komisji Europejskiej Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.

Kwoty wsparcia

Program pomocowy określa maksymalne kwoty wsparcia. Wartość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty 500 tys. euro brutto. Kwota ta jest znacznie niższa w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, gdyż wynosi maksymalnie 62 tys. euro brutto. Na więcej może liczyć przedsiębiorca z sektora rybołówstwa lub akwakultury - 75 tys. euro brutto.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalnej pomocy, wymagane jest zapewnienie rozdzielności finansowo-księgowej działalności prowadzonych w kilku sektorach. Takie rozwiązanie ma zapewnić, że nie zostanie przekroczony właściwy pułap pomocy oraz nie zostanie przekroczona łączna maksymalna kwota do uzyskania wynosząca 500 tys. euro na jednego przedsiębiorcę.

Ekwiwalent dotacji brutto

Wartość pomocy udzielanej na podstawie omawianego rozporządzenia jest równa nominalnej kwocie udzielonej dotacji lub pożyczki. Zatem w odniesieniu do udzielanej pożyczki nie będzie wyliczany ekwiwalent dotacji brutto (EDB) w oparciu o wzór z rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej... (Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

Trudna sytuacja

Dotacja lub pożyczka udzielana w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy nie może być przyznana przedsiębiorcy, który w dniu jej udzielenia jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji. Chodzi tu o przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014/UE lub art. 2 pkt 14 rozporządzenia 702/2014/UE (sektor rolny i leśny) albo art. 3 pkt 5 rozporządzenia 1388/2014/UE (sektor rybołówstwa i akwakultury). Przykładowo spółka akcyjna, z o.o., komandytowo-akcyjna znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej wówczas, gdy wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego.

Ze wsparcia wyłączono przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeśli uzyskana pomoc miałaby być:

 • uwarunkowana jej przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub
 • ustalona na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców lub zakupionych od producentów surowców (chyba że produkty te albo nie zostały wprowadzone do obrotu, albo zostały wykorzystane do celów niespożywczych, np. destylacji).

Wsparcie nie może być też udzielone w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, jeśli jej wartość miałaby być ustalona na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek. Kolejne wykluczenie dotyczy sektora rybołówstwa lub akwakultury, jeśli pomoc miałaby dotyczyć kategorii pomocy określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji 717/2014 w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Tak jak we wszystkich programach pomocowych wprowadzonych w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, wprowadzono zakaz udzielania pomocy przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzeń 269/2014/UE, 833/2014/UE, 765/2006/UE oraz na podstawie decyzji Rady.

Wniosek

Przedsiębiorca ubiegający się o dotacje lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2024-2020 składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy. Tym podmiotem mogą być instytucje zarządzające danym programem operacyjnym, instytucje wdrażające, pośredniczące, które bezpośrednio udzielają pomocy przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie. Wsparcia mogą też udzielać beneficjenci (podmioty realizujące projekty) oraz partnerzy projektu. Oznacza to dostępność pomocy na dwóch poziomach: pierwszym, gdy przedsiębiorca podpisuje umowę o dofinansowanie realizacji projektu albo drugim, gdy przedsiębiorca uczestniczy w projekcie, ale nie jest odpowiedzialny za jego realizację, bo funkcję tę pełni beneficjent. Tym samym dla uzyskania wsparcia przedsiębiorca przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkretnego programu operacyjnego albo korzysta z gotowego projektu, na który już przyznano wsparcie.

Rozporządzenie nie określa wzoru wniosku o przyznanie pomocy. Wskazuje jego obowiązkowe elementy takie jak określenie nazwy przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie oraz celu, na jaki pomoc ma być przeznaczona. Przedsiębiorca ma też obowiązek podania we wniosku informacji dotyczących uzyskanej pomocy publicznej po 31 stycznia 2022 r.

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.