Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Nowe wsparcie na fotowoltaikę i pompy ciepła
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nowe wsparcie na fotowoltaikę i pompy ciepła

Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Jolanta Białkowska

Zielona energia w gospodarstwie rolnym to nowy obszar wsparcia wprowadzony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Rolnik prowadzący działalność dla celów zarobkowych może uzyskać wsparcie do 150 tys. zł na inwestycje w zakresie zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynowaniem energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła.

Azbest wyklucza ze wsparcia

Nowości w temacie wsparcia inwestycji w obszarze modernizacji gospodarstw rolnych są konsekwencją zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ich wdrożenie wymagało nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW... (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101 ze zm.). Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadza nowy obszar wsparcia - zielona energia w gospodarstwie. Wsparcie przewidziane jest na inwestycje w urządzenia produkujące energię ze źródeł odnawialnych, magazynowanie energii elektrycznej, jak również pompy ciepła i systemy zarządzania energią, które będą wykorzystane na potrzeby własne gospodarstwa.

Tak, jak to było do tej pory, beneficjentem operacji dotyczącej modernizacji gospodarstwa rolnego może być rolnik. Na potrzeby inwestycji w zieloną energię uprawnionym do wsparcia jest rolnik będący posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, o powierzchni co najmniej 1 ha i prowadzący w celach zarobkowych działalność rolniczą. Beneficjentem może więc być osoba fizyczna, wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego. Dostęp do pomocy w obszarze zielona energia warunkuje zakaz stosowania azbestu. Inwestycja może być zlokalizowana na obiektach budowlanych, w których pokrycie dachowe jest zrobione z materiałów, które nie zawierają azbestu. Poza tym określono, że inwestycja ma służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii elektrycznej. Oczywiście urządzenia do produkcji energii mają być usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.).

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych operacji ukierunkowanej na inwestycję w zieloną energię zalicza się koszty:

 • zakupu nowych urządzeń służących do pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii (całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kW i może stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej),
 • zakupu pomp ciepła sprzężonych z urządzeniami, o których mowa w powyższym odnośniku,
 • zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej,
 • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w gospodarstwie,
 • opłat za patenty lub licencje.

Maksymalna kwota wsparcia na operację inwestycyjną w obszarze tematycznym związanym z zieloną energią w gospodarstwie nie może przekroczyć 150 tys. zł. Podany limit kwotowy dotyczy okresu realizacji PROW 2014-2020 na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Co istotne ma charakter dodatkowy w odniesieniu do istniejących limitów kwotowych wsparcia w pozostałych obszarach tematycznych. Jeśli więc rolnikowi przyznano już wsparcie na modernizację gospodarstwa w zakresie tego programu, to może ubiegać się o maksymalną kwotę wsparcia, czyli 150 tys. zł na inwestycję w obszarze zielonej energii.


15 tys. zł to minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji w zieloną energię.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o przyznanie pomocy trzeba będzie załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu do pomocy. Chodzi o potwierdzenie, że na obiektach budowlanych, w których jest planowana inwestycja, pokrycie dachowe jest wykonane z materiałów, które nie zawierają azbestu. Dodatkowo wymaga się kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa, albo oświadczenia o zobowiązaniu się do odbycia takiego szkolenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej. Z tym że wymóg ten dotyczy tylko sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wnioskuje o przyznanie punktów za ukończenie szkolenia w obszarze zielona energia w gospodarstwie.

Na potrzeby ubiegania się o wsparcie potrzebny jest jeszcze projekt urządzenia do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wraz z magazynem energii elektrycznej lub projekt pompy ciepła, opracowany np. przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, czyli tych, o których mowa w art. 158 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 ze zm.). Taki projekt ma zawierać co najmniej:

 • plan zabudowy gospodarstwa z usytuowaniem instalacji służącej do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego oraz magazynowania energii elektrycznej, istniejącej lub planowanej do wykonania,
 • zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dobór mocy instalacji,
 • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • dobór mocy modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • schemat instalacji modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.