Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Rejestracja do unijnej procedury OSS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rejestracja do unijnej procedury OSS

Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Aleksandra Węgielska

Procedura unijna OSS umożliwia rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Dzięki tej procedurze podatnicy nie muszą się rejestrować do podatku VAT w poszczególnych krajach UE.

Procedura OSS

Procedura unijna OSS jest skierowana do przedsiębiorcy:

a) posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium UE, w celu deklarowania i płacenia podatku VAT z tytułu:

 • WSTO,
 • usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo UE, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca jej prowadzenia,

b) nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani jej stałego miejsca prowadzenia na terytorium UE, w celu deklarowania i płacenia VAT z tytułu WSTO,

c) ułatwiającego przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT (niezależnie od tego, czy posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim) dokonanie:

 • WSTO,
 • krajowych dostaw towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa UE.

Rejestracja

Aby skorzystać z procedury unijnej, podatnik musi dokonać stosownej rejestracji, wypełniając zgłoszenie VIU-R. Druk ten trzeba przesłać za pomocą systemu e-Deklaracje do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (w przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa PPS-1). Naczelnik urzędu dokona identyfikacji podatnika na potrzeby procedury unijnej i potwierdzi zgłoszenie, wykorzystując numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT.

W sytuacji gdy podatnik nie spełnia warunków niezbędnych do korzystania z procedury unijnej, naczelnik urzędu poinformuje go (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) o wydaniu postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia. Na postanowienie to służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Co do zasady, rejestracja jest skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie VIU-R. Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług czy dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług czy dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem że podatnik - do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano świadczenia usługi czy dostawy towarów - zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług czy dostawa towarów.

Ponadto podatnik jest zobowiązany do przesłania do urzędu aktualizacji danych objętych zgłoszeniem - nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca zawiadomienia.

Zgłoszenie aktualizacyjne składa się, gdy nastąpi:

 • zmiana w zakresie danych rejestracyjnych, które zostały podane w VIU-R,
 • zmiana w zakresie działalności objętej procedurą unijną, w wyniku której podatnik przestał spełniać warunki jej stosowania,
 • zaprzestanie dokonywania dostaw towarów lub świadczenia usług objętych procedurą unijną.

Przy czym podatnik nie musi składać aktualizacji VIU-R w przypadku zmian danych, których aktualizacji dokonano w ramach zgłoszenia VAT-R lub na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166).

Wyrejestrowanie z procedury szczególnej

Wyrejestrowanie podatnika z procedury unijnej może mieć miejsce:

 • na wniosek podatnika (podatnik wskazuje przyczynę na zgłoszeniu VIU-R),
 • z urzędu - na mocy postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego ze względu na zaistniałe okoliczności.

W przypadku gdy podatnik sam chce wyrejestrować się z procedury unijnej OSS, musi:

 • wypełnić zgłoszenie VIU-R, zaznaczając cel złożenia: "Wyrejestrowanie",
 • przesłać je za pomocą systemu e-Deklaracje do urzędu,
 • wskazać w VIU-R przyczynę wyrejestrowania (patrz ramka).

W takich przypadkach podatnik musi złożyć VIU-R co najmniej na 15 dni przed końcem kwartału poprzedzającego kwartał, w którym zamierza zaprzestać rozliczania VAT w tej procedurze. Zaprzestanie jest skuteczne od pierwszego dnia kolejnego kwartału.

Natomiast w przypadku:

a) zaprzestania świadczenia usług lub WSTO, dostaw krajowych dokonywanych przez operatorów interfejsów elektronicznych, uznanych za dostawców - tj. zaprzestania działalności objętej tą procedurą,

b) dokonania zmiany danych objętych zgłoszeniem (z wyjątkiem tych, których aktualizacji dokonał na druku VAT-R lub na podstawie ustawy o zasadach ewidencji...),

c) dokonania zmiany działalności objętej procedurą unijną, w wyniku których przestał spełniać warunki do jej stosowania (np. przeniesienie siedziby do innego państwa UE),

- podatnik jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałych zdarzeniach Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła któraś przesłanka.

Przy czym w sytuacji, o której mowa w lit. c), gdy podatnik zamierza nadal rozliczać się w procedurze unijnej, tylko że w innym państwie UE, musi poinformować w powyższym terminie oba te państwa.

Natomiast wyrejestrowanie podatnika z urzędu może mieć miejsce w przypadku, gdy podatnik:

 • nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim bądź z jego pełnomocnikiem albo przez okres dwóch lat nie świadczy usług lub nie dokonuje dostaw towarów objętych tą procedurą w żadnym państwie UE konsumpcji,
 • systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury unijnej.

Przesłanka systematycznego nieprzestrzegania zasad dotyczących procedury unijnej ma miejsce m.in. wówczas, gdy podatnik:

 • nie złożył deklaracji na potrzeby rozliczenia VAT za trzy bezpośrednio poprzedzające kwartały kalendarzowe i nie dokonał tego w terminie 10 dni po wysłaniu przez naczelnika US ponaglenia,
 • nie zapłacił pełnej wskazanej kwoty VAT za każdy z trzech bezpośrednio poprzedzających kwartałów kalendarzowych i nie dokonał tego w terminie 10 dni po wysłaniu przez naczelnika US ponaglenia, z wyjątkiem przypadków, gdy pozostała niezapłacona kwota nie przekracza 100 euro za każdy z kwartałów kalendarzowych,
 • nie udostępnił drogą elektroniczną ewidencji, o którą zwrócił się do niego naczelnik US i nie dokonał tego miesiąc po kolejnym ponagleniu wysłanym przez naczelnika.

W przypadku zaistnienia tych przesłanek wyrejestrowania organ wydaje postanowienie o wygaśnięciu identyfikacji podatnika na potrzeby procedury unijnej. Podatnik zostaje powiadomiony o tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na które służy zażalenie.

W przypadku wykluczenia z procedury unijnej z urzędu podatnik w okresie dwóch lat następujących po okresie rozliczeniowym, w którym został on wyrejestrowany, nie będzie mógł korzystać z którejkolwiek z procedur szczególnych.

Przyczyny wyrejestrowania z procedury unijnej OSS mogą być następujące:

a) zaprzestanie dokonywania dostaw towarów lub świadczenia usług objętych procedurą unijną,
b) niespełnianie warunków koniecznych dla korzystania z procedury unijnej,
c) rezygnacja ze stosowania procedury unijnej,
d) zmiana państwa członkowskiego identyfikacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.