Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Nowości dla grup producentów przy wsparciu z PROW
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nowości dla grup producentów przy wsparciu z PROW

Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Jolanta Białkowska

Doprecyzowano warunki przyznawania pomocy w temacie dostępu do wsparcia dla byłych członków grup producentów rolnych, którzy otrzymali wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020, ale go nie rozliczyli. Nowością jest modyfikacja przepisów dotyczących kryteriów wyboru operacji odnoszących się do liczebności składu organizacji producentów oraz związanych z nimi zobowiązań i sankcji za ich niezachowanie w okresie wsparcia.

Doprecyzowanie dostępu do pomocy

Do wsparcia na rzecz grup producentów i organizacji producentów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzono nowe rozwiązania nowelizacją rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"... (Dz. U. z 2016 r. poz. 1284 ze zm.). Uregulowano w nim kwestie dostępu do wsparcia dla byłych członków grup producentów rolnych, które otrzymały dofinansowanie w formie wyprzedzającego finansowania pomocy w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW i które nie zostało rozliczone. Te wyprzedzające finansowanie udzielane jest na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719 ze zm.) i co istotne, źródłem jego finansowania nie są środki unijne, tylko krajowe. Gdy grupa po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia wystąpiła o wyprzedzające finansowanie i nie rozliczyła go w ramach pierwszej płatności w zakresie działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (...), rodziło to problemy z odzyskaniem przyznanych środków krajowych przez ARiMR. W związku z tym w znowelizowanym rozporządzeniu w § 3 ust. 1 dodano pkt 4a, który doprecyzowuje, że ze wsparcia nie mogą korzystać podmioty, które mają w swoim składzie członków, którzy byli wcześniej członkami grupy producentów rolnych, która nie rozliczyła wcześniej uzyskanego wsparcia ze środków krajowych, zgodnie z zawartą umową o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy. Przepis ten obowiązuje od 1 lutego 2022 r. i ma zastosowanie również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Punkty za liczebność członków

Przy kryteriach wyboru operacji zmieniły się zasady przyznawania punktów, biorąc pod uwagę liczebność członków organizacji, w odniesieniu do organizacji producentów z sektora mleka i przetworów mlecznych, który jako jedyny miał inną od pozostałych sektorów minimalną liczbę punktów. W § 7 ust. 2 pkt 3a rozporządzenia dodano lit. b), na podstawie której punkty są przyznawane za liczebność członków organizacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych, jeśli liczba członków tej organizacji wynosi co najmniej 25 członków. Za taką liczebność przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji przyznaje się 0,2 punktu. Konsekwencją tych zmian jest dodanie w § 15 rozporządzenia pkt 9a, zgodnie z którym zobowiązanie zachowania określonej liczby członków, za którą przyznane zostały punkty w kryteriach wyboru operacji, uzależnione jest od formy zorganizowania oraz sektora, w którym dany podmiot funkcjonuje. I tak w przypadku:

 • grupy producentów rolnych uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone, powinno zostać utrzymane co najmniej 10 członków w składzie,
 • grupy uznanej ze względu na liście tytoniu suszone, powinno zostać utrzymane co najmniej 30 członków,
 • organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia 1308/2013/UE oraz sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia 1308/2013/UE, powinno zostać utrzymane 15 członków w składzie,
 • organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia 1308/2013/UE, powinno zostać utrzymane co najmniej 25 członków w składzie,
 • organizacji uznanej w sektorze tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika do rozporządzenia 1308/2013/UE, powinno zostać utrzymane 30 członków w składzie.

Zmiany w sankcjach

Modyfikacji uległy sankcje za nieutrzymanie kryterium dotyczącego liczebności składu beneficjenta w czasie otrzymywania pomocy, za które zostały przyznane punkty beneficjentowi podczas ubiegania się o wsparcie. Modyfikacje te polegają na uelastycznieniu warunku dotyczącego utrzymania liczebności beneficjenta. Dotychczasowe sankcje były zbyt rygorystyczne, ponieważ za zmniejszenie liczby członków beneficjenta w okresie 5 lat odmawiano całej płatności należnej za dany rok. Obecnie w oparciu o § 16 ust. 5 pkt 4a rozporządzenia w odniesieniu do nieutrzymania zobowiązania w zakresie liczebności składu beneficjenta nastąpi wypłata środków za dany rok, ale zostanie pomniejszona o 10% kwoty do wypłaty za każdego członka mniej niż wartość wymagana zgodnie z zobowiązaniem.

Grupa producentów rolnych uznana od 1 czerwca 2021 r. lub organizacja producentów wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW może złożyć do 17 czerwca 2022 r. do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych lub organizacji. Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych/organizacji producentów. Pomoc ta stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów.


Jeśli beneficjent nie utrzyma swojej liczebności, środki zostaną wypłacone, ale w odpowiednio mniejszej wysokości.

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.