Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Refundacja usług rozwojowych dla transformacji cyfrowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Refundacja usług rozwojowych dla transformacji cyfrowej

Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Jolanta Białkowska

Akademia Menadżera MŚP to kolejna edycja projektu dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia i doradztwa) dla przedsiębiorców. Obejmuje doskonalenie kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej. Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i usługi doradcze oraz do 100% wydatków poniesionych na szkolenia, gdy wkład własny jest wniesiony w formie wynagrodzeń pracowników.

Usługi rozwojowe

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), czyli podmioty, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, mogą skorzystać z możliwości, jakie oferuje Akademia Menadżera MŚP III - kompetencje w zakresie cyfryzacji. Jest to program szkoleniowo-doradczy, który oferuje refundację usług rozwojowych dotyczących analizy potrzeb rozwojowych MŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych, o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą, oraz refundację wydatków dotyczących usług rozwojowych wynikających z tej analizy. Aby uczestniczyć w tym programie, przedsiębiorca nie wypełnia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, tylko wniosek (formularz) rekrutacyjny składany do wybranego operatora programu. Takich operatorów na terenie Polski jest siedmiu. Realizują oni projekty w zakresie działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Operatorami są Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o., Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa z Partnerami, Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o., Certes Sp. z o.o., Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Projekty realizowane w ramach PO WER dotyczące szkoleń i doradztwa w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej potrwają do 30 września 2023 r. Mogą wziąć w nich udział: właściciele i współwłaściciele firm ze sektora MŚP, osoby pracujące na dowolnych stanowiskach kierowniczych (kadra menadżerska), osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości.


150 tys. zł to maksymalne dofinansowanie na szkolenia i doradztwo na jedno przedsiębiorstwo.

Formy wkładu prywatnego

Warunkiem udzielenia wsparcia na usługi szkoleniowe jest wniesienie przez mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę wkładu prywatnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi szkoleniowej w postaci:

 • opłaty lub
 • kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń (kwalifikowalne są wynagrodzenia brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego).

W przypadku wniesienia wkładu prywatnego w formie opłaty wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi różnica między kosztem usługi a wysokością opłaty. Natomiast w przypadku wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników wartość pomocy de minimis dla przedsiębiorcy stanowi koszt usługi. Nie ma przeszkód, aby wkład prywatny w postaci kosztów wynagrodzeń był wniesiony przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas taka osoba jest rozliczana na podstawie informacji zawartych w ZUS DRA (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Nie zawsze przedsiębiorca będzie miał możliwość wniesienia wkładu własnego w formie wynagrodzeń. Opłata jest bowiem wymagana w odniesieniu do usługi rozwojowej w formie szkoleń realizowanych poza godzinami pracy uczestników danej formy wsparcia oraz do usługi rozwojowej w formie doradztwa.

Aby wyliczyć wartość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika usługi rozwojowej, należy zastosować właściwy wzór, w zależności od zakładanej formy tego wkładu. I tak w przypadku, gdy wkład prywatny z tytułu uczestnictwa jednej osoby w usłudze rozwojowej zostanie w całości wniesiony w postaci gotówki, należy zastosować wzór (przykład 1):

CWPU = (100% - %PP) × WPP,

gdzie

- CWPU - wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika,
- WPP - wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy de minimis/publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu kosztu wynagrodzenia uczestnika usługi rozwojowej na jednego uczestnika,
- %PP - odpowiedni % intensywności pomocy de minimis/publicznej.

Wskazany wzór ma zastosowanie również do wkładu mieszanego, z tą różnicą, że za WPP trzeba przyjąć wydatki objęte pomocą de minimis/publiczną wraz z wkładem w postaci wynagrodzeń (przykład 2).

W przypadku gdy wkład prywatny, wniesiony z tytułu uczestnictwa jednej osoby w usłudze rozwojowej, zostanie w całości wniesiony w postaci kosztów z tytułu wynagrodzenia tej osoby za faktyczny czas uczestnictwa w usłudze, trzeba zastosować wzór:

CWPU = (WPP : %PP) - WPP.

Przykład 1

Intensywność pomocy de minimis wyniesie 80%. Wydatki kwalifikowalne objęte tą pomocą przypadające na jednego uczestnika szkolenia wynoszą 10.000 zł. Wkład prywatny ma być wniesiony w formie opłaty za szkolenie. Zatem CWPU = (100% - 80%) × 10.000 zł = 2.000 zł.


Przykład 2

Koszt usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami to 10.000 zł, ale przedsiębiorca może wnieść w postaci kosztów wynagrodzeń tylko 1.250 zł. Tymczasem wymagany wkład prywatny w postaci kosztów wynagrodzeń powinien wynieść 2.500 zł.

Wkład prywatny wyniesie 2.250 zł (w tym wkład w postaci kosztów wynagrodzeń 1.250 zł, wkład w postaci opłaty 1.000 zł.)


Przykład 3

Koszt usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami to 12.000 zł (poziom dofinansowania 80%). Wkład własny przedsiębiorcy ma być w całości wniesiony w postaci kosztu wynagrodzenia pracownika jako uczestnika szkolenia. Koszt wynagrodzenia (CWPU) wyniesie 3.000 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.