Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
Agata Barczewska

Pracodawcy mający trudności ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zarządzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar etatu. Takie rozwiązania przewiduje specustawa w sprawie COVID-19, adresując je m.in. do pracodawców, którzy zanotowali określony spadek obrotów. Tarcza 4.0 pozwala na skorzystanie z przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru etatu również takim pracodawcom, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Spadek obrotów lub przychodów

Pracodawca, który z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie, może wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwanej specustawą w sprawie COVID-19. Tryb zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań określono w art. 15g ust. 11-15 specustawy w sprawie COVID-19 (patrz tabela).

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), zwana tarczą 4.0, dodała nowe kryterium pozwalające na zastosowanie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy. Jest nim wystąpienie u pracodawcy (zdefiniowanego w art. 3 Kodeksu pracy) spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19 i w związku z tym wystąpienie istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. Zgodnie z art. 15gb, dodanym do specustawy w sprawie COVID-19 przez tarczę 4.0, istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń definiowany jest jako zwiększenie ilorazu:

 • kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę oraz
   
 • przychodów ze sprzedaży towarów lub usług

z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez pracodawcę, przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego wprowadzenie przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Iloraz ten musi wzrosnąć nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąca bazowego).

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się kosztów wynagrodzeń tych pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę lub którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 specustawy w sprawie COVID-19 (w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia).

Do kiedy przestój?

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym na podstawie art. 15gb specustawy w sprawie COVID-19 może być stosowane w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym wspomniany wcześniej iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu niższego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego. Maksymalnie pracodawca będzie mógł korzystać z przedstawionych rozwiązań przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy w sprawie COVID-19

Podstawa prawna art. 15g specustawy art. 15gb specustawy
(dodany przez tarczę 4.0)
Uprawnieni
- Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców,
- organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
- Jednostki organizacyjne kościoła, związku wyznaniowego oraz kościelne osoby prawne.
- Instytucje kultury określone w art. 15p specustawy.
Pracodawcy, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy, u których wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
Zmiana warunków zatrudnienia
- Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wypłaca się wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% (nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w proporcji do wymiaru etatu).
- Pracownikowi można obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do połowy etatu (przy zachowaniu wynagrodzenia minimalnego w proporcji do wymiaru etatu po obniżce).
Na warunkach opisanych w kolumnie obok, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne ustalone odpowiednio do wymiaru czasu pracy przed obniżką.
Tryb wprowadzenia
- Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy wprowadza się w drodze porozumienia pracodawcy z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 11 specustawy w sprawie COVID-19.
- W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się wynikających z układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Pracodawca nie musi w tym przypadku dokonywać wypowiedzeń zmieniających czy zawierać aneksów do umów o pracę.
- Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
Na zasadach określonych w kolumnie drugiej, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzenie przestoju albo obniżenie wymiaru czasu pracy nie jest możliwe, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników (z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy) i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.