Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na inwestycje związane z ekosystemem leśnym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dotacje na inwestycje związane z ekosystemem leśnym

Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Jolanta Białkowska

Nowością jest dwukrotne zwiększenie powierzchni lasu, do której może być przyznana pomoc na inwestycje, w tym m.in. na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, założenie remizy czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Stawki pomocy pozostały na dotychczasowym poziomie z maksymalną w wysokości ponad 14 tys. zł na hektar.

Uprawnieni do wsparcia

Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (poddziałanie 8.5) jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do wsparcia jest tutaj uprawniony właściciel lasu będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Z tym że z katalogu beneficjentów wyłączone są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Wsparcie na inwestycję w zakresie poddziałania 8.5 PROW może być przyznane, pod warunkiem że właścicielowi lasu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych (…), który może być wykorzystany do ubiegania się o tę pomoc. Można je uzyskać pod warunkiem zobowiązania się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Plan ten jest sporządzany przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Większa powierzchnia

Nowością jest, że pomoc na inwestycję zwiększającą odporność ekosystemu leśnego może być przyznana jednemu właścicielowi do powierzchni nie większej niż 40 ha w całym okresie programowania. Wynika to z § 5 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje… (Dz. U. z 2021 r. poz. 856), którego znowelizowana wersja obowiązuje od 27 marca 2021 r. Nadal pomoc przysługuje do gruntów o powierzchni co najmniej 0,1 ha (nie mogą być objęte premią pielęgnacyjną w ramach PROW).

Niezbędne dokumenty

Wsparcie może być przyznane do lasów, dla których opracowany jest Plan Urządzania Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Dlatego beneficjent dla sporządzenia planu inwestycji przez nadleśniczego powinien wystąpić do starostwa o wypis z tych dokumentów. Poza tymi dokumentami od starosty należy uzyskać zaświadczenie, że planowane inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Oprócz tych dokumentów do opracowania planu inwestycji konieczny jest jeszcze wypis z ewidencji gruntów i budynków potwierdzający, że grunt, na którym będzie realizowana inwestycja, został w ewidencji wykazany jako las. Wymagany jest też materiał graficzny wraz z kartą informacyjną od ARiMR, na którym właściciel lasu wskazuje działki ewidencyjne, na których jest planowana realizacja inwestycji, oraz zaznacza granice tych inwestycji. Konieczna jest też kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie. W przypadku inwestycji przeprowadzanych na obszarze Natura 2000, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego wymagane są opinie właściwych podmiotów w kwestii braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

Stawki bez zmian

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju inwestycji, warunków, w jakich ma być realizowana oraz od wieku drzewostanu (patrz tabela). Jej wysokość ustala się jako iloczyn stawek pomocy oraz powierzchni gruntu, do którego przysługuje pomoc (w przypadku pomocy z tytułu wykonania ogrodzenia gruntu - jako iloczyn stawek pomocy oraz długości tego ogrodzenia).

Wniosek elektronicznie

Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycję zwiększającą odporność ekosystemów leśnych można złożyć do 27 czerwca 2021 r. Ponieważ dzień ten wypada w niedzielę, ostatnim dniem składania wniosków jest 28 czerwca br. Należy go dostarczyć do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu (liczy się data złożenia papierowego wniosku). Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku za pośrednictwem poczty w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (liczy się data nadania w placówce pocztowej) lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP.

Do wniosku trzeba dołączyć kopię planu inwestycji. Niezbędne są też dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja. Wymagana jest również pisemna zgoda na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeśli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności, lub małżonka właściciela gruntu, gdy grunt ten stanowi własność tego małżonka.

Wysokość wsparcia do ekosystemów leśnych
Inwestycja Wiek drzewostanu Stawka pomocy
Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie II piętra w drzewostanie 30-50 lat 8.137 zł/ha
9.249 zł/ha*
Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie wraz z zabezpieczeniem pniaków 21-60 lat 12.538 zł/ha
14.213 zł/ha*
Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu 30-60 lat 4.610 zł/ha
5.210 zł/ha*
Założenie remizy 30-60 lat 848 zł/remizę
Czyszczenia późne (cięcia pielęgnacyjne) 11-20 lat 764 zł/ha
917 zł/ha*
Zabiegi ochronne przed zwierzyną Zabezpieczenie drzewek repelentami
- 424 zł/ha, osłonkami - 1.488 zł/ha
Ogrodzenie remizy 8,82 zł/mb
* na gruntach o nachyleniu powyżej 12o
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.