Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Nowe wsparcie dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych przychodów
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nowe wsparcie dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych przychodów

Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Jolanta Białkowska

Znowelizowane przepisy specustawy w sprawie COVID-19 wprowadzają mechanizm wsparcia przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym. Dofinansowanie przysługuje za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc w odniesieniu do dokumentacji technicznej pojazdu.

Publiczny transport

Do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) został wprowadzony nowy instrument pomocowy dla przedsiębiorstw transportowych realizujących transport drogowy. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego. Zakres tego wsparcia dotyczy liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu. Wsparcie może być udzielane nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Wyłączono z niego komunikację miejską.

Ze wsparcia przewidzianego w art. 15zzzzl5 specustawy w sprawie COVID-19 mogą więc skorzystać przedsiębiorstwa transportowe realizujące publiczny transport drogowy w oparciu o zezwolenia wydane na podstawie art. 18 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) oraz na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944). Wsparcie nie dotyczy więc umów o przewozy komercyjne, do których ma zastosowanie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.

Dofinansowanie

Wysokość wsparcia ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną na ten sam miesiąc 2021 r. De facto wsparcie przysługuje tylko dla przewoźników, którzy nie zaprzestali świadczenia usług transportowych w okresie pandemii. Świadczą o tym warunki wsparcia określone w art. 15zzzzl5 ust. 3 specustawy w sprawie COVID-19, na gruncie którego pomoc może być udzielona, gdy:

 • z porównania z analogicznym miesiącem z 2020 r. nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego w odniesieniu do wozokilometra przewozu za objęty wsparciem miesiąc roku 2021 oraz
 • w miesiącu objętym wsparciem utrzymana została praca eksploatacyjna wyrażona w wozokilometrach na poziomie tego samego miesiąca roku 2019, a w przypadku obniżenia pracy eksploatacyjnej kwota wsparcia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Tak skonstruowane warunki wykluczają ze wsparcia przewoźników, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

Limit pomocy

Wysokość pomocy ustalana jest na innych zasadach w odniesieniu do przewoźników wykonujących przewozy autobusowe oraz do operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. I tak dla tych pierwszych wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich, o której mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów... (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), rozliczanej za te same miesiące roku 2019, pomniejszonej o przekazanie tym przewoźnikom dopłaty na finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące. Natomiast dla operatorów przewozów wysokość wsparcia nie może przekroczyć rekompensaty, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, rozliczanej za te same miesiące roku 2019, pomniejszonej o przekazaną tym operatorom rekompensatę na finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące.

Wsparcie, o którym mowa, jest przekazywane przez właściwego miejscowo marszałka województwa. Wniosek musi zawierać kalkulację wnioskowanych kwot wsparcia w ujęciu miesięcznym wraz z oświadczeniem o prawidłowości danych w nich ujętych.


Pomoc publiczna otrzymana przez operatora przewozów autobusowych jest uwzględniana przy obliczaniu rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego.

Pomoc i notyfikacja

Środki finansowe dla przewoźników autobusowych przyznawane na podstawie art. 15zzzzl5 specustawy w sprawie COVID-19 są objęte pomocą publiczną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej. Wsparcie może więc być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji. Notyfikacja zdefiniowana jest w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.). Należy przez to rozumieć przekazanie Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 TFUE, projektu programu pomocowego lub projektu pomocy indywidualnej wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. W praktyce oznacza to, że do czasu zatwierdzenia pomocy przez Komisję środki finansowe dla przewoźników nie mogą być wdrożone. Występuje tutaj odmienna sytuacja jak w przypadku dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego autobusami na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.). Dopłaty przyznawane z tego funduszu są udzielane w oparciu o rozporządzenie 1370/2007/UE (...), a co się z tym wiąże - są zgodne z rynkiem wewnętrznym i wyłączone z konieczności notyfikacji Komisji.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.