Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Szybka ścieżka w dotacjach na innowacje
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Szybka ścieżka w dotacjach na innowacje

Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Jolanta Białkowska

Poprzez zmniejszenie liczby kryteriów oceny uproszczono dostęp do dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych, których efektem ma być opracowanie innowacji, tj. nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Wśród nich pojawiło się nowe dotyczące istoty projektu, w tym celu, metodologii badawczej oraz nowości rezultatów.

Kryteria dostępu

Innowacje wypracowuje się poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R). Podlegają one dofinansowaniu ze środków EFRR w zakresie poddziałania 1.1.1 Szybka ścieżka Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie można otrzymać na projekty dotyczące przeprowadzenia badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których celem powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. O ile prace rozwojowe są obowiązkowym elementem projektu, to badania przemysłowe mają charakter fakultatywny.

Kryteria wyboru projektów B+R w zakresie poddziałania 1.1.1 PO IR zostały podzielone na kryteria dostępu i kryteria punktowane. Wszystkie kryteria dostępu, których obecnie łącznie jest dziewięć (było dwanaście), muszą być spełnione, by projekt przeszedł do dalszego etapu oceny, czyli tej punktowanej. Przykładowo jedno z nich dotyczy spełnienia efektu zachęty, czyli zagwarantowania przez wnioskodawcę, że realizacja projektu rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Inne wiąże się z wpisaniem projektu w Krajową Inteligentną Specjalizację, czyli w jeden z obszarów tematycznych:

 • Zdrowe społeczeństwo, 
   
 • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 
   
 • Zrównoważona energetyka, 
   
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady, 
   
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Kryteria punktowane

Na potrzeby oceny projektu B+R zmniejszono nie tylko ilość kryteriów dostępu, ale również kryteriów punktowanych, których obecnie jest cztery (patrz tabela). Projekt może być rekomendowany do dofinansowania, jeśli uzyska minimalną liczbę punktów w każdym z kryteriów punktowanych (próg 3 pkt). Pojawiło się wśród nich nowe kryterium "Istota projektu", które obejmuje ocenę celu projektu, metodologii badawczej, tzw. rozwiązania problemu badawczego/technologicznego oraz nowości rezultatów projektu. Rezultat projektu, tj. produkt, technologia, usługa muszą stanowić innowację produktową lub procesową oraz charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku. Oceniane jest też, czy proponowane rozwiązanie cechuje wystarczający stopień nowości, w kontekście posiadanych nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku. Tylko jeśli innowacja ma charakter przełomowy, nie ma konieczności porównywania jej z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Koszty kwalifikowalne

Do wsparcia kwalifikują się koszty bezpośrednie oraz pośrednie (ogólne) ponoszone w związku z realizacją projektu B+R wraz z fazą prac przedwdrożeniowych. Są określone w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR (Dz. U. z 2015 r. poz. 299). Na jego podstawie do wsparcia kwalifikują się m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu; aparatury i sprzętu; badań wykonywanych na podstawie umowy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla ubiegania się o dofinansowanie projektu B+R wynosi 1 mln zł. Dotyczy to przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, małego, średniego), pod warunkiem że zamierza realizować projekt samodzielnie. Dla pozostałych wnioskodawców (konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe) koszty te muszą wynieść co najmniej 2 mln zł.

Pomoc publiczna i de minimis

Koszty kwalifikowalne projektu związane z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych są objęte pomocą publiczną na projekty B+R. Poziom dofinansowania do nich maksymalnie wynosi 80% (100% dla jednostek naukowych w ramach działalności niekomercyjnej).

Koszty związane z pracami przedwdrożeniowymi są objęte pomocą de minimis, z tym że nie mogą z niej skorzystać jednostki naukowe. Jej intensywność wynosi 90%. W projekcie może jeszcze wystąpić pomoc publiczna dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych. Koszty z tym związane mogą być dofinansowane w 50%.

Ostatnia szybka ścieżka

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni) oraz ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych (lidem musi być przedsiębiorca) wnioski o dofinansowanie realizacji projektów badawczo-rozwojowych mogą składać do 14 września 2020 r. Składa się je tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP udostępnionego na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) zgodnie z regulaminem konkurs dla poddziałania 1.1.1 PO IR. W tym roku jest to już ostatni nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach szybkiej ścieżki, nie licząc konkursów tematycznych (Agrotech, koronawirusy).

Dofinansowaniu podlegają projekty, których miejsce realizacji będzie znajdować się na terenie regionów słabiej rozwiniętych. Oznacza to, że miejsce prowadzenia prac B+R musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Kryteria oceny projektu badawczo-rozwojowego (punktowane):

- istota projektu - cel projektu, metodologia badawcza, nowość rezultatów (0 - 5 pkt),
- realizacja projektu - plan prac, zespół projektowy, zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne (0-5 pkt),
- wdrożenie wyników projektu - prawa własności intelektualnej, zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (0-5 pkt),
- wdrożenie na terenie RP (0-1).

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.