Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Nowy model biznesowy z ekspansją na zagraniczne rynki
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nowy model biznesowy z ekspansją na zagraniczne rynki

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Jolanta Białkowska

To przedsiębiorca decyduje o rodzaju pomocy (de minimis lub publicznej), jaką zastosuje do kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczącego wejścia z produktem na rynki międzynarodowe. Pod względem intensywności wsparcia i katalogu kosztów, które mogą być objęte wsparciem, atrakcyjniejsza jest pomoc de minimis.

Internacjonalizacja działalności

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej mają do dyspozycji specjalnie dla nich dedykowany program związany z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację projektu dotyczącego internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Ta wiąże się z przeprowadzeniem działań ukierunkowanych na wprowadzenie produktu (wyrobu lub usługi) MŚP na nowy rynek zagraniczny, czyli nowy rynek docelowy internacjonalizacji. Dofinansowaniu podlegają projekty nastawione na kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją. Wsparcie na takie projekty ze środków EFRR jest przewidziane w zakresie działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Mogą je uzyskać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, na obszarach województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego. Działalność ta powinna być potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru (CEIDG, KRS) ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finansowanie projektu

Maksymalna kwota dofinansowania na projekt dotyczący opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w firmie związanego z internacjonalizacją uzależniona jest od rynku docelowego. Wynosi 800 tys. zł w przypadku, gdy przedsiębiorca wybierze co najmniej jeden rynek docelowy internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Natomiast przy wyborze rynków docelowych wyłącznie z EOG lub Szwajcarii maksymalna kwota dofinansowania jest niższa i wynosi 550 tys. zł. Dodatkowo istnieją jeszcze obostrzenia do konkretnych kosztów kwalifikowalnych projektu. I tak maksymalne dofinansowanie wynosi:

 • 30 tys. zł na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP,
   
 • 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości,
   
 • 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych.

Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Pomoc de minimis lub publiczna

Dofinansowanie na projekt w zakresie działania 1.2 PO PW stanowi pomoc de minimis lub publiczną. To przedsiębiorca wybiera, z której skorzysta. Różnica polega na tym, że intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Natomiast w odniesieniu do pomocy publicznej, tzn. na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz na udział MŚP w targach, poziom dofinansowania jest znacznie mniejszy - tylko 50%. Do tego niektóre koszty kwalifikowalne projektu mogą być objęte tylko pomocą de minimis. Tak jest w przypadku kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. Te koszty mogą być objęte tylko pomocą de minimis w oparciu o § 33 pkt 5 rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej…(Dz. U. z 2020 r. poz. 126). Tak samo jest z kosztami usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, w tym m.in. kosztów wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych, szkoleń, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych. Tylko pomocą de minimis mogą być też objęte koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności. Z tym że do wsparcia nie kwalifikują się koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych względem kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne.

W odniesieniu do kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego może wystąpić pomoc de minimis lub publiczna. O wyborze konkretnej decyduje przedsiębiorca. Podobnie jest w przypadku kosztów udziału w międzynarodowych targach i wystawach. Przykładowo zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji może być objęty pomocą de minimis lub publiczną. Zawsze jednak rodzaj wybranej pomocy przez wnioskodawcę musi być jednolity dla danej imprezy targowej.


Wnioskowane dofinansowanie wraz z inną pomocą de minimis uzyskaną w latach 2018-2020 nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.

Dwie rundy konkursowe

W 2020 r. konkurs na realizację projektów dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie związanego z internacjonalizacją działalności został podzielony na dwie rundy. Runda obejmuje nabór projektów, ocenę spełnienia kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Pierwsza runda w tym roku dla działania 1.2 PO PW potrwa od 7 kwietnia do 4 maja, a druga od 4 sierpnia do 7 września. W tych terminach mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej będą mogli składać wnioski o dofinansowanie tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego przez instytucję organizującą konkursy - PARP (www.parp.gov.pl).

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.