Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na projekty B+R realizowane wspólnie z jednostkami naukowymi
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dotacje na projekty B+R realizowane wspólnie z jednostkami naukowymi

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Jolanta Białkowska

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego z PO IR może być udzielone wyłącznie na projekt z regionów słabiej rozwiniętych, a do nich zaliczają się wszystkie województwa z wyjątkiem mazowieckiego. Nie oznacza to jednak, że prace B+R przeprowadzone w tym regionie nie podlegają dofinansowaniu, można je bowiem zlecić podwykonawcy.

Współpraca

Opracowanie innowacji produktowej lub procesowej możliwej do wdrożenia w działalności gospodarczej jest łatwiejsze przy współpracy nauki z biznesem, czyli jednostek naukowych z przedsiębiorcami. Utworzone z tych podmiotów konsorcja naukowo-przemysłowe mają dostęp do dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego ma wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo z sektora MŚP (mikro-, małe lub średnie). Nie może to być więcej niż 5 podmiotów, z tym że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu ma wynieść minimum 30%. Liderem takiego konsorcjum może być jednostka naukowa (np. uniwersytet) lub przedsiębiorstwo z sektora MŚP. Przez jednostkę naukową należy rozumieć organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Nie może to być jednak podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnienie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfery wiedzy.

Dofinansowane koszty

Do kosztów kwalifikowalnych projektu badawczego, a więc tych, które mogą być dofinansowane, wnioskodawca może zaliczyć m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Mowa o tym w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej… (Dz. U. z 2015 r. poz. 299 ze zm.). Nie jest to tak, że wszystkie zaplanowane do wykonania prace badawczo-rozwojowe muszą wykonać pracownicy. W ramach projektu dofinansowane mogą być koszty podwykonawstwa, czyli zlecenia wykonania części merytorycznej prac projektu innemu podmiotowi (z tym że lider projektu i konsorcjanci nie mogą zlecać sobie tych prac nawzajem). Wartość tych prac nie może przekroczyć:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo,
   
 • 10% kosztów kwalifikowalnych B+R ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,
   
 • 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis) ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

W ramach projektu dofinansowane mogą być też koszty:

 • aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   
 • budynków i gruntów,
   
 • ogólne i operacyjne.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla ubiegania się o wsparcie wynosi 1 mln zł. Natomiast maksymalna jest podyktowana definicją dużego projektu, na którego realizację nie może być udzielone dofinansowanie. Tym samym maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi do 50 mln euro. Z kolei maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 powołanego rozporządzenia, tj. 20 mln euro - gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, 15 mln euro - jeśli obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis), 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Poziom dofinansowania do tych kosztów jest uzależniony od tego, czy będą objęte pomocą publiczną. W odniesieniu do przedsiębiorców wystąpi pomoc publiczna na prace badawczo-rozwojowe, której intensywność wynosi do 80%. Natomiast jednostka naukowa może liczyć na dofinansowanie do 100%, jeśli projekt ma być realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą jednak ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Miejsce realizacji projektu

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty z regionów słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województw z wyjątkiem mazowieckiego. O przypisaniu do danego regionu decyduje miejsce realizacji projektu, które traktuje się jako miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac rozwojowych (samodzielnie przez wnioskodawcę, a nie podwykonawcę) - przykład. Jeśli nie jest to możliwe, liczy się miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań przemysłowych i rozwojowych. Gdy to nie jest możliwe, bierze się pod uwagę miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R, a gdy to nie jest możliwe, znaczenie ma miejsce właściwe dla siedziby wnioskodawcy.

Wnioski o dofinansowanie projektów aplikacyjnych konsorcja mogą składać za pośrednictwem systemu informatycznego IP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). W tym roku konkurs potrwa od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.

Przykład

Wnioskodawca zleca badania B+R o wartości 1 mln zł jednostce naukowej, która zrealizuje je w województwie mazowieckim. Samodzielnie wnioskodawca przeprowadzi prace B+R o wartości 1 mln zł. Zatem wartość projektu to 2 mln zł, z czego badania o wartości 300 tys. zł będą realizowane w województwie mazowieckim, a 700 tys. zł w lubuskim. W takim ujęciu miejscem realizacji projektu jest województwo lubuskie.

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.