Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Informacje przy ubieganiu się o pomoc de minimis
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Informacje przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Jolanta Białkowska

Biorąc pod uwagę regulacje dotyczące kumulacji pomocy de minimis przy przekształceniach własnościowych, zobowiązano wnioskodawców do przedstawienia informacji o fakcie wcześniejszego połączenia, przejęcia bądź powstania w wyniku podziału. Informacje te podaje się na sformalizowanych formularzach, ponieważ mają one wpływ na dostępny limit pomocy de minimis, wynoszący 200 tys. euro lub 500 tys. euro.

Informacje na formularzu

Bez względu na źródło pomocy de minimis procedury związane z jej przyznaniem są takie same. De facto nie ma znaczenia czy pochodzi ze środków krajowych (np. Fundusz Pracy, PFRON), czy z unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dokumenty, jakie należy przedstawić przy ubieganiu się o nią, są określone w prawie krajowym, tj. ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.). W oparciu o art. 37 ust. 1 tej ustawy podmiot, który zamierza ubiegać się o pomoc de minimis, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o jej udzielenie:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
   
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Zakres informacji, jaki jest niezbędny do udzielenia pomocy de minimis, jest sprecyzowany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311). Załącznikami do tego rozporządzenia są dwa formularze informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, w którym wnioskodawca przedstawia informacje niezbędne dla jej udzielenia.

W większości przypadków wnioskodawcy będą mieli do czynienia z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stosuje się do wsparcia udzielanego na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 1407/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. Limit tej pomocy wynosi 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych lub 100 tys. euro dla przedsiębiorców w sektorze drogowego transportu towarów. Jest to najpopularniejszy rodzaj pomocy de minimis, o jaką ubiegają się przedsiębiorcy i w związku z tym ten rodzaj formularza będzie wypełniany najczęściej. Nie zmienia to faktu, że w obrocie występuje jeszcze formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym. Stosuje się go do pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia 360/2012/UE (...). W tym przypadku limit pomocy de minimis jest zdecydowanie wyższy, ponieważ wynosi 500 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych, tj. w bieżącym roku podatkowym i 2 poprzedzających go latach.

Kumulacja

W przywołanych rozporządzeniach sprecyzowano zasady kumulacji pomocy de minimis w odniesieniu do przedsiębiorców ulegających przekształceniom własnościowym. W związku z tym w formularzach informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis znajdują się zagadnienia pozwalające na weryfikację kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw. W odniesieniu do połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego limitu - należy uwzględnić wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Jeśli doszło do takich form przekształceń własnościowych, wnioskodawca w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc jest zobowiązany wskazać łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorcom (przykład).

W przypadku podziału przedsiębiorstwa mają zastosowanie inne uregulowania. Gdy dojdzie do podziału na co najmniej 2 osobne podmioty, to pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało. Mowa tu o przedsiębiorstwie, przejmującym działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeśli taki podział (przypisanie działalności) jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie. Ma to swoje odzwierciedlenie w formularzach informacji (...), gdzie podaje się wartość kapitału podmiotu na moment podziału.

Przykład

W 2019 r. spółka A połączyła się ze spółką B. Przedsiębiorstwo A przed fuzją otrzymało 100 tys. euro pomocy de minimis, a B 70 tys. euro. Wartość tej pomocy obliczono na podstawie zaświadczeń o pomocy de minimis (do której zastosowanie ma rozporządzenie 1407/2013/UE) wydanych w bieżącym roku podatkowym (2019) i dwóch poprzedzających go latach (2017, 2018).

Oba przedsiębiorstwa jeszcze przed połączeniem łącznie otrzymały 170 tys. euro pomocy de minimis. Ponieważ pomoc ta kumuluje się w wyniku połączenia z innym podmiotem, w 2019 r. przedsiębiorstwo powstałe na skutek przekształceń może otrzymać 30 tys. euro nowej pomocy de minimis (200 tys. euro - 170 tys. euro).

Prawo UE - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.