Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na utworzenie nowego działu w firmie
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dotacje na utworzenie nowego działu w firmie

Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Jolanta Białkowska

Tworzenie innowacyjnych produktów czy usług wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, do których potrzebna jest odpowiednia infrastruktura B+R, w tym aparatura, sprzęt, technologie. Koszty z tym związane podlegają dofinansowaniu w ramach pomocy publicznej. Podobnie jest z kosztami prac rozwojowych. Materiały i produkty związane bezpośrednio z realizacją projektu objęte są już pomocą de minimis.

Nowy dział i potencjał kadrowy

Przedsięwzięcia ukierunkowane na infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) mogą być dofinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W zakresie działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R (...) tego programu przedsiębiorca ma możliwość pozyskania wsparcia na inwestycję w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Jest ono rozumiane jako jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych. Mają być one prowadzone w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej, np. nowy dział firmy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Mowa o tym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 181). W świetle tego programu pomocowego w centrum B+R mają być prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe przez wykwalifikowaną kadrę. W związku z tym jedno z kryteriów oceny projektu centrum B+R dotyczy potencjału wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jego spełnienie podlega szczególnej analizie przez ekspertów z zakresu innowacyjności, w toku oceny obligatoryjnej. I tak potencjał przedsiębiorcy do prowadzenia prac B+R jest oceniany pod względem:

 • potencjału kadrowego zaplanowanego w projekcie, tj. posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w projekcie,
   
 • potencjału w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, w tym: stosowne doświadczenie i kwalifikacje osób pełniących w projekcie funkcje kierownicze, adekwatny podział zadań i obowiązków pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu, kompetencje w zarządzaniu ryzykiem, potwierdzone załączonym do wniosku opisem potencjalnych ryzyk i propozycją odpowiednich działań naprawczych lub zaradczych,
   
 • dotychczasowego doświadczenia podmiotu w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie) bądź dysponowania aparaturą naukowo-badawczą (niebędącą przedmiotem wsparcia) i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac B+R.

Konieczny załącznik

Niezbędnym dokumentem, który przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia lub rozwoju centrum B+R, jest agenda badawcza. Jest ona weryfikowana podczas oceny wniosku. Powinna z niej wynikać przede wszystkim długoterminowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Trzeba w niej przedstawić argumenty uzasadniające, że planowane centrum badawczo-rozwojowe jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowalne i rodzaje pomocy

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczącego utworzenia lub rozwoju centrum B+R wynosi 2 mln zł. W zależności od ich rodzaju są objęte pomocą publiczną lub de minimis. W odniesieniu do kosztów dotyczących infrastruktury B+R wystąpi pomoc publiczna, a precyzując - regionalna pomoc inwestycyjna. Mogą nią być objęte koszty określone w § 5 ust. 2 wskazanego rozporządzenia, w tym m.in.:

 • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
   
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych wraz z kosztami instalacji i uruchomienia,
   
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
   
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
   
 • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Koszty kwalifikowalne projektu dotyczące prac rozwojowych są objęte pomocą publiczną na projekty badawczo-rozwojowe. Chodzi tu o koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu, o czym mowa w § 5 ust. 5 powołanego rozporządzenia. Można w nich uwzględnić np. koszty homologacji, doradztwa w zakresie doboru właściwych metod badawczych czy certyfikacji. Nie można przewidzieć jednak wynagrodzeń pracowników.

Pomocą de minimis mogą być objęte koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Można do nich zaliczyć substancje, odczynniki, probówki, surowce, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji projektu.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali, średni), jak i spoza niego (tzw. duże podmioty) wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać do 14 października 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej (wersja na nośniku elektronicznym) w sposób określony w regulaminie konkursu dla działania 2.1 PO IR. Instytucją organizującą ten konkurs jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Intensywność wsparcia do wydatków kwalifikowalnych projektu (działanie 2.1 PO IR)
Rodzaj pomocy Przedsiębiorcy
mikro-, mali średni pozostali
Regionalna pomoc inwestycyjna do 70%* do 60%* do 50%*
Pomoc na prace rozwojowe 45% 35% 25%
Pomoc de minimis 45% 35% 25%
 
* w zależności od województwa, zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.