Facebook

Jak szukać?»

NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Zasada konkurencyjności przy zakupach w projektach PROW
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasada konkurencyjności przy zakupach w projektach PROW

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Jolanta Białkowska

Konsekwencją pominięcia konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy zadania w przedsięwzięciu współfinansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest niekwalifikowalność jego kosztów. Próg, dla którego konieczne jest przeprowadzenie postępowania ofertowego jest jednak dużo wyższy niż w przypadku funduszy strukturalnych.

Konkurencyjny tryb od 30 tys. euro

W projektach współfinansowanych ze środków europejskich zasady wyboru wykonawców/dostawców są inne dla funduszy strukturalnych (EFS, EFRR) niż dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego zastosowanie mają zupełnie inne przepisy prawne. Podczas gdy w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych procedurę związaną z zasadą konkurencyjności należy przeprowadzić przy zamówieniach powyżej 50 tys. zł netto, w projektach PROW próg ten jest znacznie wyższy. Mianowicie beneficjent ma obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców do każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego wartość przekracza 30 tys. euro netto (tj. 129.351 zł, przy kursie złotego w stosunku do euro - 4,3117). Mowa o tym w art. 43a ust. 5 pkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 ze zm.). Na gruncie tych przepisów stosowanie zasady konkurencyjności jest wyłączone dla zadań o wartości poniżej 30 tys. euro oraz każdego dobrowolnego zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych - przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony. Takie rozwiązanie zapewnia równe traktowanie beneficjentów mających obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych i beneficjentów, którzy takiego obowiązku nie mają. W rezultacie przepisy dotyczące PROW są zdecydowanie bardziej liberalne w odniesieniu do konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców/dostawców niż jest to w przypadku funduszy strukturalnych.

Zamówienie jako zadanie

Na potrzeby PROW zamówienie jest tożsame z zadaniem określonym w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (projektu). Ma to swoje umocowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 ze zm.). W świetle § 3 ust. 1 tego rozporządzenia zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej opis zadania. Ma być on jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mające mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym zawierać termin realizacji zadania. Opis zadania nie może odnosić się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności.

W celu weryfikacji, czy beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, należy więc ustalić wartość poszczególnych zadań określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (projektu). Bierze się przy tym pod uwagę tożsamość zmówienia (czyli zadania):

 • przedmiotową (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
   
 • czasową (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie),
   
 • podmiotową (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).

W praktyce zadaniem może być zarówno jedna, jak i kilka pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, obejmujących dostawę, robotę lub usługę mającą być przedmiotem nabycia, pochodzącą od jednego dostawcy lub wykonawcy o ściśle określonym przeznaczeniu lub funkcjonalności. Dostawa może obejmować tylko jeden przedmiot albo całą partię. To samo jest w przypadku robót i usług. Mogą składać się z jednej bądź kilku.

Konsekwencje naruszenia art. 43a ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich… w postaci zaniżenia wartości zadania bądź dzielenia zadania na odrębne w celu uniknięcia stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców są dotkliwe finansowo dla beneficjenta. W takiej sytuacji niekwalifikowalne są koszty całego zadania. By tego uniknąć, w przypadku wątpliwości, czy beneficjent ma do czynienia z jednym, czy kilkoma zadaniami, które po zsumowaniu przekraczają 30 tys. euro rekomenduje się, by połączyć je w jedno zadanie i przeprowadzić postępowanie ofertowe, zwłaszcza że dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, a więc tylko na elementy zapytania, które są w stanie zrealizować oferenci.

Termin ustalenia wartości zamówienia

Ustalenia wartości danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji beneficjent jest zobowiązany dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego (tj. zamieszczeniu go na portalu ogłoszeniowym ARiMR). Jeśli go nie udostępniono, ustalenia wartości danego zadania dokonuje się przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą. Ma to swoje umocowanie w art. 43a ust. 5a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich… Przepis ten wprowadza zasadę, że dla weryfikacji konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w odniesieniu do danego zadania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR (www.portalogloszen.arimr.gov.pl). Portal ten umożliwia beneficjentowi wywiązanie się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. Trzeba o nie wystąpić, składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.