Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Wartość pomocy de minimis wyrażona w zaświadczeniu
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wartość pomocy de minimis wyrażona w zaświadczeniu

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Jolanta Białkowska

W zaświadczeniu o pomocy de minimis wskazana jest kwota pomniejszająca dostępny limit pomocy w okresie trzech lat podatkowych. Dokument ten wydawany jest z urzędu, ale czasami trzeba o niego wystąpić.

Formy a wartość pomocy

Wartość pomocy de minimis jest określana w tzw. ekwiwalencie dotacji brutto (EDB). Należy przez to rozumieć kwotę, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o nią, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym.

Biorąc pod uwagę fakt, że pomoc de minimis jest udzielana w różnych formach (np. dotacje, preferencyjne pożyczki, ulgi podatkowe), jej wartość uzależniona jest od konkretnej formy pomocy. Przykładowo dla dotacji cała jej wartość stanowi ekwiwalent dotacji brutto, bez względu na to, czy pochodzi ze środków krajowych, czy europejskich. Inaczej jest przy ulgach podatkowych, co ma swoje umocowanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461). W przypadku obniżenia wysokości podatku (w szczególności: zwolnienia z podatku, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia podatku) EDB jest równy różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia ulgi a kwotą podatku po jej uwzględnieniu. Natomiast w odniesieniu do obniżenia podstawy opodatkowania (w szczególności zwolnienia dochodu w podatku dochodowym) EDB jest równy różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowania a kwotą podatku po jej obniżeniu.

Zaświadczenie z urzędu

Wartość udzielonej pomocy de minimis wyrażona jest w stosownym zaświadczeniu, które wydawane jest przez podmiot jej udzielający, np. realizator projektu EFS przyznaje uczestnikowi projektu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gmina zwalnia przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości. Bez względu na to, czy pomocy de minimis udziela podmiot prywatny, czy publiczny, zastosowanie mają te same przepisy. Taki podmiot jest bowiem zobligowany do wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Mowa o tym w art. 5 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). Zaświadczenie to ma charakter sformalizowany, gdyż jego wzór jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350). W dokumencie tym podmiot udzielający pomocy de minimis wskazuje m.in.:

 • dzień udzielenia pomocy,
   
 • wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro,
   
 • podstawę prawną udzielenia pomocy,
   
 • stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
   
 • informację dotyczącą właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego warunki dopuszczalności udzielania pomocy o charakterze pomocy de minimis.

Zaświadczenie o pomocy de minimis wydawane jest z urzędu w dniu udzielenia pomocy. Od tej reguły są jednak wyjątki. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie decyzji, przedmiotowe zaświadczenie wydawane jest wraz z tą decyzją w dniu jej wydania. Zupełnie inaczej jest, jeśli pomoc jest przyznawana w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji. W takim przypadku beneficjent pomocy nie otrzyma z urzędu przedmiotowego zaświadczenia. Ma jednak możliwość wystąpienia o jego wydanie. Powinno to nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, o czym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zaświadczeń (...). Przepis ten ma zastosowanie np. w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego objętego pomocą de minimis. Tym samym podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis określającego wartość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przed upływem 2 miesięcy od dnia skorzystania z jednorazowej amortyzacji.


Limit pomocy de minimis pomniejszy kwota wskazana w zaświadczeniu.


Wartość faktycznie udzielonej pomocy określona w przedmiotowym zaświadczeniu może być korygowana. Ma to miejsce wtedy, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu. Podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

Weryfikacja limitu

Kwota ekwiwalentu dotacji brutto wyrażona w euro w zaświadczeniu o pomocy de minimis jest brana pod uwagę przy weryfikacji dostępnego limitu tej pomocy w okresie trzech lat podatkowych, tj. bieżącego roku i dwóch poprzedzających go lat. Limit tej pomocy będzie uzależniony od tego, jakie rozporządzenie Komisji jest odznaczone w tym zaświadczeniu. W większości przypadków przedsiębiorcy będą mieli do czynienia z limitem pomocy de minimis określonym w rozporządzeniu Komisji 1407/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. Wynosi on 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych bądź 100 tys. euro w odniesieniu do sektora transportu drogowego towarów. Inną możliwością jest jeszcze pomoc de minimis w ogólnym interesie gospodarczym, która udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji 360/2012/UE (...). Jej limit w okresie trzech lat podatkowych wynosi 500 tys. euro.

Dla pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie opracowano osobny wzór zaświadczenia o udzieleniu takiej pomocy. W tym przypadku występują inne limity pomocy, tj. 15 tys. euro w sektorze rolnym, 30 tys. euro w sektorze rybołówstwa. Przykładowo ARiMR udzielająca dopłaty do zużytego materiału siewnego wydaje beneficjentowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis w rolnictwie.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.