Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Promocja unijnego projektu na nowych zasadach

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Promocja unijnego projektu na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Jolanta Białkowska

Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie projektów ze środków europejskich, zobowiązani są do stosowania nowych zasad promocji. Zmiana dotyczy dodania barwy Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązującego zestawienia znaków. Nie ma zastosowania do projektów, dla których umowy o dofinansowanie zostały podpisane do 31 grudnia 2017 r.

Dwie wersje zestawienia znaków

Każdy beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków europejskich (EFS, EFRR, FS). Mowa o tym w umowie o dofinansowanie projektu. Szczegóły promocji wynikają z przepisów prawnych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013/UE ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności (…) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji 821/2014/UE (…). Zasady ich stosowania są opracowane w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Obecnie obowiązują dwie wersje tego Podręcznika - dla umów o dofinansowanie projektów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. oraz dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. i później. Różnica polega na tym, że dla umów podpisanych w tym roku, konieczne jest dodanie barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązującego wcześniej zestawienia znaków, tj. znaku Funduszy Europejskich, znaku Unii Europejskiej, a w przypadku programów regionalnych również herbu województwa lub oficjalnego logo promocyjnego (patrz: Przykład zestawienia…). Dotyczy to projektów ze wszystkich programów operacyjnych na lata 2014-2020, czyli PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Pomoc Techniczna oraz 16 regionalnych programów operacyjnych (rpo).

W świetle wskazanych rozwiązań beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie projektów przed 1 stycznia 2018 r., nie mają obowiązku umieszczania barw RP w zestawieniu znaków promujących projekt. Mają możliwość jego umieszczenia w zestawieniu znaków, jeśli zapisy aktualnej umowy na to pozwalają. Gdy nie ma takich uregulowań, konieczne jest zawarcie stosownego aneksu do umowy, który umożliwi umieszczenie w zestawieniu znaków barw RP.

Kiedy trzeba umieścić barwy RP?

Na potrzeby promocji projektu beneficjent powinien wyjść z założenia, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można ich stosować w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Z tego względu pojawią się przypadki, kiedy beneficjent nie będzie musiał stosować barw RP na materiałach i działaniach promocyjnych. Tak będzie, gdy nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu na materiał, z którego wykonano przedmiot, np. kamień lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podnosiłyby koszty. Barw RP nie trzeba też umieszczać w zestawieniu znaków, jeśli materiały występują w wersji achromatycznej.

Istnieje katalog materiałów, co do których zawsze należy stosować pełnokolorowy zestaw znaków FE z barwami RP oraz znakiem UE. Mowa tu o:

 • tablicach informacyjnych i pamiątkowych,
   
 • plakatach, billboardach,
   
 • tabliczkach i naklejkach informacyjnych,
   
 • stronach internetowych,
   
 • publikacjach elektronicznych np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing,
   
 • publikacjach i materiałach drukowanych, np. foldery, informatory, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, zaproszenia, programy szkoleń, itp.,
   
 • korespondencji drukowanej, jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji kolorowej,
   
 • materiałach brandingowych i wystawowych, np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, itp.,
   
 • materiałach promocyjnych tzw. gadżety.

Nie ma obowiązku umieszczania barw RP w zestawie znaków FE i UE w wersji achromatycznej bądź monochromatycznej w następujących materiałach:

 • korespondencji drukowanej, jeśli np. papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej lub monochromatycznej,
   
 • dokumentacji projektowej (np. opisy stanowisk pracy).

Obowiązki informacyjne beneficjenta

Podmiot realizujący projekt, dla celów poinformowania opinii publicznej o uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek umieszczenia zestawu znaków (znak FE, barwy RP, znak UE i herbu tylko w rpo) w odniesieniu do wszystkich działań informacyjnych promocyjnych dotyczących projektu (np. notatki prasowe). Dotyczy to także dokumentów związanych z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej (np. raporty). Zestaw znaków trzeba też umieścić na dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie (np. zaświadczenia, certyfikaty, prezentacje multimedialne). To jednak nie koniec działań promocyjnych. Beneficjent jest jeszcze zobowiązany oznaczyć miejsce realizacji projektu, w zależności od jego rodzaju i wartości. Polega to na umieszczeniu plakatu informacyjnego lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji projektu. Kolejny obowiązek dotyczy umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej, o ile beneficjent taką posiada. Opis powinien określać cele projektu, planowane efekty, jego wartość oraz wkład z Funduszy Europejskich. Konieczne jest też umieszczenie odpowiedniego zestawu znaków.

W projektach, w których uczestnikami są osoby, podmioty (np. przedsiębiorcy), konieczne jest ich poinformowanie, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów.

Przykład zestawienia znaków dla programów krajowych
Promocja unijnego projektu na nowych zasadach

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.