Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Opieka nad dzieckiem sfinansowana z EFS
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opieka nad dzieckiem sfinansowana z EFS

Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Jolanta Białkowska

W ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa gmina chce pozyskać wsparcie z EFS na projekt ukierunkowany na realizację usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Przez jaki maksymalny okres może być finansowane wynagrodzenie opiekuna dziennego w ramach projektu - przez 12 miesięcy czy 24?

Bez względu na to, z jakiego regionalnego programu operacyjnego ma być pozyskane wsparcie na projekt ukierunkowany na realizację usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, zasady finansowania wynagrodzenia opiekuna dziennego są takie same. Wynikają z Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Zakładają, że koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat trzech względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Do kosztów tych zalicza się opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których jest zobowiązany rodzic. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w projektach ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Tutaj finansowanie działalności bieżącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego może trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

Upowszechnienia dostępu do opieki nad dziećmi w regionalnych programach operacyjnych
Finansowanie z EFS Okres
działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech nie dłużej niż 24 miesiące
kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat trzech nie dłużej niż 12 miesięcy

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60