Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Zatrudnianie personelu projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zatrudnianie personelu projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Jolanta Białkowska

W projekcie realizowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma być zatrudniona osoba na podstawie umowy cywilnoprawnej do przeprowadzenia zadań doradczych. Osoba ta zarobi 58 tys. zł netto. Czy w opisie przedmiotu zamówienia można zastrzec obowiązek osobistego wykonania całego zamówienia przez wykonawcę?

TAK. Za personel projektu uważa się osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście. Mogą być zatrudnione np. na podstawie stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej. Personel projektu mogą też stanowić osoby samozatrudnione. Wynika to z Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Ponieważ zamówienie w zakresie projektu przekracza kwotę 50 tys. zł, beneficjent będzie zobowiązany przeprowadzić procedurę wyłonienia personelu projektu w oparciu o zasadę konkurencyjności. Polega to m.in. na obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). W zapytaniu tym w opisie przedmiotu zamówienia beneficjent może zastrzec obowiązek osobistego wykonania całego zamówienia przez wykonawcę składającego ofertę. Takie rozwiązanie rekomenduje Instytucja Zarządzająca POWER. Dopuszcza też wprowadzenie warunku dotyczącego możliwości składania ofert wyłącznie przez osoby fizyczne. Nie mogą ich zastosować beneficjenci, którzy są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przy udzielaniu zamówień powyżej progów wskazanych w jej przepisach (podwykonawstwo można ograniczyć do elementów zamówienia, które mają charakter kluczowy).

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60