Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Wsparcie na projekty typu outplacement
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wsparcie na projekty typu outplacement

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Jolanta Białkowska

Firma szkoleniowa chce zorganizować kompleksowe wsparcie dla osób, które są zagrożone utratą pracy. Ma być skierowane do osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Czy w projekcie outplacementowym można przewidzieć tylko szkolenia, kursy i dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej? Jaki wkład własny do projektu z regionalnego programu operacyjnego musi wnieść wnioskodawca?

W projektach outplacementowych obowiązkowym elementem wsparcia jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika projektu. Inaczej rzecz ujmując, wnioskodawca musi przewidzieć doradztwo zawodowe w projekcie, by wystąpić o dofinansowanie. Obok tej formy wsparcia może oczywiście zaplanować inne, np. kursy, szkolenia czy bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Firma szkoleniowa dofinansowanie na realizację projektu outplacementowego skierowanego do osób z województwa kujawsko-pomorskiego może pozyskać w zakresie poddziałania 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. Minimalna wartość takiego projektu to 100 tys. zł. Może być dofinansowany w 95%, co oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny na poziomie 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Tak będzie w projektach nieobjętych pomocą publiczną.

Konkurs na projekty w zakresie poddziałania 8.5.2 RPO WK-P ma charakter otwarty. Pierwsza tura konkursowa potrwa do 31 października 2016 r., druga ma się rozpocząć 1 listopada br. Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Wersję papierową wniosku trzeba dostarczyć do WUP w Toruniu.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60