Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Wsparcie na rozbudowę linii produkcyjnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wsparcie na rozbudowę linii produkcyjnej

Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Jolanta Białkowska

Firma jest zlokalizowana na terenie województwa świętokrzyskiego. Należy do sektora MŚP. Planuje zwiększyć efektywność energetyczną. By to osiągnąć, ma być wybudowana instalacja fotowoltaiczna i zakupione maszyny bardziej efektywne energetycznie. W jakiej wysokości można pozyskać wsparcie na realizację tego typu przedsięwzięcia z regionalnego programu operacyjnego dla województwa?

Projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii wykorzystywanej na potrzeby własne przedsiębiorstw mogą być dofinansowane w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ściślej rzecz ujmując, chodzi tu o działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie tego działania mają na celu zmniejszenie zużycia i straty wody, energii elektrycznej, energii cieplnej. Mogą polegać np. na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych (w tym zakupie maszyn i urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 r.) na bardziej efektywne energetycznie. Dla wnioskodawcy istotne jest, że projekty muszą wynikać z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego, określających działania w przedsiębiorstwie zwiększające jego efektywność energetyczną.

Poziom dofinansowania projektu nastawionego na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa będzie uzależniony od rodzaju wydatków kwalifikowalnych, od możliwości wyodrębnienia kosztów OZE w projekcie jako oddzielnej inwestycji oraz statusu przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie (chodzi o wielkość firmy). W odniesieniu do projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii wsparcie wyniesie do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw, 80% dla mikro- i małych. Taki poziom dofinansowania może mieć zastosowanie pod warunkiem, że koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można:

  • wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję,
     
  • określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy (różnica między kosztami tych inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne).

Intensywność wsparcia dotyczącego inwestycji w odnawialne źródła energii będzie niższa dla niektórych małych instalacji. Wyniesie do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw i do 65% dla mikro- i małych. Te poziomy dofinansowania mają zastosowanie do małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji. W takim przypadku koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. Mają też zastosowanie do pozostałych elementów projektu, wpływających na poprawę efektywności energetycznej. Wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1363).


Przy ocenie preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.


Wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i odnawialnych źródeł energii przedsiębiorca może złożyć w wersji elektronicznej w terminie od 16 czerwca do 9 września br. Trzeba to zrobić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informacyjnego (LSI) udostępnionego na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl. W wersji papierowej wniosek należy złożyć do 9 września br. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60