Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Wykazanie w drukach ZUS wypłaconych świadczeń
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wykazanie w drukach ZUS wypłaconych świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Aneta Dąbrowska

Pracodawca nalicza za zatrudnione osoby składki ZUS od wypłaconych im świadczeń. Wypłaty te wykazuje w raportach ZUS. W drukach tych należy stosować właściwe kody tytułu ubezpieczenia lub świadczenia/przerwy.

Otrzymaliśmy od pracownika (po długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby potwierdzonej e-ZLA) wypowiedzenie umowy o pracę. Na koniec kwietnia 2024 r. wypłacimy mu ekwiwalent za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Czy takie świadczenie podlega składkom ZUS?

TAK. Wypłacony pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy oskładkować.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Taki zapis zawiera art. 171 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS wyliczone od kwoty takiego ekwiwalentu pracodawca powinien wykazać w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym został on pracownikowi wypłacony (tu: za kwiecień 2024 r.). Natomiast to, z jakim kodem tytułu ubezpieczenia pracodawca powinien rozliczyć wypłacone świadczenie w raporcie ZUS RCA, będzie zależało od tego, czy jego wypłata zostanie dokonana jeszcze w tym samym miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, czy nastąpi to w następnym miesiącu.

Jeżeli wypłaty ekwiwalentu pracodawca dokona:

 • w tym samym miesiącu, w którym ustał stosunek pracy - należy wykazać pracownika w druku ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X (oznacza pracownika podlegającego ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu),
 • w następnym miesiącu po ustaniu zatrudnienia - wtedy w druku ZUS RCA trzeba wykazać pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 X X (oznacza osobę, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń).

Warto dodać, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w ostatnim dniu zatrudnienia (z pewnymi wyjątkami, które tu pominięto).

Po rozwiązaniu umowy o pracę były pracownik wystąpił z żądaniem wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny wypracowane w niektórych miesiącach 2023 r. Czy taka wypłata będzie podlegała składkom ZUS w sytuacji, gdy osoba ta od ponad pół roku już nie pracuje w naszym zakładzie?

TAK. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wypłacone byłemu pracownikowi będzie podlegało oskładkowaniu.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Za przychód ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Stanowią go w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (stanowiące przychód ze stosunku pracy) pracodawca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS pracownika. Co ważne, świadczenie takie podlega składkom także wtedy, gdy zostanie wypłacone (bądź postawione do dyspozycji pracownika) po rozwiązaniu z nim umowy o pracę. O tym bowiem, czy wypłata stanowi przychód ze stosunku pracy, nie decyduje faktyczne pozostawanie danego pracownika w zatrudnieniu w momencie dokonania przez pracodawcę wypłaty. Istotne jest w takim przypadku to, iż przychód ten został osiągnięty przez daną osobę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W rezultacie od kwoty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypłaconego byłemu pracownikowi należy naliczyć składki ZUS na ogólnych zasadach. Taką wypłatę rozlicza się w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym zostanie ona byłemu pracownikowi wypłacona, wykazując w nim byłego pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 X X.

Przez 14 dni w maju 2024 r. pracownik będzie korzystał z urlopu ojcowskiego. Wypłatę świadczenia z tego tytułu (tu: zasiłku macierzyńskiego) za okres tego urlopu wypłaci mu ZUS. W jaki sposób okres nieobecności pracownika z tego powodu będziemy zobowiązani wykazać w ZUS RSA?

Okres, w którym pracownik będzie przebywał na przysługującym mu urlopie ojcowskim, pracodawca wykaże w druku ZUS RSA jako okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu dziecka w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

]
Druki ZUS RCA i ZUS RSA dostępne w dziale Składki ZUS w Programie DRUKI Gofin

Ubezpieczonemu za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Osoba pobierająca takie świadczenie podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki na te ubezpieczenia nalicza podmiot, który wypłaca to świadczenie (w tym przypadku organ rentowy).

Gdy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wypłaci pracownikowi ZUS, wtedy pracodawca (jako płatnik nieuprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych) powinien wykazać go w imiennym raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie ojcowskim, podając w nim:

 • okres udzielonego mu w tym miesiącu urlopu ojcowskiego bez podawania kwoty świadczenia (pole 06. pozostawi puste lub wpisze wartość 0,00),
 • pracowniczy kod tytułu ubezpieczenia - 01 10 X X,
 • kod świadczenia/przerwy - 327.

Z kolei w raporcie ZUS RCA należy rozliczyć ww. pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od przychodu uzyskanego przez niego w tym miesiącu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.