Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Kiedy przedsiębiorca ma prawo do ulg w ZUS?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kiedy przedsiębiorca ma prawo do ulg w ZUS?

Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Aneta Dąbrowska

Określona grupa przedsiębiorców może korzystać z ulg zwalniających z opłacania składek społecznych oraz opłacać je do ZUS w niższej niż powszechnie obowiązująca kwocie. Dla możliwości skorzystania z tych preferencji ustawodawca wymaga spełnienia odpowiednich warunków. Wśród nich jest wymóg niewykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy.

6 miesięcy ulgi na start

Regulacje dotyczące ulgi na start zawiera art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Z jego treści wynika, iż przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Taka osoba we wspomnianym okresie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, więc powinna zgłosić się do tego ubezpieczenia i opłacać składkę zdrowotną.

Gdy po upływie 6-miesięcznego okresu trwania ww. ulgi przedsiębiorca będzie kontynuował prowadzenie działalności, wtedy może skorzystać (dodatkowo) z innej preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, a mianowicie może je opłacać przez kolejne 2 lata w niższej wysokości.

24-miesięczny preferencyjny ZUS

Osoba, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ma prawo do opłacania 24-miesięcznego preferencyjnego ZUS. Ta ulga pozwala uprawnionemu przedsiębiorcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (lub - jak wyjaśnia ZUS - w okresie 24 miesięcy po upływie 6-miesięcznej ulgi na start) opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnej płacy. W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. - 1.272,60 zł (30% z kwoty 4.242 zł), a w okresie od lipca do grudnia 2024 r. - 1.290 zł (30% z kwoty 4.300 zł).

Mały ZUS zależny od dochodów

Inną ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą określa art. 18c ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mocą tego przepisu niektórzy przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru zależnej od dochodu, czyli w ramach tzw. małego ZUS. Prawo do tej ulgi przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, której roczny przychód z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120.000 zł.

Osoba spełniająca warunki do tej ulgi samodzielnie ustala właściwą dla siebie podstawę wymiaru składek społecznych w oparciu o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Z ulgi tej może również korzystać osoba, której upłynął okres 24-miesięcznego preferencyjnego ZUS. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy uprawnionego do małego ZUS nie może:

 • przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2024 r. nie wyższa niż 4.694,40 zł),
 • być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (w 2024 r. nie niższa niż 1.272,60 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tej ulgi przedsiębiorca może opłacać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności.

Dodatkowe warunki do spełnienia

Skorzystanie z zaprezentowanych wcześniej ulg wymaga od przedsiębiorcy spełnienia kolejnych warunków (patrz tabela), w tym m.in. niewykonywania działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności. Co ważne, warunek ten dotyczy całego okresu korzystania z danej ulgi.

Za byłego pracodawcę uważa się każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym także takiego, z którym przedsiębiorca nie rozwiązał stosunku pracy. Zwrot: "wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej" należy odnieść do czynności powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy.

Nie zawsze świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy wyklucza prawo przedsiębiorcy do wspomnianych ulg. Jest tak wtedy, gdy w ramach działalności wykonuje on usługi na rzecz byłego, ale zagranicznego pracodawcy. Pojęcie "byłego pracodawcy" nie odnosi się m.in. do podmiotu, na rzecz którego była świadczona praca np. w innym państwie członkowskim UE, gdy przez okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy osoba podlegała innemu ustawodawstwu niż polskie.

Ulgowe składki na ubezpieczenia społeczne
6-miesięczna
ulga na start
24-miesięczny
ulgowy ZUS
Mały ZUS zależny od dochodów
dla przedsiębiorcy, który nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia tej działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej i:
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności m.in.:
1) w poprzednim roku kalendarzowym:
  - nie prowadził działalności gospodarczej krócej niż 60 dni kalendarzowych,
  - nie rozliczał się w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  - nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,
2) nie spełnia warunków do opłacania składek w ramach 24-miesięcznego ulgowego ZUS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.)

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.